Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  kaveldunsbock

Organismgrupp Skalbaggar, Bladbaggar Donacia cinerea
Kaveldunsbock Skalbaggar, Bladbaggar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Längd 7,5-10,5 mm. Liksom D. tomentosa med täckvingar och halssköld tätt håriga (trots likheten är arterna inte närmare besläktade). Skild från denna på kortare antennsegment (jämför 3:e med 2:a). Långsträckt med parallellsidiga täckvingar. Kropp kopparglänsande med silverfärgad behåring som gör att baggen ger ett blygrått helhetsintryck, ben och antenner delvis rödbruna. Baklår utan tand.
Utbredning
Observationer i Sverige för kaveldunsbock
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Utbredd i Götaland och Svealand. Känd från alla de nordiska länderna och Baltikum.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Ekologi
Larvutvecklingen sker under vattnet på olika arter av kaveldun (Typha), såväl bredkaveldun (T. latifolia) som smalkaveldun (T. angustifolia). Främst i olika typer av stillastående, gärna näringsrika vatten, såväl sjöar som dammar. Fullbildade individer påträffas främst under maj-juli, främst sittande på värdväxtens blad där de näringsgnager och efterlämnar oregelbundna hål i bladöversidan.
Landskapstyper
Sötvatten
Sötvatten
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Sjöar
Sjöar
Småvatten
Småvatten
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· kaveldun
· kaveldun
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Chrysomelidae (bladbaggar), Släkte Donacia (rörbockar), Art Donacia cinerea Herbst, 1784 - kaveldunsbock Synonymer

Kategori Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Längd 7,5-10,5 mm. Liksom D. tomentosa med täckvingar och halssköld tätt håriga (trots likheten är arterna inte närmare besläktade). Skild från denna på kortare antennsegment (jämför 3:e med 2:a). Långsträckt med parallellsidiga täckvingar. Kropp kopparglänsande med silverfärgad behåring som gör att baggen ger ett blygrått helhetsintryck, ben och antenner delvis rödbruna. Baklår utan tand.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Observationer i Sverige för kaveldunsbock

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Utbredd i Götaland och Svealand. Känd från alla de nordiska länderna och Baltikum.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Chrysomeloidea  
 • Familj
  Chrysomelidae - bladbaggar 
 • Underfamilj
  Donaciinae - bladbockar 
 • Tribus
  Donaciini  
 • Släkte
  Donacia - rörbockar 
 • Art
  Donacia cinereaHerbst, 1784 - kaveldunsbock

Larvutvecklingen sker under vattnet på olika arter av kaveldun (Typha), såväl bredkaveldun (T. latifolia) som smalkaveldun (T. angustifolia). Främst i olika typer av stillastående, gärna näringsrika vatten, såväl sjöar som dammar. Fullbildade individer påträffas främst under maj-juli, främst sittande på värdväxtens blad där de näringsgnager och efterlämnar oregelbundna hål i bladöversidan.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Sötvatten

Landskapstyper där arten kan förekomma: Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Sjöar, Småvatten

Biotoper där arten kan förekomma: Sötvattensstrand

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· kaveldun - Typha (Viktig)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Chrysomeloidea  
 • Familj
  Chrysomelidae - bladbaggar 
 • Underfamilj
  Donaciinae - bladbockar 
 • Tribus
  Donaciini  
 • Släkte
  Donacia - rörbockar 
 • Art
  Donacia cinerea, Herbst, 1784 - kaveldunsbock
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2015.