Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  strimgökbi

Organismgrupp Steklar, Bin Nomada striata
Strimgökbi Steklar, Bin

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Längd 9–11 mm. Huvud och mellankropp är svarta med röda teckningar. Antennerna är röda med förmörkat antennskaft, benen är röda med svarta teckningar vid basen av mellan- och baklåren. Bakkroppen är roströd med stora gula, rundade sidofläckar på ryggplåt 2, små gula fläckar på ryggplåt 3–4 och gult tvärband på plåt 5, ofta avbrutet i mitten. Käkarna är tvärt avskurna i spetsen. Antennsegment 3 är undertill mycket kortare än 4.

En förväxlingsart är det tämligen sällsynta vialgökbiet Nomada villosa som också har tvärt avskuren käkspets. Arterna skiljs säkrast på att skutellknölarna hos vialgökbi är spetsigare och når tydligt över mellanryggens plan, medan skutellen hos strimgökbi ligger i plan med mellanryggen. Punkturen på skutellen hos vialgökbi är tätare och jämnare, medan punkturen hos strimgökbi är ojämn med blanka fält mellan punkterna, särskilt på toppen av knölarna. Honan hos strimgökbi har utbredda röda fält på hjässan längs ögonkanten, ibland sammanflytande runt punktögontriangeln, ofta stora röda fält på bröstets sidor och breda röda längsband på mellanryggen, medan vialgökbi har svart hjässa och smala röda strimmor. Honans utbredda röda teckningar hos strimgökbi gör att den i fält lätt kan förväxlas med trädgårdsgökbi N. ruficornis som dock har tvåtandade käkar. 
Utbredning
Observationer i Sverige för strimgökbi
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Strimgökbiet är utbrett och allmänt i hela Syd- och Mellansverige och följer huvudsakligen odlingsbygden i Norrland till Västerbotten. Äldre fynduppgifter finns också från Jämtland, Norrbotten och Åsele lappmark. Arten är spridd i södra Norge, i stort sett hela Finland och Danmark, samt vidare i hela Europa. Arten har stabila och livskraftiga populationer i Sverige.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Livskraftig (LC).
Ekologi
Strimgökbi påträffas i allehanda öppna marker med örtrik vegetation, i synnerhet med goda bestånd av ärtväxter, såsom naturbetesmarker, klövervallar, slåttermarker, hedar, skogsbryn och gläntor, men också urbana miljöer som trädgårdar och parker samt vägkanter, sandtag och ruderatmarker. Arten är boparasit hos sandbin av undersläktet Taeniandrena som alla är specialister på ärtväxtpollen. Främst parasiteras de vanliga arterna ärtsandbi Andrena wilkella och rödklöversandbi A. intermedia, men också de sällsynta ginstsandbi A. similis och väpplingsandbi A. gelriae. Flygtiden sträcker sig från början av maj till slutet av juli. 
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Kleptoparasit, Nyttjar nektar/pollen
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
· ginstsandbi
· ginstsandbi
· rödklöversandbi
· rödklöversandbi
· väpplingsandbi
· väpplingsandbi
· ärtsandbi
· ärtsandbi
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Hymenoptera (steklar), Familj Apidae (långtungebin), Släkte Nomada (gökbin), Art Nomada striata Fabricius, 1793 - strimgökbi Synonymer Nomada hillana (Kirby, 1802), Apis hillana Kirby, 1802, Nomada ochrostoma (Kirby, 1802), Apis ochrostoma Kirby, 1802

Kategori Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)

Dokumentation De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Livskraftig (LC).
Längd 9–11 mm. Huvud och mellankropp är svarta med röda teckningar. Antennerna är röda med förmörkat antennskaft, benen är röda med svarta teckningar vid basen av mellan- och baklåren. Bakkroppen är roströd med stora gula, rundade sidofläckar på ryggplåt 2, små gula fläckar på ryggplåt 3–4 och gult tvärband på plåt 5, ofta avbrutet i mitten. Käkarna är tvärt avskurna i spetsen. Antennsegment 3 är undertill mycket kortare än 4.

