Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  guldrörbock

Organismgrupp Skalbaggar, Bladbaggar Donacia bicolora
Guldrörbock Skalbaggar, Bladbaggar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Längd 8-11 mm. Relativt stor och kraftigt byggd. Kropp oftast med stark metallglans, vanligen ljust grön eller guldfärgad, mer sällan kopparröd eller blå, ben och antenner enfärgat metalliska. Täckvingarna med bucklor inte bara längs sömmen utan också i yttre hälften. Baklår med en tydlig tand.
Utbredning
Observationer i Sverige för guldrörbock
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Utbredd i Götaland och Svealand. Känd från alla de nordiska länderna och Baltikum.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Ekologi
Larvutvecklingen sker under vattnet på olika arter av igelknopp (Sparganium), troligen främst stor igelknopp (S. erectum). I stillastående eller lugnflytande, oftast näringsrika vatten. Fullbildade individer påträffas främst i maj-juni, ofta sittande på värdväxtens blad där de näringsgnager och efterlämnar oregelbundna hål i bladöversidan.
Landskapstyper
Sötvatten
Sötvatten
Förekommer
Viktig
Biotoper
Vattendrag
Vattendrag
Småvatten
Småvatten
Sjöar
Sjöar
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· igelknoppar
· igelknoppar
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Chrysomelidae (bladbaggar), Släkte Donacia (rörbockar), Art Donacia bicolora Zschach, 1788 - guldrörbock Synonymer Donacia bicolor Zschach, 1788

Kategori Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Längd 8-11 mm. Relativt stor och kraftigt byggd. Kropp oftast med stark metallglans, vanligen ljust grön eller guldfärgad, mer sällan kopparröd eller blå, ben och antenner enfärgat metalliska. Täckvingarna med bucklor inte bara längs sömmen utan också i yttre hälften. Baklår med en tydlig tand.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Observationer i Sverige för guldrörbock

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Utbredd i Götaland och Svealand. Känd från alla de nordiska länderna och Baltikum.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Chrysomeloidea  
 • Familj
  Chrysomelidae - bladbaggar 
 • Underfamilj
  Donaciinae - bladbockar 
 • Tribus
  Donaciini  
 • Släkte
  Donacia - rörbockar 
 • Art
  Donacia bicoloraZschach, 1788 - guldrörbock
  Synonymer
  Donacia bicolor Zschach, 1788

Larvutvecklingen sker under vattnet på olika arter av igelknopp (Sparganium), troligen främst stor igelknopp (S. erectum). I stillastående eller lugnflytande, oftast näringsrika vatten. Fullbildade individer påträffas främst i maj-juni, ofta sittande på värdväxtens blad där de näringsgnager och efterlämnar oregelbundna hål i bladöversidan.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Sötvatten

Biotoper som är viktiga för arten: Vattendrag, Småvatten

Biotoper där arten kan förekomma: Sjöar, Sötvattensstrand

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· igelknoppar - Sparganium (Viktig)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Chrysomeloidea  
 • Familj
  Chrysomelidae - bladbaggar 
 • Underfamilj
  Donaciinae - bladbockar 
 • Tribus
  Donaciini  
 • Släkte
  Donacia - rörbockar 
 • Art
  Donacia bicolora, Zschach, 1788 - guldrörbock
  Synonymer
  Donacia bicolor Zschach, 1788
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2015.