Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Atomaria rubida

Organismgrupp Skalbaggar, Cucujoidea (glansbaggar, nyckelpigor m.fl.) Atomaria rubida
  Skalbaggar, Cucujoidea (glansbaggar, nyckelpigor m.fl.)

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En svartröd rundad 1,4-1,7 mm lång skalbagge med brunröda ben och ditto klubbformade antenner. För en säker identifiering krävs specialistkompetens.
Utbredning
Länsvis förekomst för Atomaria rubida Observationer i Sverige för Atomaria rubida
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är enbart känd från enstaka lokaler på Öland och i Östergötland. Enstaka fynd finns i Norge och Finland. I övrigt är den känd i Syd- och Centraleuropa samt Storbritannien, där den är något mer utbredd.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Biologin är dåligt känd. Arten anses vara knuten till spillning av större växtätare, främst i trädbärande hagmarker. Svenska fynd är gjorda i hagmarker med grova ekar. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Biologin är dåligt känd. Arten är i likhet med andra fuktbaggar bunden till mikrosvampar. Arten anses vara knuten till spillning av större växtätare (häst, ko och får) i främst trädbärande hagmarker. Svenska fynd är gjorda i hagmarker med gamla och grova ekar.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Fungivor
Substrat/Föda
Efterlämningar av djur
Efterlämningar av djur
· får
· får
· häst
· häst
· nötkreatur
· nötkreatur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Cryptophagidae (fuktbaggar), Släkte Atomaria, Art Atomaria rubida Reitter, 1875 Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Biologin är dåligt känd. Arten anses vara knuten till spillning av större växtätare, främst i trädbärande hagmarker. Svenska fynd är gjorda i hagmarker med grova ekar. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
En svartröd rundad 1,4-1,7 mm lång skalbagge med brunröda ben och ditto klubbformade antenner. För en säker identifiering krävs specialistkompetens.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Atomaria rubida

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Atomaria rubida

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är enbart känd från enstaka lokaler på Öland och i Östergötland. Enstaka fynd finns i Norge och Finland. I övrigt är den känd i Syd- och Centraleuropa samt Storbritannien, där den är något mer utbredd.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cucujoidea  
 • Familj
  Cryptophagidae - fuktbaggar 
 • Underfamilj
  Atomariinae  
 • Tribus
  Atomariini  
 • Släkte
  Atomaria  
 • Undersläkte
  Atomaria (Anchicera)  
 • Art
  Atomaria rubidaReitter, 1875

Biologin är dåligt känd. Arten är i likhet med andra fuktbaggar bunden till mikrosvampar. Arten anses vara knuten till spillning av större växtätare (häst, ko och får) i främst trädbärande hagmarker. Svenska fynd är gjorda i hagmarker med gamla och grova ekar.

Ekologisk grupp: Fungivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Trädbärande gräsmark

Biotoper där arten kan förekomma: Öppna gräsmarker

Substrat/Föda:
Efterlämningar av djur (Viktig)
· får - Ovis aries (Har betydelse)
· häst - Equus caballus (Viktig)
· nötkreatur - Bos taurus (Viktig)
Minskande mängd och kvalité av trädbärande betesmarker.

Påverkan
 • Intensifierat jordbruk (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Bevara samt öka mängden och kvalitén på betade, trädbärande hagmarker inom förekomstområden.

Johnson, C. 1992. 55. Familie: Cryptophagidae. Pp. 114–134. I Lohse & Lucht (red.) Die Käfer Mitteleuropas Band13, 2 Supplementband, Goecke & Evers, Krefeld.

Johnson, C. 1993. Provisional atlas of the Cryptophagidae- Atomariinae (Coleoptera) of Britain and Ireland. Biological Records Centre, Huntingdon.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lars-Ove Wikars 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cucujoidea  
 • Familj
  Cryptophagidae - fuktbaggar 
 • Underfamilj
  Atomariinae  
 • Tribus
  Atomariini  
 • Släkte
  Atomaria  
 • Undersläkte
  Atomaria (Anchicera)  
 • Art
  Atomaria rubida, Reitter, 1875
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lars-Ove Wikars 2015.