Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  sälggökbi

Organismgrupp Steklar, Bin Nomada lathburiana
Sälggökbi Steklar, Bin

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Längd 9–13 mm. Kroppen är svart med gula och rödaktiga teckningar medan ben och antenner huvudsakligen är röda. Huvudet är hos honan svart med röda kinder, käkar, överläpp och framkant på munskölden, hos hanen mer utbrett gul längs ögonkanten ända upp på hjässan samt även på frambenens framsida. Överläppen saknar en tand i mitten. Skutellen har två gula eller roströda fläckar. Bakkroppens första ryggplåt är rödbrun med svart bas, övriga ryggplåtar är svarta med gula tvärband, andra ryggplåten i mitten ofta avbrutet av ett rödbrunt parti hos honan. Behåringen på hjässa och mellankropp är kraftig och roströd, med tiden bleknande. Spetsen av bakskenbenet har en rad (oftast 5) korta, trubbiga och krumma tornar hos honan varav några är svarta. Hanens antenner har knopplika utskott på baksidan av segment 5–13. Arten förväxlas inte hos oss med någon annan liknande art.
Utbredning
Observationer i Sverige för sälggökbi
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten finns i hela Syd- och Mellansverige till mellersta Dalarna samt längs Norrlandsälvarnas nedre dalgångar norrut till Västerbotten. Den är spridd i Danmark, i södra Norge och Finland. Det är en vitt utbredd art i hela Europa. Arten har stabila förekomster och livskraftiga populationer i landet. 
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Livskraftig (LC).
Ekologi
Sälggökbi påträffas säkrast i bokolonier av sälgsandbi Andrena vaga och sobersandbi A. cineraria, vilka båda är värdarter. Dessa ligger ofta i sydvända bryn eller sluttningar på fin sandmark med glest växttäcke eller på sandiga stigar i skogsgläntor. Flygtiden är under april och maj, norrut i maj och juni. 
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Buskmark
Buskmark
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Kleptoparasit, Nyttjar nektar/pollen
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
· sobersandbi
· sobersandbi
· sälgsandbi
· sälgsandbi
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Hymenoptera (steklar), Familj Apidae (långtungebin), Släkte Nomada (gökbin), Art Nomada lathburiana (Kirby, 1802) - sälggökbi Synonymer videgökbi, Apis lathburiana Kirby, 1802

Kategori Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)

Dokumentation De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Livskraftig (LC).
Längd 9–13 mm. Kroppen är svart med gula och rödaktiga teckningar medan ben och antenner huvudsakligen är röda. Huvudet är hos honan svart med röda kinder, käkar, överläpp och framkant på munskölden, hos hanen mer utbrett gul längs ögonkanten ända upp på hjässan samt även på frambenens framsida. Överläppen saknar en tand i mitten. Skutellen har två gula eller roströda fläckar. Bakkroppens första ryggplåt är rödbrun med svart bas, övriga ryggplåtar är svarta med gula tvärband, andra ryggplåten i mitten ofta avbrutet av ett rödbrunt parti hos honan. Behåringen på hjässa och mellankropp är kraftig och roströd, med tiden bleknande. Spetsen av bakskenbenet har en rad (oftast 5) korta, trubbiga och krumma tornar hos honan varav några är svarta. Hanens antenner har knopplika utskott på baksidan av segment 5–13. Arten förväxlas inte hos oss med någon annan liknande art.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Observationer i Sverige för sälggökbi

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten finns i hela Syd- och Mellansverige till mellersta Dalarna samt längs Norrlandsälvarnas nedre dalgångar norrut till Västerbotten. Den är spridd i Danmark, i södra Norge och Finland. Det är en vitt utbredd art i hela Europa. Arten har stabila förekomster och livskraftiga populationer i landet. 
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hymenoptera - steklar 
 • Underordning
  Apocrita - midjesteklar 
 • Infraordning
  Aculeata - gaddsteklar 
 • Överfamilj
  Apoidea  
 • Ranglös
  Apiformes - bin 
 • Familj
  Apidae - långtungebin 
 • Underfamilj
  Nomadinae  
 • Släkte
  Nomada - gökbin 
 • Art
  Nomada lathburiana(Kirby, 1802) - sälggökbi
  Synonymer
  videgökbi
  Apis lathburiana Kirby, 1802

Sälggökbi påträffas säkrast i bokolonier av sälgsandbi Andrena vaga och sobersandbi A. cineraria, vilka båda är värdarter. Dessa ligger ofta i sydvända bryn eller sluttningar på fin sandmark med glest växttäcke eller på sandiga stigar i skogsgläntor. Flygtiden är under april och maj, norrut i maj och juni. 

Ekologisk grupp: Kleptoparasit, Nyttjar nektar/pollen

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Öppen fastmark

Biotoper där arten kan förekomma: Buskmark, Människoskapad miljö på land

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
· sobersandbi - Andrena cineraria (Viktig)
· sälgsandbi - Andrena vaga (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)

Amiet, F., Herrmann, M., Müller, A. & Neumeyer, R. 2007. Apidae 5. Fauna Helvetica 20: 1-356.

Scheuchl, E. 2000. Illustrierte Bestimmungstabellen der Wildbienen Deutschlands und Österreichs. Band 1. Schlüssel der Gattungen und der Arten der familie Anthophoridae. 2:a upplagan, Velden.

Westrich P. 1990. Die Bienen Baden-Württembergs I-II. Ulmer, Stuttgart. 972 s.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Björn Cederberg 2015 & 2018.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hymenoptera - steklar 
 • Underordning
  Apocrita - midjesteklar 
 • Infraordning
  Aculeata - gaddsteklar 
 • Överfamilj
  Apoidea  
 • Ranglös
  Apiformes - bin 
 • Familj
  Apidae - långtungebin 
 • Underfamilj
  Nomadinae  
 • Släkte
  Nomada - gökbin 
 • Art
  Nomada lathburiana, (Kirby, 1802) - sälggökbi
  Synonymer
  videgökbi
  Apis lathburiana Kirby, 1802
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Björn Cederberg 2015 & 2018.