Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Heterothops binotatus

Organismgrupp Skalbaggar, Kortvingar Heterothops binotatus
  Skalbaggar, Kortvingar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En ca 5 mm lång svart kortvinge med bruna täckvingar och brungula ben (Palm 1963, Israelsson 1979). Arten är svårbestämd och bestämningen måste granskas av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för Heterothops binotatus Observationer i Sverige för Heterothops binotatus
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Har tidigare haft en utbredning i Sverige på syd- och västkusten från Skåne till Bohuslän och i Södermanland. Det är osäkert om det finns några svenska fynd efter 1977. Närmast känd från Danmark, Norge och Finland. Världsutbredningen sträcker sig längs kusterna från Östersjön till Medelhavet via Atlantkusten (Löbl & Smetana 2004, Assing 2012).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Ett rovdjur som lever i förna och driftränder, främst på sandstränder och marskland vid havet. Inga sentida fynd, men arten kan vara förbisedd. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Ett rovdjur som lever vid havet förna och driftränder. Främst i driftränder av tång på sandstränder och marskland vid havet (Palm 1963, Assing 2012, Lott 2011). Fullbildade individer påträffas under maj-augusti (Hansen, 1952).
Landskapstyper
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Staphylinidae (kortvingar), Släkte Heterothops, Art Heterothops binotatus (Gravenhorst, 1802) Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Ett rovdjur som lever i förna och driftränder, främst på sandstränder och marskland vid havet. Inga sentida fynd, men arten kan vara förbisedd. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
En ca 5 mm lång svart kortvinge med bruna täckvingar och brungula ben (Palm 1963, Israelsson 1979). Arten är svårbestämd och bestämningen måste granskas av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Heterothops binotatus

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Heterothops binotatus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Har tidigare haft en utbredning i Sverige på syd- och västkusten från Skåne till Bohuslän och i Södermanland. Det är osäkert om det finns några svenska fynd efter 1977. Närmast känd från Danmark, Norge och Finland. Världsutbredningen sträcker sig längs kusterna från Östersjön till Medelhavet via Atlantkusten (Löbl & Smetana 2004, Assing 2012).
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Staphylininae - storkortvingar 
 • Tribus
  Staphylinini  
 • Släkte
  Heterothops  
 • Art
  Heterothops binotatus(Gravenhorst, 1802)

Ett rovdjur som lever vid havet förna och driftränder. Främst i driftränder av tång på sandstränder och marskland vid havet (Palm 1963, Assing 2012, Lott 2011). Fullbildade individer påträffas under maj-augusti (Hansen, 1952).

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Havsstrand

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Det är okänt vad som är den direkta orsaken till artens tillbakagång men flera kortvingar i denna biotop har gått tillbaka kraftigt. Bidragande orsaker kan vara bortforsling av tångvallar då stränder används som badplats, oljespill etc.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Lokaler där arten återfinns behöver bevaras på ett sådant sätt att artens överlevnad säkras. Marsklandslokaler behöver bibehållas och det behöver finnas sandstränder vid havet där tångvallar får ligga kvar orörda.

Assing, V. & Schülke, M. 2012. Die Käfer Mitteleuropas. Band 4. Heidelberg, Tyskland.

Hansen, V. 1952. Danmarks fauna, Band 58. Biller XVI, Rovbiller, 2 del. G.E.C. Gads forlag, Köpenhamn.

Israelsson, G. 1979. On the taxonomy of some West European and Macaronesian Heterothops Stephens (Coleoptera: Staphylinidae). Entomologica Scandinavica, 10:261.

Lott D.A. & Anderson, R. 2011. The Staphylinidae (rove beetles) of Britain and Ireland. Parts 7 & 8. Field studies council, Shrewsbury.

Löbl, I. & Smetana, A (ed.). 2004. Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Volume 2. Stenstrup, Danmark.

Palm, T. 1963. Svensk Insektsfauna. Kortvingar, häfte 3. Stockholm.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Torbjörn Ramqvist 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Staphylininae - storkortvingar 
 • Tribus
  Staphylinini  
 • Släkte
  Heterothops  
 • Art
  Heterothops binotatus, (Gravenhorst, 1802)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Torbjörn Ramqvist 2015.