Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  kopparrörbock

Organismgrupp Skalbaggar, Bladbaggar Donacia brevicornis
Kopparrörbock Skalbaggar, Bladbaggar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Längd 7-8,5 mm. Kropp med kopparfärgad metallglans (mer rödaktig än hos D. impressa), ben och antenner enfärgat metalliska. Halssköld tätt punkterad och därmed ganska matt, svagt utvidgad framåt och med markerade men ej tydligt utskjutande framhörn. Täckvingar framtill med grövre punktur, deras innersta mellanrum baktill med övervägande tvärgående rynkor. Täckvingesömmen vid spetsen kölformigt upphöjd, men mindre tydligt än hos D. impressa. Baklår med en otydlig tand.
Utbredning
Observationer i Sverige för kopparrörbock
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Utbredd i Götaland och Svealand, och längs Norrlandskusten åtminstone i Norrbotten. Ovanligare än den snarlika D. impressa, som den delar värdväxt med. Utbredningen är dock delvis dåligt känd. Närmast i Danmark, Finland och Baltikum.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Antalet lokalområden i landet skattas till 160 (80-300). Förekomstarean (AOO) skattas till 640 (320-1200) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Livskraftig (LC).
Ekologi
Larvutvecklingen sker under vattnet på sjösäv (Schoenoplectus lacustris), möjligen också på andra arter som t.ex. blåsäv (Schoenoplectus tabernaemontani) eller havssäv (Bolboschoenus maritimus). I stillastående eller lugnflytande vatten, även i brackvatten. Ofta tillsammans med D. impressa, men då vanligen i lägre individantal. Hur de två arterna skiljer sig åt i habitatkrav är inte utrett. Fullbildade individer äter pollen och påträffas främst under maj-juni-juli, vanligen sittande på sjösäv men även på starr och annan strandvegetation.
Landskapstyper
Sötvatten
Sötvatten
Brackvatten
Brackvatten
Förekommer
Viktig
Biotoper
Sjöar
Sjöar
Småvatten
Småvatten
Vattendrag
Vattendrag
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Hav
Hav
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· blåsäv
· blåsäv
· havssäv
· havssäv
· säv
· säv
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Chrysomelidae (bladbaggar), Släkte Donacia (rörbockar), Art Donacia brevicornis Ahrens, 1810 - kopparrörbock Synonymer

Kategori Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Antalet lokalområden i landet skattas till 160 (80-300). Förekomstarean (AOO) skattas till 640 (320-1200) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Livskraftig (LC).
Längd 7-8,5 mm. Kropp med kopparfärgad metallglans (mer rödaktig än hos D. impressa), ben och antenner enfärgat metalliska. Halssköld tätt punkterad och därmed ganska matt, svagt utvidgad framåt och med markerade men ej tydligt utskjutande framhörn. Täckvingar framtill med grövre punktur, deras innersta mellanrum baktill med övervägande tvärgående rynkor. Täckvingesömmen vid spetsen kölformigt upphöjd, men mindre tydligt än hos D. impressa. Baklår med en otydlig tand.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Observationer i Sverige för kopparrörbock

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Utbredd i Götaland och Svealand, och längs Norrlandskusten åtminstone i Norrbotten. Ovanligare än den snarlika D. impressa, som den delar värdväxt med. Utbredningen är dock delvis dåligt känd. Närmast i Danmark, Finland och Baltikum.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Chrysomeloidea  
 • Familj
  Chrysomelidae - bladbaggar 
 • Underfamilj
  Donaciinae - bladbockar 
 • Tribus
  Donaciini  
 • Släkte
  Donacia - rörbockar 
 • Art
  Donacia brevicornisAhrens, 1810 - kopparrörbock

Larvutvecklingen sker under vattnet på sjösäv (Schoenoplectus lacustris), möjligen också på andra arter som t.ex. blåsäv (Schoenoplectus tabernaemontani) eller havssäv (Bolboschoenus maritimus). I stillastående eller lugnflytande vatten, även i brackvatten. Ofta tillsammans med D. impressa, men då vanligen i lägre individantal. Hur de två arterna skiljer sig åt i habitatkrav är inte utrett. Fullbildade individer äter pollen och påträffas främst under maj-juni-juli, vanligen sittande på sjösäv men även på starr och annan strandvegetation.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Sötvatten

Landskapstyper där arten kan förekomma: Brackvatten

Biotoper som är viktiga för arten: Sjöar, Småvatten

Biotoper där arten kan förekomma: Vattendrag, Sötvattensstrand, Hav

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· blåsäv - Schoenoplectus tabernaemontani (Har betydelse)
· havssäv - Bolboschoenus maritimus (Har betydelse)
· säv - Schoenoplectus lacustris (Viktig)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Chrysomeloidea  
 • Familj
  Chrysomelidae - bladbaggar 
 • Underfamilj
  Donaciinae - bladbockar 
 • Tribus
  Donaciini  
 • Släkte
  Donacia - rörbockar 
 • Art
  Donacia brevicornis, Ahrens, 1810 - kopparrörbock
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2015.