En förväxlingsart är det tämligen sällsynta vialgökbiet Nomada villosa som också har tvärt avskuren käkspets. Arterna skiljs säkrast på att skutellknölarna hos vialgökbi är spetsigare och når tydligt över mellanryggens plan, medan skutellen hos strimgökbi ligger i plan med mellanryggen. Punkturen på skutellen hos vialgökbi är tätare och jämnare, medan punkturen hos strimgökbi är ojämn med blanka fält mellan punkterna, särskilt på toppen av knölarna. Honan hos strimgökbi har utbredda röda fält på hjässan längs ögonkanten, ibland sammanflytande runt punktögontriangeln, ofta stora röda fält på bröstets sidor och breda röda längsband på mellanryggen, medan vialgökbi har svart hjässa och smala röda strimmor. Honans utbredda röda teckningar hos strimgökbi gör att den i fält lätt kan förväxlas med trädgårdsgökbi N. ruficornis som dock har tvåtandade käkar. 

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Observationer i Sverige för strimgökbi

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Strimgökbiet är utbrett och allmänt i hela Syd- och Mellansverige och följer huvudsakligen odlingsbygden i Norrland till Västerbotten. Äldre fynduppgifter finns också från Jämtland, Norrbotten och Åsele lappmark. Arten är spridd i södra Norge, i stort sett hela Finland och Danmark, samt vidare i hela Europa. Arten har stabila och livskraftiga populationer i Sverige.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hymenoptera - steklar 
 • Underordning
  Apocrita - midjesteklar 
 • Infraordning
  Aculeata - gaddsteklar 
 • Överfamilj
  Apoidea  
 • Ranglös
  Apiformes - bin 
 • Familj
  Apidae - långtungebin 
 • Underfamilj
  Nomadinae  
 • Släkte
  Nomada - gökbin 
 • Art
  Nomada striataFabricius, 1793 - strimgökbi
  Synonymer
  Nomada hillana (Kirby, 1802)
  Apis hillana Kirby, 1802
  Nomada ochrostoma (Kirby, 1802)
  Apis ochrostoma Kirby, 1802

Strimgökbi påträffas i allehanda öppna marker med örtrik vegetation, i synnerhet med goda bestånd av ärtväxter, såsom naturbetesmarker, klövervallar, slåttermarker, hedar, skogsbryn och gläntor, men också urbana miljöer som trädgårdar och parker samt vägkanter, sandtag och ruderatmarker. Arten är boparasit hos sandbin av undersläktet Taeniandrena som alla är specialister på ärtväxtpollen. Främst parasiteras de vanliga arterna ärtsandbi Andrena wilkella och rödklöversandbi A. intermedia, men också de sällsynta ginstsandbi A. similis och väpplingsandbi A. gelriae. Flygtiden sträcker sig från början av maj till slutet av juli. 

Ekologisk grupp: Kleptoparasit, Nyttjar nektar/pollen

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Urban miljö

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
· ginstsandbi - Andrena similis (Har betydelse)
· rödklöversandbi - Andrena intermedia (Har betydelse)
· väpplingsandbi - Andrena gelriae (Har betydelse)
· ärtsandbi - Andrena wilkella (Har betydelse)
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)

Amiet, F., Herrmann, M., Müller, A. & Neumeyer, R. 2007. Apidae 5. Fauna Helvetica 20: 1-356.

Janzon L.-Å., Svensson B.G. & Erlandsson S. 1991. Catalogus Insectorum Sueciae. Hymenoptera, Apoidea. 3. Megachilidae, Anthophoridae and Apidae. Entomologisk Tidskrift 112: 93-99.

Scheuchl, E. 2000. Illustrierte Bestimmungstabellen der Wildbienen Deutschlands und Österreichs. Band 1. Schlüssel der Gattungen und der Arten der familie Anthophoridae. 2:a upplagan, Velden.

Westrich P. 1990. Die Bienen Baden-Württembergs I-II. Ulmer, Stuttgart. 972 s. 

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Björn Cederberg 2015 & 2018.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hymenoptera - steklar 
 • Underordning
  Apocrita - midjesteklar 
 • Infraordning
  Aculeata - gaddsteklar 
 • Överfamilj
  Apoidea  
 • Ranglös
  Apiformes - bin 
 • Familj
  Apidae - långtungebin 
 • Underfamilj
  Nomadinae  
 • Släkte
  Nomada - gökbin 
 • Art
  Nomada striata, Fabricius, 1793 - strimgökbi
  Synonymer
  Nomada hillana (Kirby, 1802)
  Apis hillana Kirby, 1802
  Nomada ochrostoma (Kirby, 1802)
  Apis ochrostoma Kirby, 1802
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Björn Cederberg 2015 & 2018.