Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  munkhätta

Organismgrupp Kärlväxter Arum cylindraceum
Munkhätta Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Munkhätta är en flerårig kal ört med knöllik jordstam. Jordstammen på äldre plantor är lodrätt och varje enskild led (en per år) är tydligt bredare än lång. De 2–4 långskaftade bladen sitter i rosett och har en pillik, glänsande grön, ofläckad bladskiva. Stängeln är 2–4 dm hög och bär en toppställd kolv där de enkönade blommorna sitter i den nedre delen. Den övre, sterila delen av kolven är utbildad till ett brunviolett, asluktande skyltorgan. Kolvens nedre fertila del omges av ett strutlikt hölster, med grön- eller brunaktig utsida och grönvit insida. I övrigt är hölstret öppet, ensidigt utdraget och längre än kolven. Mätningar på torkat danskt material av munkhätta visar att kolven utgör 46–60 % av hölstrets längd, mätt från deras gemensamma utgångspunkt till deras respektive spetsar. Arten blommar i maj-juni och rosettblad och hölster vissnar bort när de gulröda bären mognar. Munkhätta är mycket lik den ofläckade form av fläckig munkhätta Arum maculatum som finns som förvildad eller kvarstående efter odling på några platser i södra Sverige. Hos oss är det vanligtvis denna ofläckade form som odlats. Äldre exemplar av fläckig munkhätta har krypande jordstam där varje enskild led är ungefär lika lång som bred. Den har även ett förhållandevis längre hölster. Samma mätningar som ovan visar att kolven hos fläckig munkhätta utgör 33–43 % av hölstrets längd.
Utbredning
Länsvis förekomst för munkhätta Observationer i Sverige för munkhätta
Svensk förekomst
Ej längre bofast, ej tillfälligt förekommande
Efter genomgång av insamlat material av släktet Arum kunde den danske botanisten Henry Nielsen för några år sedan visa att den i Danmark inhemska arten munkhätta Arum alpinum samlats på ön Lybeck i Krageholmssjön i södra Skåne under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Den senaste insamlingen av munkhätta som finns på Botaniska Museet i Lund gjordes 1925. Även den snarlika arten fläckig munkhätta Arum maculatum har samlats från Lybeck. Exemplar av Arum har iakttagits på Lybeck senast i slutet av 1970-talet. Det är dock ovisst om dessa iakttagelser rört munkhätta eller fläckig munkhätta. Munkhätta finns spridd i de södra, kustnära delarna av Danmark, från Bornholm till östra Jylland. Växten saknas i Norge och Finland. Munkhätta är en sydosteuropeisk art som, frånsett de danska förekomsterna, når norrut till Tjeckien och södra Polen. Den danska växten har betraktats som en självständig underart ssp. danicum, men denna indelning är tveksam då skillnaderna mellan denna underart och den sydöstliga ssp. alpinum är obetydliga.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)
Senaste säkra observationen är från 1925 i Skåne, enda kända lokalen i landet. Troligen är igenväxning främsta orsaken till försvinnandet. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet. Den påträffades senast år 1925.
Ekologi
Munkhätta växer i fuktiga, näringsrika lövskogar och snår, gärna nära kusten. På ön Lybeck förekom växten i mullrik, skuggig lövskog tillsammans med krävande lundväxter som strutbräken Matteuccia struthiopteris, ramslök Allium ursinum, månviol Lunaria rediviva och hålnunneört Corydalis cava. På 1700-talet fanns en anlagd park på ön och det är sannolikt från denna anläggning som förekomsterna av såväl fläckig munkhätta som munkhätta härstammade.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Liliopsida (enhjärtbladiga blomväxter), Ordning Alismatales (svaltingordningen), Familj Araceae (kallaväxter), Släkte Arum (munkhättor), Art Arum cylindraceum Gasp. - munkhätta Synonymer Arum alpinum Schott, Arum alpinum ssp. danicum (Prime) Terpó, Arum maculatum ssp. danicum Prime, Arum orientale ssp. danicum (Prime) Prime, Dansk munkhätta, Alpmunkhätta

Kategori Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)

Dokumentation Senaste säkra observationen är från 1925 i Skåne, enda kända lokalen i landet. Troligen är igenväxning främsta orsaken till försvinnandet. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet. Den påträffades senast år 1925.
Munkhätta är en flerårig kal ört med knöllik jordstam. Jordstammen på äldre plantor är lodrätt och varje enskild led (en per år) är tydligt bredare än lång. De 2–4 långskaftade bladen sitter i rosett och har en pillik, glänsande grön, ofläckad bladskiva. Stängeln är 2–4 dm hög och bär en toppställd kolv där de enkönade blommorna sitter i den nedre delen. Den övre, sterila delen av kolven är utbildad till ett brunviolett, asluktande skyltorgan. Kolvens nedre fertila del omges av ett strutlikt hölster, med grön- eller brunaktig utsida och grönvit insida. I övrigt är hölstret öppet, ensidigt utdraget och längre än kolven. Mätningar på torkat danskt material av munkhätta visar att kolven utgör 46–60 % av hölstrets längd, mätt från deras gemensamma utgångspunkt till deras respektive spetsar. Arten blommar i maj-juni och rosettblad och hölster vissnar bort när de gulröda bären mognar. Munkhätta är mycket lik den ofläckade form av fläckig munkhätta Arum maculatum som finns som förvildad eller kvarstående efter odling på några platser i södra Sverige. Hos oss är det vanligtvis denna ofläckade form som odlats. Äldre exemplar av fläckig munkhätta har krypande jordstam där varje enskild led är ungefär lika lång som bred. Den har även ett förhållandevis längre hölster. Samma mätningar som ovan visar att kolven hos fläckig munkhätta utgör 33–43 % av hölstrets längd.

