Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Cryptophagus laticollis

Organismgrupp Skalbaggar, Cucujoidea (glansbaggar, nyckelpigor m.fl.) Cryptophagus laticollis
  Skalbaggar, Cucujoidea (glansbaggar, nyckelpigor m.fl.)

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En brunröd, avlång skalbagge som är 1,7-2,3 mm lång, och med nedliggande behåring som är blandad med uppstående längre hår. Antennerna har en liten men tydlig klubba. Halssköldens framhörn är tillplattade, och sidorna är rundade med en liten tagg vid mitten. Arten är mycket svårskild från släktingar och det behövs genitalpreparering av hannar. Kontrollbestämning bör helst göras av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för Cryptophagus laticollis Observationer i Sverige för Cryptophagus laticollis
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är under 1900-talet konstaterad från Skåne upp till Ångermanland och Norrbotten. Efter år 2000 främst funnen i sydliga landskap samt Dalarna, och det saknas fynd från flera mellansvenska landskap. Utbredd i hela Norden och i Baltikum. Världsutbredningen är närmast kosmopolitisk.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Biologin är dåligt känd. Arten är påträffad i gammalt hö, gräsförna och i mulm i ihåliga lövträd. Främst hittad i äldre kulturlandskap, mer sällan i skogsmark. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Biologin är någorlunda välkänd. Arten påträffas främst bland ruttnande växtämnen som gammalt hö, gräsförna och komposter med gräs och säd. Det finns även enstaka fynd i ihåliga bokar. Främst knuten till kulturlandskapet, men även äldre lövskog med hålträd kan vara av betydelse.
Landskapstyper
Urban miljö
Urban miljö
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Fungivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· ekar
· ekar
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Cryptophagidae (fuktbaggar), Släkte Cryptophagus, Art Cryptophagus laticollis Lucas, 1846 Synonymer Cryptophagus affinis Sturm, 1845, nec F.Sahlberg, 1834

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Biologin är dåligt känd. Arten är påträffad i gammalt hö, gräsförna och i mulm i ihåliga lövträd. Främst hittad i äldre kulturlandskap, mer sällan i skogsmark. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
En brunröd, avlång skalbagge som är 1,7-2,3 mm lång, och med nedliggande behåring som är blandad med uppstående längre hår. Antennerna har en liten men tydlig klubba. Halssköldens framhörn är tillplattade, och sidorna är rundade med en liten tagg vid mitten. Arten är mycket svårskild från släktingar och det behövs genitalpreparering av hannar. Kontrollbestämning bör helst göras av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Cryptophagus laticollis

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Cryptophagus laticollis

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är under 1900-talet konstaterad från Skåne upp till Ångermanland och Norrbotten. Efter år 2000 främst funnen i sydliga landskap samt Dalarna, och det saknas fynd från flera mellansvenska landskap. Utbredd i hela Norden och i Baltikum. Världsutbredningen är närmast kosmopolitisk.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cucujoidea  
 • Familj
  Cryptophagidae - fuktbaggar 
 • Underfamilj
  Cryptophaginae  
 • Tribus
  Cryptophagini  
 • Släkte
  Cryptophagus  
 • Art
  Cryptophagus laticollisLucas, 1846
  Synonymer
  Cryptophagus affinis Sturm, 1845, nec F.Sahlberg, 1834

Biologin är någorlunda välkänd. Arten påträffas främst bland ruttnande växtämnen som gammalt hö, gräsförna och komposter med gräs och säd. Det finns även enstaka fynd i ihåliga bokar. Främst knuten till kulturlandskapet, men även äldre lövskog med hålträd kan vara av betydelse.

Ekologisk grupp: Fungivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Urban miljö

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog, Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Trädbärande gräsmark, Exploaterad miljö

Biotoper där arten kan förekomma: Öppna gräsmarker

Substrat/Föda:
Ved och bark (Har betydelse)
· ekar - Quercus (Har betydelse)
Främsta hotet är troligen bristande tillgång på komposter och liknande nedbrytningsmiljöer i kulturlandskapet, möjligen beroende på överdrivna krav på uppstädning och hygien. Även brist på grova hålträd kan vara ett problem.

Påverkan
 • Intensifierat jordbruk (Viss negativ effekt)
Man kan med fördel inrätta permanenta komposter för gräs, hö, gammal säd och andra vegetabilier på lämpliga ställen i kulturlandskapet. Förmodligen är det gynnsamt för nedbrytningen och insektslivet med solvarma platser. Grova ihåliga träd bör bevaras, och uppkomsten av nya hålträd bör underlättas.

Baranowski, R. 1978. Skalbaggar i frökompost (Coleoptera). Entomologisk tidskrift, årg. 99, sid. 37-39.

Reska, M. 1994. Bestimmungstabellen der mitteleuropäischen Arten der Gattungen Micrambe Thomson und Cryptophagus Herbst. Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien, 96 B, 247-342.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Olof Hedgren 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cucujoidea  
 • Familj
  Cryptophagidae - fuktbaggar 
 • Underfamilj
  Cryptophaginae  
 • Tribus
  Cryptophagini  
 • Släkte
  Cryptophagus  
 • Art
  Cryptophagus laticollis, Lucas, 1846
  Synonymer
  Cryptophagus affinis Sturm, 1845, nec F.Sahlberg, 1834
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Olof Hedgren 2015.