Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Atomaria scutellaris

Organismgrupp Skalbaggar, Cucujoidea (glansbaggar, nyckelpigor m.fl.) Atomaria scutellaris
  Skalbaggar, Cucujoidea (glansbaggar, nyckelpigor m.fl.)

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En gulbrun till rödbrun rundad 1,6-1,9 mm lång skalbagge med förhållandevis långsträckta klubbformade antenner (Johnson 1992). En diffus mörk fläck mitt på vardera täckvinge finns hos typiska exemplar. För en säker identifiering krävs specialistkompetens.
Utbredning
Länsvis förekomst för Atomaria scutellaris Observationer i Sverige för Atomaria scutellaris
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Fynd finns enbart från Skåne och Gotland. Ej känd från övriga nordiska länder, närmast i Litauen. Utbredningen omfattar Syd-, Väst- och Centraleuropa, Nordafrika samt Mellanöstern.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Biologin är dåligt känd. Arten är hittad i både gräsförna och i död ved. Främst i kustnära områden, såväl strandängar som lövskog. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Biologin är dåligt känd, men i likhet med andra fuktbaggar är arten bunden till mikrosvampar. Arten är främst hittad i gräsförna i kustnära gräsmarker som havsstrandängar. Dessutom är den funnen i murken ved i lövskog, även då främst i kustnära lägen.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Havsstrand
Havsstrand
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Havsstrand
Havsstrand
Lövskog
Lövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Fungivor
Substrat/Föda
Efterlämningar av djur
Efterlämningar av djur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Cryptophagidae (fuktbaggar), Släkte Atomaria, Art Atomaria scutellaris Motschulsky, 1849 Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Biologin är dåligt känd. Arten är hittad i både gräsförna och i död ved. Främst i kustnära områden, såväl strandängar som lövskog. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
En gulbrun till rödbrun rundad 1,6-1,9 mm lång skalbagge med förhållandevis långsträckta klubbformade antenner (Johnson 1992). En diffus mörk fläck mitt på vardera täckvinge finns hos typiska exemplar. För en säker identifiering krävs specialistkompetens.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Atomaria scutellaris

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Atomaria scutellaris

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Fynd finns enbart från Skåne och Gotland. Ej känd från övriga nordiska länder, närmast i Litauen. Utbredningen omfattar Syd-, Väst- och Centraleuropa, Nordafrika samt Mellanöstern.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cucujoidea  
 • Familj
  Cryptophagidae - fuktbaggar 
 • Underfamilj
  Atomariinae  
 • Tribus
  Atomariini  
 • Släkte
  Atomaria  
 • Undersläkte
  Atomaria (Anchicera)  
 • Art
  Atomaria scutellarisMotschulsky, 1849

Biologin är dåligt känd, men i likhet med andra fuktbaggar är arten bunden till mikrosvampar. Arten är främst hittad i gräsförna i kustnära gräsmarker som havsstrandängar. Dessutom är den funnen i murken ved i lövskog, även då främst i kustnära lägen.

Ekologisk grupp: Fungivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Havsstrand

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Trädbärande gräsmark, Havsstrand

Biotoper där arten kan förekomma: Lövskog

Substrat/Föda:
Efterlämningar av djur (Viktig)
Misstänkta hot utgörs av exploatering och upphörd hävd i kustnära områden.

Johnson, C. 1993. Provisional atlas of the Cryptophagidae- Atomariinae (Coleoptera) of Britain and Ireland. Biological Records Centre, Huntingdon.

Johnson, C. 1992. 55. Familie: Cryptophagidae. Pp. 114–134. I Lohse & Lucht (red.) Die Käfer Mitteleuropas Band13, 2 Supplementband, Goecke & Evers, Krefeld.

Vorst, O. & Johnson, C. 2008. Notes on Dutch Cryptophagidae (Coleoptera). Nederlandse Faunistische Mededelingen 28: 69-79.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lars-Ove Wikars 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cucujoidea  
 • Familj
  Cryptophagidae - fuktbaggar 
 • Underfamilj
  Atomariinae  
 • Tribus
  Atomariini  
 • Släkte
  Atomaria  
 • Undersläkte
  Atomaria (Anchicera)  
 • Art
  Atomaria scutellaris, Motschulsky, 1849
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lars-Ove Wikars 2015.