Svensk förekomst Ej längre bofast, ej tillfälligt förekommande
Länsvis förekomst för munkhätta

Länsvis förekomst och status för munkhätta baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för munkhätta

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Efter genomgång av insamlat material av släktet Arum kunde den danske botanisten Henry Nielsen för några år sedan visa att den i Danmark inhemska arten munkhätta Arum alpinum samlats på ön Lybeck i Krageholmssjön i södra Skåne under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Den senaste insamlingen av munkhätta som finns på Botaniska Museet i Lund gjordes 1925. Även den snarlika arten fläckig munkhätta Arum maculatum har samlats från Lybeck. Exemplar av Arum har iakttagits på Lybeck senast i slutet av 1970-talet. Det är dock ovisst om dessa iakttagelser rört munkhätta eller fläckig munkhätta. Munkhätta finns spridd i de södra, kustnära delarna av Danmark, från Bornholm till östra Jylland. Växten saknas i Norge och Finland. Munkhätta är en sydosteuropeisk art som, frånsett de danska förekomsterna, når norrut till Tjeckien och södra Polen. Den danska växten har betraktats som en självständig underart ssp. danicum, men denna indelning är tveksam då skillnaderna mellan denna underart och den sydöstliga ssp. alpinum är obetydliga.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Liliopsida - enhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Alismatales - svaltingordningen 
 • Familj
  Araceae - kallaväxter 
 • Släkte
  Arum - munkhättor 
 • Art
  Arum cylindraceumGasp. - munkhätta
  Synonymer
  Arum alpinum Schott
  Arum alpinum ssp. danicum (Prime) Terpó
  Arum maculatum ssp. danicum Prime
  Arum orientale ssp. danicum (Prime) Prime
  Dansk munkhätta
  Alpmunkhätta

Munkhätta växer i fuktiga, näringsrika lövskogar och snår, gärna nära kusten. På ön Lybeck förekom växten i mullrik, skuggig lövskog tillsammans med krävande lundväxter som strutbräken Matteuccia struthiopteris, ramslök Allium ursinum, månviol Lunaria rediviva och hålnunneört Corydalis cava. På 1700-talet fanns en anlagd park på ön och det är sannolikt från denna anläggning som förekomsterna av såväl fläckig munkhätta som munkhätta härstammade.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Organogena jordar/sediment (Viktig)
Munkhätta/fläckig munkhätta har vid flera tillfällen under senare år förgäves eftersökts på Lybeck, senast 1997. Orsaken till försvinnandet är okänt. Några synbara förändringar av biotopen har inte inträffat decennierna före och efter det att Arum senast noterades. De senaste åren har dock växtplatsen förändrats mycket kraftigt på grund av att almsjukan har dödat öns almar och området blivit mycket öppnare. Skulle munkhättan återfinnas, har den ett fullgott skydd på Lybeck. Ön är naturreservat och belagd med beträdnadsförbud året runt. Närheten till vilda danska förekomster gör det inte helt uteslutet att ytterligare någon förekomst av munkhätta i framtiden skulle kunna upptäckas i södra Skåne.
Munkhätta är i färskt tillstånd en giftig växt som sedan gammalt odlats som medicinal- och kryddväxt. Den har framför allt kommit till användning som medel mot astma och reumatiska åkommor. Utländska namn – NO: Dansk munkehette, DK: Dansk Ingefær.

Køie, A. & Køie, M. 1939. Udbredelsen af Geraniaceæ, Araceæ, Lemnaceæ og Droeraceæ i Danmark. Bot. Tidsskr. 45: 73–97.

Nielsen, H. & Ugelvig, J. 1986. Dansk Arum. URT 10: 81–85.

Widerberg, B. 1979. Lybeck - "urskogs"-ön som varit fransk park. Skånes Natur 1979: 77–85.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Kjell-Arne Olsson 1995.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Liliopsida - enhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Alismatales - svaltingordningen 
 • Familj
  Araceae - kallaväxter 
 • Släkte
  Arum - munkhättor 
 • Art
  Arum cylindraceum, Gasp. - munkhätta
  Synonymer
  Arum alpinum Schott
  Arum alpinum ssp. danicum (Prime) Terpó
  Arum maculatum ssp. danicum Prime
  Arum orientale ssp. danicum (Prime) Prime
  Dansk munkhätta
  Alpmunkhätta
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Kjell-Arne Olsson 1995.