Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  vit knagglav

Organismgrupp Lavar Thalloidima candidum
Vit knagglav Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Vit knagglav är en skorplav med spridda till tättstående bålfjäll, upp till 5 mm långa och täckta av vit mjöllik pruina. Apothecier till 2 mm i diameter och tjockt vitpruinösa. Hypothecium i övre delen brunt till mörk rödbrunt. Sporerna är färglösa och 1-septerade. Toninia rosulata har grynig pruina och färglöst hypothecium. Toninia alutacea har grynig pruina, färglöst eller blekt gulbrunt hypothecium och sporerna är 3-septerade. Knagglav Toninia sedifolia vilken är vanlig på kalksten har mer blåslika bålfjäll vilka bara fläckvis är pruinösa och apothecierna saknar ofta pruina. Båda dessa arter liksom några ytterligare arter, har ett grått epihymenium som är K+ violett, medan de flesta av arterna i släktet har ett grönt till brunt epihymenium som är K-.
Utbredning
Länsvis förekomst för vit knagglav Observationer i Sverige för vit knagglav
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är bara känd från en lokal i Södermanland på en liten ö öster om Trosa (Nordin m.fl. 2011, Thor 1992). Vit knagglav saknas i Danmark och Finland men förekommer i Norge där den är rödlistad (Sårbar VU, Timdal 2015). Världsutbredningen omfattar områden med kontinentalt klimat i Europa, Nordafrika, Asien och Nordamerika (Timdal 1992).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Akut hotad (CR)
Kriterier
D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Ej bedömd (NE)
Växer på en exponerad meterhög kalkklippa på en ö i Södermanland. Antalet reproduktiva individer skattas till 20 (1-500). Antalet lokalområden i landet skattas till 5 (1-100). Förekomstarean (AOO) skattas till 20 (4-400) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Akut hotad (CR) enligt D-kriteriet. (D).
Ekologi
Vit knagglav växer på mossa på en nästan lodrät exponerad kalkklippa (Thor 1992). Som liten växer den på andra lavar med cyanobakterier.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Blottad mark
Blottad mark
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Berg/hårdbotten
Berg/hårdbotten
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Lecanoromycetes, Ordning Lecanorales, Familj Ramalinaceae, Släkte Thalloidima, Art Thalloidima candidum (Weber) A.Massal. - vit knagglav Synonymer Lichen candidus Weber, Toninia candida (Weber) Th.Fr.

Kategori Akut hotad (CR)
Kriterier D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Ej bedömd (NE)

Dokumentation Växer på en exponerad meterhög kalkklippa på en ö i Södermanland. Antalet reproduktiva individer skattas till 20 (1-500). Antalet lokalområden i landet skattas till 5 (1-100). Förekomstarean (AOO) skattas till 20 (4-400) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Akut hotad (CR) enligt D-kriteriet. (D).
Vit knagglav är en skorplav med spridda till tättstående bålfjäll, upp till 5 mm långa och täckta av vit mjöllik pruina. Apothecier till 2 mm i diameter och tjockt vitpruinösa. Hypothecium i övre delen brunt till mörk rödbrunt. Sporerna är färglösa och 1-septerade. Toninia rosulata har grynig pruina och färglöst hypothecium. Toninia alutacea har grynig pruina, färglöst eller blekt gulbrunt hypothecium och sporerna är 3-septerade. Knagglav Toninia sedifolia vilken är vanlig på kalksten har mer blåslika bålfjäll vilka bara fläckvis är pruinösa och apothecierna saknar ofta pruina. Båda dessa arter liksom några ytterligare arter, har ett grått epihymenium som är K+ violett, medan de flesta av arterna i släktet har ett grönt till brunt epihymenium som är K-.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för vit knagglav

Länsvis förekomst och status för vit knagglav baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för vit knagglav

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är bara känd från en lokal i Södermanland på en liten ö öster om Trosa (Nordin m.fl. 2011, Thor 1992). Vit knagglav saknas i Danmark och Finland men förekommer i Norge där den är rödlistad (Sårbar VU, Timdal 2015). Världsutbredningen omfattar områden med kontinentalt klimat i Europa, Nordafrika, Asien och Nordamerika (Timdal 1992).
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Lecanorales  
 • Familj
  Ramalinaceae  
 • Släkte
  Thalloidima  
 • Art
  Thalloidima candidum(Weber) A.Massal. - vit knagglav
  Synonymer
  Lichen candidus Weber
  Toninia candida (Weber) Th.Fr.

Vit knagglav växer på mossa på en nästan lodrät exponerad kalkklippa (Thor 1992). Som liten växer den på andra lavar med cyanobakterier.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Blottad mark, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Berg/hårdbotten (Viktig)
Populationen är liten vilket innebär en risk för att arten ska försvinna p.g.a. slumpfaktorer.
Den kända förekomsten bör skyddas genom att växtplatsen införlivas i ett närliggande befintligt naturreservat. Artens populationsstorlek bör klarläggas och den bör ytterligare eftersökas i andra kalkområden i Stockholms skärgård.

Nordin, A., Moberg, R., Tønsberg, T., Vitikainen, O., Dalsätt, Å., Myrdal, M., Snitting, D & Ekman, S. 2011. Santesson’s Checklist of Fennoscandian Lichen-forming and Lichenicolous Fungi. Evolutionsmuseet, Uppsala universitet. [http://www.evolutionsmuseet.uu.se/databaser/]. [uttag 2016-11-26]

Thor, G. 1992. Toninia candida new to Sweden. Graphis Scripta 4: 67-68.

Timdal, E 1992. A monograph of the genus Toninia (Lecideaceae, Ascomycetes). Opera Botanica 110: 1-137.

Timdal, E. 2015. Lav ('Lichenes'). Norsk rødliste for arter 2015. Artsdatabanken [[http://www.artsdatabanken.no/Rodliste/Artsgruppene/Lav]]. [uttag 2016-11-26]

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Thor

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Lecanorales  
 • Familj
  Ramalinaceae  
 • Släkte
  Thalloidima  
 • Art
  Thalloidima candidum, (Weber) A.Massal. - vit knagglav
  Synonymer
  Lichen candidus Weber
  Toninia candida (Weber) Th.Fr.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Thor