Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  skogsgökbi

Organismgrupp Steklar, Bin Nomada panzeri
Skogsgökbi Steklar, Bin

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Längd 9–12 mm. Honan har svart huvud och mellankropp med i regel omfattande rödaktiga teckningar. Bakkroppens ryggplåtar är röda och svarta med gula sidofläckar. Hanen har gula teckningar i ansiktet, begränsade röda teckningar på mellankroppen, samt gula band eller sidofläckar på bakkroppen som hos honan. Antennens mellersta segment är något längre än breda.

Arten består enligt nyare genetiska studier av ett komplex av två eller möjligen tre former i Skandinavien, vilka eventuellt förtjänar artstatus (Schmidt m.fl. 2015). Dessa är behandlade tillsammans som en art i modern bestämningslitteratur och gör att utseende, utbredning och biologi sammanblandas. Sedan länge har formerna panzeri s.str. (i snäv bemärkelse) och den nordligare och mörkare glabella kunnat urskiljas. Den tredje formen har fortfarande oklar taxonomisk tillhörighet. Hanarna av glabella är svåra att skilja från hallongökbi Nomada fusca. Även videgökbi N. leucophthalma kan medföra en förväxlingsrisk. Denna har dock längre mörkbrun och upprättstående behåring på hjässa och mellankroppens rygg, inte nedliggande som hos skogsgökbi. I södra Sverige kan panzeri-hanar med gula band på bakkroppen vara svåra att skilja från N. flava, en art som finns i Danmark och möjligen även i Sverige. Denna har dock längre antenner med de mellersta segmenten tydligt längre än breda (ca 1,5×) och oftast större kroppsstorlek. 
Utbredning
Observationer i Sverige för skogsgökbi
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I vid bemärkelse finns skogsgökbi i hela Sverige upp till Torne lappmark. Arten är vitt utbredd till nordligaste Norge och hela Finland till Norra ishavskusten samt i hela Europa. Arten har stabila förekomster och livskraftiga populationer i landet. 
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Livskraftig (LC).
Ekologi
Skogsgökbi förekommer i urban miljö och odlingsbygd samt på hedmark, hällmark, alvar och gles skogsmark med såväl lövskog som barrskog. Formen N. panzeri f. panzeri har äppelsandbi Andrena helvola och krusbärssandbi A. varians som värdarter och är vanlig i trädgårdar, buskmarker, skogsbryn och gläntor i löv- och blandskog. N. panzeri f. glabella har blåbärssandbi Andrena lapponica som värdart och förekommer huvudsakligen i gles barrskog och når upp till skogsgränsen i fjälltrakterna. Biologin hos den tredje formen är okänd. Den sammanlagda flygtiden för formerna är maj–juni, i norra Norrland även till slutet av juli. 
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Kleptoparasit, Nyttjar nektar/pollen
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
· blåbärssandbi
· blåbärssandbi
· hallonsandbi
· hallonsandbi
· äppelsandbi
· äppelsandbi
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Hymenoptera (steklar), Familj Apidae (långtungebin), Släkte Nomada (gökbin), Art Nomada panzeri Lepeletier, 1841 - skogsgökbi Synonymer Nomada glabella Thomson, 1870

Kategori Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)

Dokumentation De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Livskraftig (LC).
Längd 9–12 mm. Honan har svart huvud och mellankropp med i regel omfattande rödaktiga teckningar. Bakkroppens ryggplåtar är röda och svarta med gula sidofläckar. Hanen har gula teckningar i ansiktet, begränsade röda teckningar på mellankroppen, samt gula band eller sidofläckar på bakkroppen som hos honan. Antennens mellersta segment är något längre än breda.

Arten består enligt nyare genetiska studier av ett komplex av två eller möjligen tre former i Skandinavien, vilka eventuellt förtjänar artstatus (Schmidt m.fl. 2015). Dessa är behandlade tillsammans som en art i modern bestämningslitteratur och gör att utseende, utbredning och biologi sammanblandas. Sedan länge har formerna panzeri s.str. (i snäv bemärkelse) och den nordligare och mörkare glabella kunnat urskiljas. Den tredje formen har fortfarande oklar taxonomisk tillhörighet. Hanarna av glabella är svåra att skilja från hallongökbi Nomada fusca. Även videgökbi N. leucophthalma kan medföra en förväxlingsrisk. Denna har dock längre mörkbrun och upprättstående behåring på hjässa och mellankroppens rygg, inte nedliggande som hos skogsgökbi. I södra Sverige kan panzeri-hanar med gula band på bakkroppen vara svåra att skilja från N. flava, en art som finns i Danmark och möjligen även i Sverige. Denna har dock längre antenner med de mellersta segmenten tydligt längre än breda (ca 1,5×) och oftast större kroppsstorlek. 

