Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  gyllengökbi

Organismgrupp Steklar, Bin Nomada goodeniana
Gyllengökbi Steklar, Bin

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Längd 10–13 mm. Kroppen är svart med gula teckningar, ben och antenner är gulröda. Mellankroppens framrygg (pronotum), skulderbucklor och vingfjäll är gula. Skutellen har två runda gula fläckar som är vitt åtskilda, honans postskutell har ofta ett smalt gult tvärband och efterryggen har en gul fläck på vardera sidan. Bakkroppens ryggplåt 1–5 hos honan och 1–6 hos hanen har gula, i mitten smala, tvärband. Bandet på första ryggplåten är ibland avbrutet i mitten. Bakskenbenen har i spetsen två krumma, tätt sammanfogade tornar, en karaktär som bara delas med praktgökbi Nomada fucata bland svenska arter. Hos hanen har bakbenens lårring på undersidan en lång hårpensel och vid basen av baklåren en hårfläck. Hanen har gult ansikte, en stor gul fläck på bröstet ovan framhöfterna och antennernas inre hälft är svart på ovansidan. En möjlig förväxlingsart är majgökbi N. marshamella med likartat färgmönster, men denna kan i fält skiljas ut genom att de gula banden på ryggplåt 2–3 är avbrutna i mitten.
Utbredning
Observationer i Sverige för gyllengökbi
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten finns i hela Syd- och Mellansverige samt längs Norrlands kust upp till Ångermanland. Det är en vitt utbredd art i våra grannländer och i Europa. Tidigare synonymisering med den närbesläktade Nomada succincta, som närmast finns i Danmark (Madsen & Calabuig 2012), gör att utbredningen även i relativt modern litteratur (fram till 1990-talet) avser båda arterna. Gyllengökbi har stabila förekomster och livskraftiga populationer i landet. 
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Livskraftig (LC).
Ekologi
Gyllengökbi påträffas i urbana miljöer, odlingslandskapet, brynmiljöer och på hyggen. Arten är boparasit (kleptoparasit) på framför allt lönnsandbi Andrena tibialis och gyllensandbi A. nigroaenea, men även andra stora vår- och försommarflygande sandbiarter anges som värdar. Flygtiden sträcker sig från mitten av april till slutet av juni. 
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Kleptoparasit, Nyttjar nektar/pollen
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
· gyllensandbi
· gyllensandbi
· lönnsandbi
· lönnsandbi
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Hymenoptera (steklar), Familj Apidae (långtungebin), Släkte Nomada (gökbin), Art Nomada goodeniana (Kirby, 1802) - gyllengökbi Synonymer Apis goodeniana Kirby, 1802, Nomada succincta var. lineolata Friese, 1921, Nomada scheviakovi Cockerell, 1928

Kategori Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)

Dokumentation De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Livskraftig (LC).
Längd 10–13 mm. Kroppen är svart med gula teckningar, ben och antenner är gulröda. Mellankroppens framrygg (pronotum), skulderbucklor och vingfjäll är gula. Skutellen har två runda gula fläckar som är vitt åtskilda, honans postskutell har ofta ett smalt gult tvärband och efterryggen har en gul fläck på vardera sidan. Bakkroppens ryggplåt 1–5 hos honan och 1–6 hos hanen har gula, i mitten smala, tvärband. Bandet på första ryggplåten är ibland avbrutet i mitten. Bakskenbenen har i spetsen två krumma, tätt sammanfogade tornar, en karaktär som bara delas med praktgökbi Nomada fucata bland svenska arter. Hos hanen har bakbenens lårring på undersidan en lång hårpensel och vid basen av baklåren en hårfläck. Hanen har gult ansikte, en stor gul fläck på bröstet ovan framhöfterna och antennernas inre hälft är svart på ovansidan. En möjlig förväxlingsart är majgökbi N. marshamella med likartat färgmönster, men denna kan i fält skiljas ut genom att de gula banden på ryggplåt 2–3 är avbrutna i mitten.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Observationer i Sverige för gyllengökbi

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten finns i hela Syd- och Mellansverige samt längs Norrlands kust upp till Ångermanland. Det är en vitt utbredd art i våra grannländer och i Europa. Tidigare synonymisering med den närbesläktade Nomada succincta, som närmast finns i Danmark (Madsen & Calabuig 2012), gör att utbredningen även i relativt modern litteratur (fram till 1990-talet) avser båda arterna. Gyllengökbi har stabila förekomster och livskraftiga populationer i landet. 
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hymenoptera - steklar 
 • Underordning
  Apocrita - midjesteklar 
 • Infraordning
  Aculeata - gaddsteklar 
 • Överfamilj
  Apoidea  
 • Ranglös
  Apiformes - bin 
 • Familj
  Apidae - långtungebin 
 • Underfamilj
  Nomadinae  
 • Släkte
  Nomada - gökbin 
 • Art
  Nomada goodeniana(Kirby, 1802) - gyllengökbi
  Synonymer
  Apis goodeniana Kirby, 1802
  Nomada succincta var. lineolata Friese, 1921
  Nomada scheviakovi Cockerell, 1928

Gyllengökbi påträffas i urbana miljöer, odlingslandskapet, brynmiljöer och på hyggen. Arten är boparasit (kleptoparasit) på framför allt lönnsandbi Andrena tibialis och gyllensandbi A. nigroaenea, men även andra stora vår- och försommarflygande sandbiarter anges som värdar. Flygtiden sträcker sig från mitten av april till slutet av juni. 

Ekologisk grupp: Kleptoparasit, Nyttjar nektar/pollen

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Urban miljö

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
· gyllensandbi - Andrena nigroaenea (Viktig)
· lönnsandbi - Andrena tibialis (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)

Amiet, F., Herrmann, M., Müller, A. & Neumeyer, R. 2007. Apidae 5. Fauna Helvetica 20: 1-356.

Kohlmann, M. 1997. Zum taxonomischen Status von Nomada goodeniana (Kirby, 1902) und Nomada succincta Panzer, 1798 (Hymenoptera, Apidae). Entomofauna, Zeitschrift für Entomologie 18(32): 521-528.

Madsen, H.B. & Calabuig, I. 2012. Kommenteret checkliste over Danmarks bier - Del 5: Apidae (Hymenoptera, Apoidea). Ent. Meddr 80: 7-52.

Scheuchl, E. 2000. Illustrierte Bestimmungstabellen der Wildbienen Deutschlands und Österreichs. Band 1. Schlüssel der Gattungen und der Arten der familie Anthophoridae. 2:a upplagan, Velden.

Westrich P. 1990. Die Bienen Baden-Württembergs I-II. Ulmer, Stuttgart. 972 s.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Björn Cederberg 2015 & 2018.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hymenoptera - steklar 
 • Underordning
  Apocrita - midjesteklar 
 • Infraordning
  Aculeata - gaddsteklar 
 • Överfamilj
  Apoidea  
 • Ranglös
  Apiformes - bin 
 • Familj
  Apidae - långtungebin 
 • Underfamilj
  Nomadinae  
 • Släkte
  Nomada - gökbin 
 • Art
  Nomada goodeniana, (Kirby, 1802) - gyllengökbi
  Synonymer
  Apis goodeniana Kirby, 1802
  Nomada succincta var. lineolata Friese, 1921
  Nomada scheviakovi Cockerell, 1928
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Björn Cederberg 2015 & 2018.