Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  ryssros

Organismgrupp Kärlväxter Rosa marginata
Ryssros Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ryssros är en upp till två meter hög buske. Blommorna är oftast ensamma och är ljust till mörkt skära, 5–7 cm i diameter. Nyponen är 1,2–1,5 cm långa på ett cirka 3 cm långt skaft. Taggarna är raka eller lätt krökta och saknas ofta på blombärande grenar.
Utbredning
Länsvis förekomst för ryssros Observationer i Sverige för ryssros
Svensk förekomst
Ej längre bofast, ej tillfälligt förekommande
Ryssrosens enda svenska lokal är Stora Karlsö på Gotland. Den blev funnen där under 1800-talet (troligen kring mitten) men är trots eftersökningar ej återfunnen. Den blev ej rätt bestämd förrän 1893 varför det dröjde lång tid innan den eftersöktes. Möjligen är den i mitten på 1800-talet även insamlad från Lilla Karlsö men eventuellt belägg därifrån är ej återfunnet och en förväxling av Karlsöarna har kanske förekommit. Arten är ej känd från övriga Norden. Närmaste lokal finns i södra Tyskland. Ryssrosens totala utbredning omfattar centrala och östra Europa, från centrala Frankrike och nordvästra Italien i väst till Ukraina i öst.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)
Ryssros enda kända svenska lokal är på Stora Karlsö, Gotland. Den blev funnen under 1800-talet (troligen kring mitten) men är trots eftersökningar ej återfunnen. Orsaken till försvinnadet är okänd. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet. Den påträffades senast år 1850.
Ekologi
Det är ej känt i detalj hur ryssrosen växte på Stora Karlsö, men på den tiden var ön mycket hårt betad och de enda tänkbara växtplatserna är de klippartier som fåren inte kunde komma åt.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Buskmark
Buskmark
Blottad mark
Blottad mark
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Rosales (rosordningen), Familj Rosaceae (rosväxter), Släkte Rosa (rosor), Art Rosa marginata Wallr. - ryssros Synonymer Jundzills ros, Rosa jundzillii Besser

Kategori Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)

Dokumentation Ryssros enda kända svenska lokal är på Stora Karlsö, Gotland. Den blev funnen under 1800-talet (troligen kring mitten) men är trots eftersökningar ej återfunnen. Orsaken till försvinnadet är okänd. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet. Den påträffades senast år 1850.
Ryssros är en upp till två meter hög buske. Blommorna är oftast ensamma och är ljust till mörkt skära, 5–7 cm i diameter. Nyponen är 1,2–1,5 cm långa på ett cirka 3 cm långt skaft. Taggarna är raka eller lätt krökta och saknas ofta på blombärande grenar.

Svensk förekomst Ej längre bofast, ej tillfälligt förekommande
Länsvis förekomst för ryssros

Länsvis förekomst och status för ryssros baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för ryssros

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Ryssrosens enda svenska lokal är Stora Karlsö på Gotland. Den blev funnen där under 1800-talet (troligen kring mitten) men är trots eftersökningar ej återfunnen. Den blev ej rätt bestämd förrän 1893 varför det dröjde lång tid innan den eftersöktes. Möjligen är den i mitten på 1800-talet även insamlad från Lilla Karlsö men eventuellt belägg därifrån är ej återfunnet och en förväxling av Karlsöarna har kanske förekommit. Arten är ej känd från övriga Norden. Närmaste lokal finns i södra Tyskland. Ryssrosens totala utbredning omfattar centrala och östra Europa, från centrala Frankrike och nordvästra Italien i väst till Ukraina i öst.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Rosales - rosordningen 
 • Familj
  Rosaceae - rosväxter 
 • Släkte
  Rosa - rosor 
 • Art
  Rosa marginataWallr. - ryssros
  Synonymer
  Jundzills ros
  Rosa jundzillii Besser

Det är ej känt i detalj hur ryssrosen växte på Stora Karlsö, men på den tiden var ön mycket hårt betad och de enda tänkbara växtplatserna är de klippartier som fåren inte kunde komma åt.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Buskmark, Blottad mark, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Orsaken till artens försvinnande är okänt.
Om ryssros skulle återfinnas måste växtplatsen skyddas.

Crépin, F. 1893. En för svenska floran ny Rosa-art. Bot. Not. 46: 155.

Malmgren, U. 1986. Släktet Rosa i Sverige. Svensk Bot. Tidskr. 80: 209–227.

Nilsson, Ö. 1967. Drawings of Scandinavian Plants 7–8. Rosa L. Bot. Not. 120: 393–408.

Petersson, J. 1998. Hotade växter på Gotland. Del 1: Försvunna och akut hotade arter. Rindi 18: 4–43.

Sterner, R. 1922. The continental element in the flora of south Sweden. Geografiska Annaler 1922: 221–444.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Mora Aronsson 1995. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Rosales - rosordningen 
 • Familj
  Rosaceae - rosväxter 
 • Släkte
  Rosa - rosor 
 • Art
  Rosa marginata, Wallr. - ryssros
  Synonymer
  Jundzills ros
  Rosa jundzillii Besser
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Mora Aronsson 1995. © ArtDatabanken, SLU 2006.