Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  regnbågsrörbock

Organismgrupp Skalbaggar, Bladbaggar Donacia aquatica
Regnbågsrörbock Skalbaggar, Bladbaggar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Längd 6,5-9 mm. Bred över skuldrorna med smal framkropp och bakåt rundat avsmalnande täckvingar. Kropp vanligen karakteristiskt flerfärgad med längsgående band av omväxlande grön, blå, violett, guld- eller kopparfärgad metallglans på täckvingarna, ben och antenner enfärgat metalliska. Bakben förlängda med förtjockade lår, men inte så markant som hos D. versicolorea m.fl, baklår med en kraftig tand.
Utbredning
Observationer i Sverige för regnbågsrörbock
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Utbredd över hela landet med undantag av fjälltrakterna. En av de vanligaste rörbockarna i många miljöer. Känd från alla de nordiska länderna och Baltikum.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Ekologi
Trots att arten är vanlig så är värdväxten inte känd med säkerhet. Det troligaste är att larven utvecklas på någon eller några arter av starr (Carex); arten är noterad på t.ex. flaskstarr (C. rostrata), blåsstarr (C. vesicaria), norrlandsstarr (C. aquatilis) och vasstarr (C. acuta). Även Sparganium och Glyceria har nämnts som tänkbara värdväxter. I stillastående eller lugnflytande vatten av många olika typer, från näringsrika slättsjöar, dammar eller åar till näringsfattiga sjöar, skogskärr och myrgölar. Fullbildade individer påträffas främst under maj-juni, vanligen sittande på starr och annan strandvegetation, gärna på flytbladsväxter som näckrosor eller gäddnate.
Landskapstyper
Sötvatten
Sötvatten
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Vattendrag
Vattendrag
Sjöar
Sjöar
Småvatten
Småvatten
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· starrar
· starrar
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Chrysomelidae (bladbaggar), Släkte Donacia (rörbockar), Art Donacia aquatica (Linnaeus, 1758) - regnbågsrörbock Synonymer

Kategori Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Längd 6,5-9 mm. Bred över skuldrorna med smal framkropp och bakåt rundat avsmalnande täckvingar. Kropp vanligen karakteristiskt flerfärgad med längsgående band av omväxlande grön, blå, violett, guld- eller kopparfärgad metallglans på täckvingarna, ben och antenner enfärgat metalliska. Bakben förlängda med förtjockade lår, men inte så markant som hos D. versicolorea m.fl, baklår med en kraftig tand.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Observationer i Sverige för regnbågsrörbock

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Utbredd över hela landet med undantag av fjälltrakterna. En av de vanligaste rörbockarna i många miljöer. Känd från alla de nordiska länderna och Baltikum.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Chrysomeloidea  
 • Familj
  Chrysomelidae - bladbaggar 
 • Underfamilj
  Donaciinae - bladbockar 
 • Tribus
  Donaciini  
 • Släkte
  Donacia - rörbockar 
 • Art
  Donacia aquatica(Linnaeus, 1758) - regnbågsrörbock

Trots att arten är vanlig så är värdväxten inte känd med säkerhet. Det troligaste är att larven utvecklas på någon eller några arter av starr (Carex); arten är noterad på t.ex. flaskstarr (C. rostrata), blåsstarr (C. vesicaria), norrlandsstarr (C. aquatilis) och vasstarr (C. acuta). Även Sparganium och Glyceria har nämnts som tänkbara värdväxter. I stillastående eller lugnflytande vatten av många olika typer, från näringsrika slättsjöar, dammar eller åar till näringsfattiga sjöar, skogskärr och myrgölar. Fullbildade individer påträffas främst under maj-juni, vanligen sittande på starr och annan strandvegetation, gärna på flytbladsväxter som näckrosor eller gäddnate.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Sötvatten

Landskapstyper där arten kan förekomma: Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Vattendrag, Sjöar, Småvatten

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· starrar - Carex (Viktig)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Chrysomeloidea  
 • Familj
  Chrysomelidae - bladbaggar 
 • Underfamilj
  Donaciinae - bladbockar 
 • Tribus
  Donaciini  
 • Släkte
  Donacia - rörbockar 
 • Art
  Donacia aquatica, (Linnaeus, 1758) - regnbågsrörbock
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2015.