Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  oppdalsbräcka

Organismgrupp Kärlväxter Saxifraga × opdalensis
Oppdalsbräcka Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Oppdalsbräcka är en flerårig, 3–10 cm hög ört med vita blommor. Den växer i tuvor och har gulbruna eller ljusröda groddknoppar i bladvecken. Rosettbladen är kortskaftade med tvär bas och med 3–5 trubbiga till något spetsiga flikar. Normalt har den en eller ett fåtal blommor i toppen. Kronbladen är breda, utstående och cirka 6 mm långa (dubbelt så långa som foderbladen). Troligen förökar den sig endast med groddknoppar, mogna frön har ej observerats.
Utbredning
Länsvis förekomst för oppdalsbräcka Observationer i Sverige för oppdalsbräcka
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Oppdalsbräcka är känd från en lokal i Lycksele lappmark (upptäckt 1987) och en i Torne lappmark (upptäckt 1920). På den förstnämnda lokalen är den tämligen riklig. Lokalen i Torne lappmark är ej besökt sedan fyndtillfället. Den är i övrigt känd från Norge på ett par fjäll i Dovreområdet, samt på ett par lokaler i Nordnorge. Oppdalsbräckan är ej känd utanför detta område.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
D1+2
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Sårbar (VU)
Känd från tre områden i Lycksele och Torne lappmarker. Oppdalsbräckan växer i våta snölegor och på översilad mark. Antalet reproduktiva individer skattas till 300 (50-500). Antalet lokalområden i landet skattas till 3 (2-5). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4044 (4000-5000) km² och förekomstarean (AOO) till 20 (16-28) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. Utbredningen är så kraftigt begränsad att gränsvärdet för Sårbar (VU) uppfylls enligt D-kriteriet. Åtminstone Atoklinten belägen på serpentin. (D1+2).
Ekologi
Oppdalsbräckan växer i våta snölegor och översilad mark. Den svenska populationen i Lycksele lappmark växer på öppet vittringsgrus på en snölegebetonad nordsida på cirka 800 möh, lokalen är helt knuten till serpentin.
Landskapstyper
Fjäll
Fjäll
Förekommer
Viktig
Biotoper
Fjällbiotoper
Fjällbiotoper
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Saxifragales (stenbräckeordningen), Familj Saxifragaceae (stenbräckeväxter), Släkte Saxifraga (bräckor), Art Saxifraga × opdalensis A. Blytt - oppdalsbräcka Synonymer Saxifraga cernua × rivularis, Saxifraga cernua x rivularis, Saxifraga x opdalensis A. Blytt

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier D1+2
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Känd från tre områden i Lycksele och Torne lappmarker. Oppdalsbräckan växer i våta snölegor och på översilad mark. Antalet reproduktiva individer skattas till 300 (50-500). Antalet lokalområden i landet skattas till 3 (2-5). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4044 (4000-5000) km² och förekomstarean (AOO) till 20 (16-28) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. Utbredningen är så kraftigt begränsad att gränsvärdet för Sårbar (VU) uppfylls enligt D-kriteriet. Åtminstone Atoklinten belägen på serpentin. (D1+2).
Oppdalsbräcka är en flerårig, 3–10 cm hög ört med vita blommor. Den växer i tuvor och har gulbruna eller ljusröda groddknoppar i bladvecken. Rosettbladen är kortskaftade med tvär bas och med 3–5 trubbiga till något spetsiga flikar. Normalt har den en eller ett fåtal blommor i toppen. Kronbladen är breda, utstående och cirka 6 mm långa (dubbelt så långa som foderbladen). Troligen förökar den sig endast med groddknoppar, mogna frön har ej observerats.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för oppdalsbräcka

Länsvis förekomst och status för oppdalsbräcka baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för oppdalsbräcka

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Oppdalsbräcka är känd från en lokal i Lycksele lappmark (upptäckt 1987) och en i Torne lappmark (upptäckt 1920). På den förstnämnda lokalen är den tämligen riklig. Lokalen i Torne lappmark är ej besökt sedan fyndtillfället. Den är i övrigt känd från Norge på ett par fjäll i Dovreområdet, samt på ett par lokaler i Nordnorge. Oppdalsbräckan är ej känd utanför detta område.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Saxifragales - stenbräckeordningen 
 • Familj
  Saxifragaceae - stenbräckeväxter 
 • Släkte
  Saxifraga - bräckor 
 • Art
  Saxifraga × opdalensisA. Blytt - oppdalsbräcka
  Synonymer
  Saxifraga cernua × rivularis
  Saxifraga cernua x rivularis
  Saxifraga x opdalensis A. Blytt

Oppdalsbräckan växer i våta snölegor och översilad mark. Den svenska populationen i Lycksele lappmark växer på öppet vittringsgrus på en snölegebetonad nordsida på cirka 800 möh, lokalen är helt knuten till serpentin.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Fjäll

Biotoper som är viktiga för arten: Fjällbiotoper

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Oppdalsbräckans lokaler ligger så pass avskilda att hoten mot dem får anses vara små men risken med så få lokaler är alltid att slumphändelser kan få en mycket stor betydelse. Eventuella kommande klimatförändringar kan förändra de ekologiska förutsättningarna för växten.

Påverkan
 • Klimatförändringar (Viss negativ effekt)
Oppdalsbräckans aktuella status måste snarast fastställas. Lokalen i Torne lappmark måste snarast lokaliseras och besökas. Herbarierna bör även gås igenom för att se om det kan ligga några ytterligare fynd under fel namn. Samtliga lokaler bör sedan övervakas regelbundet.
Oppdalsbräckan är troligen uppkommen genom hybridisering mellan knoppbräcka Saxifraga cernua och snöbräcka S. rivularis och har sedan spritt sig på vegetativ väg. Utländska namn – DK: Opdals-Stenbræk, NO: Oppdalssildre.

Lid, J. & Lid, D. T. 1994. Norsk flora. Oslo.

Rune, O. 1988. Serpentinfloran i Skandinavien. Blyttia 46: 43–51.

Smith, H. 1924. Bidrag till Torne lappmarks flora. Svensk Bot. Tidskr. 18: 442–450.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Mora Aronsson 2001. © ArtDatabanken 2007.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Saxifragales - stenbräckeordningen 
 • Familj
  Saxifragaceae - stenbräckeväxter 
 • Släkte
  Saxifraga - bräckor 
 • Art
  Saxifraga × opdalensis, A. Blytt - oppdalsbräcka
  Synonymer
  Saxifraga cernua × rivularis
  Saxifraga cernua x rivularis
  Saxifraga x opdalensis A. Blytt
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Mora Aronsson 2001. © ArtDatabanken 2007.