Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Dermestes gyllenhalii

Organismgrupp Skalbaggar, Ängrar, trägnagare m.fl. Dermestes gyllenhalii
  Skalbaggar, Ängrar, trägnagare m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
5-6 mm. Kropp långsträckt oval och välvd, ben och antenner korta. Svart eller svartbrun, hela kroppen med en tät ljus behåring, som kan vara likformig men som oftare är fläckvis tätare, så att kroppen ser marmorerad ut. Arten är svår att skilja ifrån och ofta förväxlad med D. szekessyi.
Utbredning
Länsvis förekomst för Dermestes gyllenhalii Observationer i Sverige för Dermestes gyllenhalii
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Utbredd från Skåne till Gästrikland, främst längs kusterna. Utbredningen är dåligt känd p.g.a. tidigare sammanblandning med D. szekessyi, och äldre fynduppgifter kan behöva granskas på nytt. Närmast i Danmark, södra Finland och Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Väst- och Sydeuropa till Iran och Kazakstan.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Lever på kadaver på sandstränder, såväl på havsstränder som på sandiga insjöstränder. Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (20-80). Förekomstarean (AOO) skattas till 200 (80-320) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Lever på sandstränder, såväl vid havet som vid större insjöar. Lever av rester av döda djur, och påträffas oftast i driftränder eller uppkastad tång. Fullbildade individer påträffas främst under försommaren, men även under vinterhalvåret.
Landskapstyper
Våtmark
Våtmark
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Efterlämningar av djur
Efterlämningar av djur
· ryggradsdjur
· ryggradsdjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Dermestidae (ängrar), Släkte Dermestes, Art Dermestes gyllenhalii Laporte de Castelnau, 1840 Synonymer Dermestes atomarius Erichson, 1846

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Lever på kadaver på sandstränder, såväl på havsstränder som på sandiga insjöstränder. Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (20-80). Förekomstarean (AOO) skattas till 200 (80-320) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
5-6 mm. Kropp långsträckt oval och välvd, ben och antenner korta. Svart eller svartbrun, hela kroppen med en tät ljus behåring, som kan vara likformig men som oftare är fläckvis tätare, så att kroppen ser marmorerad ut. Arten är svår att skilja ifrån och ofta förväxlad med D. szekessyi.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Dermestes gyllenhalii

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Dermestes gyllenhalii

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Utbredd från Skåne till Gästrikland, främst längs kusterna. Utbredningen är dåligt känd p.g.a. tidigare sammanblandning med D. szekessyi, och äldre fynduppgifter kan behöva granskas på nytt. Närmast i Danmark, södra Finland och Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Väst- och Sydeuropa till Iran och Kazakstan.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Bostrichoidea  
 • Familj
  Dermestidae - ängrar 
 • Underfamilj
  Dermestinae  
 • Tribus
  Dermestini  
 • Släkte
  Dermestes  
 • Art
  Dermestes gyllenhaliiLaporte de Castelnau, 1840
  Synonymer
  Dermestes atomarius Erichson, 1846

Lever på sandstränder, såväl vid havet som vid större insjöar. Lever av rester av döda djur, och påträffas oftast i driftränder eller uppkastad tång. Fullbildade individer påträffas främst under försommaren, men även under vinterhalvåret.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Våtmark, Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Sötvattensstrand, Havsstrand

Substrat/Föda:
Efterlämningar av djur (Viktig)
· ryggradsdjur - Vertebrata (Viktig)
På havsstränder hotas arten av den rensning och städning som ofta förekommer på badstränder. Vid insjöar är igenväxning p.g.a. eutrofiering och/eller vattenståndsreglering tänkbara hot.

Påverkan
 • Ökad näringsbelastning (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Vattenreglering (Stor negativ effekt)
 • Mänsklig störning av art (Viss negativ effekt)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2016

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Bostrichoidea  
 • Familj
  Dermestidae - ängrar 
 • Underfamilj
  Dermestinae  
 • Tribus
  Dermestini  
 • Släkte
  Dermestes  
 • Art
  Dermestes gyllenhalii, Laporte de Castelnau, 1840
  Synonymer
  Dermestes atomarius Erichson, 1846
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2016