Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  sjösävsbock

Organismgrupp Skalbaggar, Bladbaggar Donacia impressa
Sjösävsbock Skalbaggar, Bladbaggar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Längd 6,5-8,5 mm. Kropp med mörkt kopparfärgad metallglans, ben och antenner enfärgat metalliska. Halssköld glesare punkterad än hos D. brevicornis och D. thalassina och därmed blankare, svagt utvidgad framåt och med tydligt utskjutande framhörn. Täckvingarnas innersta mellanrum baktill med övervägande längsgående rynkor, sömmen vid spetsen kölformigt upphöjd. Baklår med en otydlig tand.
Utbredning
Observationer i Sverige för sjösävsbock
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Utbredd i Götaland och Svealand, och vidare norrut i östra Norrland till Norrbotten. Kanske den vanligaste av de mindre, enfärgat metalliska rörbockarna. Känd från alla de nordiska länderna och Baltikum.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Ekologi
Larvutvecklingen sker under vattnet på sjösäv (Schoenoplectus lacustris), möjligen också på andra arter av säv som t.ex. skogssäv (Scirpus sylvaticus). I stillastående eller lugnflytande vatten av många olika typer, men sällan i de mest näringsfattiga. Fullbildade individer äter pollen och påträffas främst under maj-juni, ofta sittande på sjösäv men även på starr och annan strandvegetation.
Landskapstyper
Sötvatten
Sötvatten
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Sjöar
Sjöar
Småvatten
Småvatten
Vattendrag
Vattendrag
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· säv
· säv
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Chrysomelidae (bladbaggar), Släkte Donacia (rörbockar), Art Donacia impressa Paykull, 1799 - sjösävsbock Synonymer

Kategori Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Längd 6,5-8,5 mm. Kropp med mörkt kopparfärgad metallglans, ben och antenner enfärgat metalliska. Halssköld glesare punkterad än hos D. brevicornis och D. thalassina och därmed blankare, svagt utvidgad framåt och med tydligt utskjutande framhörn. Täckvingarnas innersta mellanrum baktill med övervägande längsgående rynkor, sömmen vid spetsen kölformigt upphöjd. Baklår med en otydlig tand.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Observationer i Sverige för sjösävsbock

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Utbredd i Götaland och Svealand, och vidare norrut i östra Norrland till Norrbotten. Kanske den vanligaste av de mindre, enfärgat metalliska rörbockarna. Känd från alla de nordiska länderna och Baltikum.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Chrysomeloidea  
 • Familj
  Chrysomelidae - bladbaggar 
 • Underfamilj
  Donaciinae - bladbockar 
 • Tribus
  Donaciini  
 • Släkte
  Donacia - rörbockar 
 • Art
  Donacia impressaPaykull, 1799 - sjösävsbock

Larvutvecklingen sker under vattnet på sjösäv (Schoenoplectus lacustris), möjligen också på andra arter av säv som t.ex. skogssäv (Scirpus sylvaticus). I stillastående eller lugnflytande vatten av många olika typer, men sällan i de mest näringsfattiga. Fullbildade individer äter pollen och påträffas främst under maj-juni, ofta sittande på sjösäv men även på starr och annan strandvegetation.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Sötvatten

Landskapstyper där arten kan förekomma: Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Sjöar, Småvatten

Biotoper där arten kan förekomma: Vattendrag, Sötvattensstrand

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· säv - Schoenoplectus lacustris (Viktig)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Chrysomeloidea  
 • Familj
  Chrysomelidae - bladbaggar 
 • Underfamilj
  Donaciinae - bladbockar 
 • Tribus
  Donaciini  
 • Släkte
  Donacia - rörbockar 
 • Art
  Donacia impressa, Paykull, 1799 - sjösävsbock
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2015.