Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Opatrum riparium

Organismgrupp Skalbaggar, Tenebrionoidea (olikfotade baggar m.fl.) Opatrum riparium
  Skalbaggar, Tenebrionoidea (olikfotade baggar m.fl.)

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 7-9 mm lång skalbagge med bred och klumpig kropp, korta och kraftiga ben och antenner. Kroppen är matt svart med blanka upphöjda partier på halssköld och täckvingar. Arten är snarlik den betydligt allmännare O. sabulosum.
Utbredning
Länsvis förekomst för Opatrum riparium Observationer i Sverige för Opatrum riparium
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Tidigare utbredd från Skåne till Dalarna. Sentida fynd endast från några landskap i sydligaste Sverige. Känd från alla de nordiska länderna och Baltikum, vidare utbredd från Västeuropa till västra Sibirien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Lever på öppen, gärna lerig mark med gles vegetation. Tidigare utbredd från Skåne till Dalarna. Sentida fynd endast från några landskap i sydligaste Sverige. Antalet lokalområden i landet skattas till 30 (10-60). Förekomstarean (AOO) skattas till 120 (40-240) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Larven lever i marken av döda växtrötter på öppen, gärna lerig mark med gles vegetation. Den fullbildade skalbaggen påträffas krypande på marken.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Blottad mark
Blottad mark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Tenebrionidae (svartbaggar), Släkte Opatrum, Art Opatrum riparium Scriba, 1865 Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Lever på öppen, gärna lerig mark med gles vegetation. Tidigare utbredd från Skåne till Dalarna. Sentida fynd endast från några landskap i sydligaste Sverige. Antalet lokalområden i landet skattas till 30 (10-60). Förekomstarean (AOO) skattas till 120 (40-240) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
En 7-9 mm lång skalbagge med bred och klumpig kropp, korta och kraftiga ben och antenner. Kroppen är matt svart med blanka upphöjda partier på halssköld och täckvingar. Arten är snarlik den betydligt allmännare O. sabulosum.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Opatrum riparium

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Opatrum riparium

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Tidigare utbredd från Skåne till Dalarna. Sentida fynd endast från några landskap i sydligaste Sverige. Känd från alla de nordiska länderna och Baltikum, vidare utbredd från Västeuropa till västra Sibirien.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Tenebrionoidea  
 • Familj
  Tenebrionidae - svartbaggar 
 • Underfamilj
  Tenebrioninae  
 • Tribus
  Opatrini  
 • Släkte
  Opatrum  
 • Art
  Opatrum ripariumScriba, 1865

Larven lever i marken av döda växtrötter på öppen, gärna lerig mark med gles vegetation. Den fullbildade skalbaggen påträffas krypande på marken.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker

Biotoper där arten kan förekomma: Exploaterad miljö, Blottad markPåverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Intensifierat jordbruk (Stor negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2015

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Tenebrionoidea  
 • Familj
  Tenebrionidae - svartbaggar 
 • Underfamilj
  Tenebrioninae  
 • Tribus
  Opatrini  
 • Släkte
  Opatrum  
 • Art
  Opatrum riparium, Scriba, 1865
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2015