Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Epuraea oblonga

Organismgrupp Skalbaggar, Cucujoidea (glansbaggar, nyckelpigor m.fl.) Epuraea oblonga
  Skalbaggar, Cucujoidea (glansbaggar, nyckelpigor m.fl.)

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 2,8-3,6 mm lång, enfärgat rödbrun skalbagge med långsträckt, tillplattad kropp. Antennernas tre yttersta leder är avsatta som en rundad klubba. Arten är svårbestämd och bestämningen bör granskas av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för Epuraea oblonga Observationer i Sverige för Epuraea oblonga
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Utbredd över hela landet. Känd från alla de nordiska länderna och Baltikum, vidare utbredd från Frankrike över Östeuropa till Japan, Korea och Nordamerika.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Lever under bark på barrträd angripna av barkborrar. Både larver och adulter lever av svamphyfer som växer i gångsystem av speciellt jättebastborre på gran, mer sällan i gångar av mindre märgborre på tall. Arten har sin huvudsakliga förekomst i grandominerade naturskogar och kontinuitetsskogar. Utbredd över hela landet. Antalet lokalområden i landet skattas till 200 (100-600). Förekomstarean (AOO) skattas till 800 (400-2400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii,iv)).
Ekologi
Lever under bark på barrträd angripna av barkborrar. Både larver och adulter lever av svamphyfer som växer i gångsystem av speciellt jättebastborre på gran, mer sällan i gångar av mindre märgborre på tall. Arten har sin huvudsakliga förekomst i grandominerade naturskogar och kontinuitetsskogar.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor, Fungivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· björkar
· björkar
· ekar
· ekar
· gran
· gran
· tall
· tall
Levande träd
Levande träd
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Nitidulidae (glansbaggar), Släkte Epuraea, Art Epuraea oblonga (Herbst, 1793) Synonymer Epuraea danica Sjöberg, 1939

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Lever under bark på barrträd angripna av barkborrar. Både larver och adulter lever av svamphyfer som växer i gångsystem av speciellt jättebastborre på gran, mer sällan i gångar av mindre märgborre på tall. Arten har sin huvudsakliga förekomst i grandominerade naturskogar och kontinuitetsskogar. Utbredd över hela landet. Antalet lokalområden i landet skattas till 200 (100-600). Förekomstarean (AOO) skattas till 800 (400-2400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii,iv)).
En 2,8-3,6 mm lång, enfärgat rödbrun skalbagge med långsträckt, tillplattad kropp. Antennernas tre yttersta leder är avsatta som en rundad klubba. Arten är svårbestämd och bestämningen bör granskas av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Epuraea oblonga

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Epuraea oblonga

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Utbredd över hela landet. Känd från alla de nordiska länderna och Baltikum, vidare utbredd från Frankrike över Östeuropa till Japan, Korea och Nordamerika.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cucujoidea  
 • Familj
  Nitidulidae - glansbaggar 
 • Underfamilj
  Epuraeinae  
 • Tribus
  Epuraeini  
 • Släkte
  Epuraea  
 • Art
  Epuraea oblonga(Herbst, 1793)
  Synonymer
  Epuraea danica Sjöberg, 1939

Lever under bark på barrträd angripna av barkborrar. Både larver och adulter lever av svamphyfer som växer i gångsystem av speciellt jättebastborre på gran, mer sällan i gångar av mindre märgborre på tall. Arten har sin huvudsakliga förekomst i grandominerade naturskogar och kontinuitetsskogar.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor, Fungivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· björkar - Betula (Har betydelse)
· ekar - Quercus (Har betydelse)
· gran - Picea abies (Viktig)
· tall - Pinus sylvestris (Har betydelse)
Levande träd (Viktig)
Dött träd (Viktig)


Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2015

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cucujoidea  
 • Familj
  Nitidulidae - glansbaggar 
 • Underfamilj
  Epuraeinae  
 • Tribus
  Epuraeini  
 • Släkte
  Epuraea  
 • Art
  Epuraea oblonga, (Herbst, 1793)
  Synonymer
  Epuraea danica Sjöberg, 1939
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2015