Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Clanoptilus barnevillei

Organismgrupp Skalbaggar, Varvsflugor, brokbaggar m.fl. Clanoptilus barnevillei
  Skalbaggar, Varvsflugor, brokbaggar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 4-5 mm lång skalbagge med långa antenner och ben. Färgen är metalliskt grön. På kroppssidorna finns rödaktiga blåsor som kan blåsas upp vid fara. Arten är ytterst lik den vanligare arten Cordylepherus viridis men saknar röd fläck vid täckvingarnas spets. Arten kan bestämmas med hjälp av Evers (1979).
Utbredning
Länsvis förekomst för Clanoptilus barnevillei Observationer i Sverige för Clanoptilus barnevillei
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är påträffad på ett antal kustlokaler i västra Skåne och södra Halland. Den har tidigare varit förväxlad med den snarlika Cordylepherus viridis så exakt status är svår att avgöra. I Norden förekommer arten även på Själland i Danmark där den är klassad som starkt hotad (EN). Utanför Norden är utbredningsområdet mycket begränsat. Arten är bara känd från sydvästra Europa upp till Frankrike samt från ett isolerat område i England, där den bara förekommer utmed Norfolkkusten och är rödlistad som sällsynt (Rare).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Biologin är dåligt känd. Fullbildade skalbaggar påträffas i blommor på öppna marker, främst på havsstrandängar och i kustklintar, men också på ruderatmark. Antalet lokalområden i landet skattas till 30 (20-40). Förekomstarean (AOO) skattas till 120 (80-160) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
Ekologi
Arten förekommer på sandiga havsstrandängar och stranddyner där de fullbildade skalbaggarna påträffas i blommor. Larvutvecklingen är okänd, men förmodligen lever larverna som rovdjur på marken.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Havsstrand
Havsstrand
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Havsstrand
Havsstrand
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· gräs
· gräs
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Malachiidae, Släkte Clanoptilus, Art Clanoptilus barnevillei (Puton, 1865) Synonymer Malachius barnevillei (Puton, 1865)

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Biologin är dåligt känd. Fullbildade skalbaggar påträffas i blommor på öppna marker, främst på havsstrandängar och i kustklintar, men också på ruderatmark. Antalet lokalområden i landet skattas till 30 (20-40). Förekomstarean (AOO) skattas till 120 (80-160) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
En 4-5 mm lång skalbagge med långa antenner och ben. Färgen är metalliskt grön. På kroppssidorna finns rödaktiga blåsor som kan blåsas upp vid fara. Arten är ytterst lik den vanligare arten Cordylepherus viridis men saknar röd fläck vid täckvingarnas spets. Arten kan bestämmas med hjälp av Evers (1979).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Clanoptilus barnevillei

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Clanoptilus barnevillei

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är påträffad på ett antal kustlokaler i västra Skåne och södra Halland. Den har tidigare varit förväxlad med den snarlika Cordylepherus viridis så exakt status är svår att avgöra. I Norden förekommer arten även på Själland i Danmark där den är klassad som starkt hotad (EN). Utanför Norden är utbredningsområdet mycket begränsat. Arten är bara känd från sydvästra Europa upp till Frankrike samt från ett isolerat område i England, där den bara förekommer utmed Norfolkkusten och är rödlistad som sällsynt (Rare).
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cleroidea  
 • Familj
  Malachiidae  
 • Underfamilj
  Malachiinae  
 • Tribus
  Malachiini  
 • Släkte
  Clanoptilus  
 • Art
  Clanoptilus barnevillei(Puton, 1865)
  Synonymer
  Malachius barnevillei (Puton, 1865)

Arten förekommer på sandiga havsstrandängar och stranddyner där de fullbildade skalbaggarna påträffas i blommor. Larvutvecklingen är okänd, men förmodligen lever larverna som rovdjur på marken.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Havsstrand

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Havsstrand

Biotoper där arten kan förekomma: Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· gräs - Poaceae (Viktig)
Öppna sandiga havsstränder, strandbrinkar och dynområden är minskande genom igenväxning och exploatering. Den nordiska populationen av arten är isolerad från resten av artens utbredningsområde.

Påverkan
 • Intensifierat jordbruk (Viss negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Röjning av igenväxande sandiga strandpartier samt bete av sandiga strandmarker bör gynna arten.

Evers, A., 1979. I Freude, H., Harde, K., & Lohse G. Die Käfer Mitteleuropas. Band 6. Goecke & Evers, Krefeld.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans-Erik Wanntorp 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cleroidea  
 • Familj
  Malachiidae  
 • Underfamilj
  Malachiinae  
 • Tribus
  Malachiini  
 • Släkte
  Clanoptilus  
 • Art
  Clanoptilus barnevillei, (Puton, 1865)
  Synonymer
  Malachius barnevillei (Puton, 1865)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans-Erik Wanntorp 2015.