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Observationer i Sverige för skogsgökbi

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I vid bemärkelse finns skogsgökbi i hela Sverige upp till Torne lappmark. Arten är vitt utbredd till nordligaste Norge och hela Finland till Norra ishavskusten samt i hela Europa. Arten har stabila förekomster och livskraftiga populationer i landet. 
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hymenoptera - steklar 
 • Underordning
  Apocrita - midjesteklar 
 • Infraordning
  Aculeata - gaddsteklar 
 • Överfamilj
  Apoidea  
 • Ranglös
  Apiformes - bin 
 • Familj
  Apidae - långtungebin 
 • Underfamilj
  Nomadinae  
 • Släkte
  Nomada - gökbin 
 • Art
  Nomada panzeriLepeletier, 1841 - skogsgökbi
  Synonymer
  Nomada glabella Thomson, 1870

Skogsgökbi förekommer i urban miljö och odlingsbygd samt på hedmark, hällmark, alvar och gles skogsmark med såväl lövskog som barrskog. Formen N. panzeri f. panzeri har äppelsandbi Andrena helvola och krusbärssandbi A. varians som värdarter och är vanlig i trädgårdar, buskmarker, skogsbryn och gläntor i löv- och blandskog. N. panzeri f. glabella har blåbärssandbi Andrena lapponica som värdart och förekommer huvudsakligen i gles barrskog och når upp till skogsgränsen i fjälltrakterna. Biologin hos den tredje formen är okänd. Den sammanlagda flygtiden för formerna är maj–juni, i norra Norrland även till slutet av juli. 

Ekologisk grupp: Kleptoparasit, Nyttjar nektar/pollen

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap, Urban miljö

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
· blåbärssandbi - Andrena lapponica (Viktig)
· hallonsandbi - Andrena fucata (Viktig)
· äppelsandbi - Andrena helvola (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)

Amiet, F., Herrmann, M., Müller, A. & Neumeyer, R. 2007. Apidae 5. – Fauna Helvetica 20:1–356.

Celary, W. 1995. Nomadini (Hymenoptera, Apoidea, Anthophoridae) of Poland. – Monografie Fauny Polski 20:1–281.

Janzon L.-Å., Svensson B.G. & Erlandsson S. 1991. Catalogus Insectorum Sueciae. Hymenoptera, Apoidea. 3. Megachilidae, Anthophoridae and Apidae. – Entomologisk Tidskrift 112:93–99.

Scheuchl, E. 2000. Illustrierte Bestimmungstabellen der Wildbienen Deutschlands und Österreichs. Band 1. Schlüssel der Gattungen und der Arten der familie Anthophoridae. 2:a upplagan, Velden.

Schmidt, S., Schmied-Egger, C., Morienère, J., Haszprunar, G. & Hebert, P. 2015. DNA barcoding largely support 250 years of classical taxonomy: identifications for Central European bees (Hmenoptera, Apoidea partim). – Molecular Ecology Resources 15(4):985–1000.

Smit, J. 2004. De Wespbijen (Nomada) van Nederland (Hymenoptera: Apidae). – Nederlandse Faunistische Mededelingen 20:33–125.

Westrich P. 1990. Die Bienen Baden-Württembergs I-II. Ulmer, Stuttgart. 972 s.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Björn Cederberg 2018.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hymenoptera - steklar 
 • Underordning
  Apocrita - midjesteklar 
 • Infraordning
  Aculeata - gaddsteklar 
 • Överfamilj
  Apoidea  
 • Ranglös
  Apiformes - bin 
 • Familj
  Apidae - långtungebin 
 • Underfamilj
  Nomadinae  
 • Släkte
  Nomada - gökbin 
 • Art
  Nomada panzeri, Lepeletier, 1841 - skogsgökbi
  Synonymer
  Nomada glabella Thomson, 1870
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Björn Cederberg 2018.