Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Thanatophilus dispar

Organismgrupp Skalbaggar, Fjädervingar, mycelbaggar, asbaggar m.fl. Thanatophilus dispar
  Skalbaggar, Fjädervingar, mycelbaggar, asbaggar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En bred och platt, 9-11 mm lång skalbagge. Matt svart eller brunsvart, halssköld och skutell med partier av ljus och mörk behåring.
Utbredning
Länsvis förekomst för Thanatophilus dispar Observationer i Sverige för Thanatophilus dispar
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Tidigare utbredd från Skåne till Norrbotten. Aktuella fynd är endast kända från sydligaste Sverige. Känd från alla de nordiska länderna och Baltikum, vidare utbredd från Europa österut till Kina.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Lever av as på öppen mark, t.ex. sandmark eller havsstrandängar. Tidigare utbredd från Skåne till Norrbotten. Aktuella fynd är endast kända från sydligaste Sverige. Antalet lokalområden i landet skattas till 75 (50-150). Förekomstarean (AOO) skattas till 300 (200-600) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
Ekologi
Lever av as på öppen mark, t.ex. sandmark eller havsstrandängar.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Havsstrand
Havsstrand
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Havsstrand
Havsstrand
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Efterlämningar av djur
Efterlämningar av djur
· ryggradsdjur
· ryggradsdjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Silphidae (asbaggar), Släkte Thanatophilus, Art Thanatophilus dispar (Herbst, 1793) Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Lever av as på öppen mark, t.ex. sandmark eller havsstrandängar. Tidigare utbredd från Skåne till Norrbotten. Aktuella fynd är endast kända från sydligaste Sverige. Antalet lokalområden i landet skattas till 75 (50-150). Förekomstarean (AOO) skattas till 300 (200-600) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
En bred och platt, 9-11 mm lång skalbagge. Matt svart eller brunsvart, halssköld och skutell med partier av ljus och mörk behåring.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Thanatophilus dispar

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Thanatophilus dispar

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Tidigare utbredd från Skåne till Norrbotten. Aktuella fynd är endast kända från sydligaste Sverige. Känd från alla de nordiska länderna och Baltikum, vidare utbredd från Europa österut till Kina.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Silphidae - asbaggar 
 • Underfamilj
  Silphinae  
 • Tribus
  Silphini  
 • Släkte
  Thanatophilus  
 • Art
  Thanatophilus dispar(Herbst, 1793)

Lever av as på öppen mark, t.ex. sandmark eller havsstrandängar.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Havsstrand, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker

Biotoper där arten kan förekomma: Havsstrand, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Efterlämningar av djur (Viktig)
· ryggradsdjur - Vertebrata (Viktig)


Påverkan
 • Intensifierat jordbruk (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2015

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Silphidae - asbaggar 
 • Underfamilj
  Silphinae  
 • Tribus
  Silphini  
 • Släkte
  Thanatophilus  
 • Art
  Thanatophilus dispar, (Herbst, 1793)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2015