Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  ryggfjällsmaskar

Organismgrupp Ringmaskar och planarier, Havsborstmaskar Familj - Polynoidae
Ryggfjällsmaskar Ringmaskar och planarier, Havsborstmaskar

 1. 28 arter NE
 2. 53 arter NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Familjen Polynoidae omfattar totalt ca 130 släkten och mer än 700 kända arter, varav 28 finns i svenska vatten. Ryggfjällsmaskar är aktiva rovlevande havsborstmaskar som finns i alla marina miljöer från vattenytan ned till de största havsdjupen. De livnär sig av andra ryggradslösa djur, däribland havsborstmaskar, kräftdjur och tagghudingar, och de fångar sina byten genom att kränga ut det käkförsedda svalget. Flera arter är kommensala (dvs. inneboende) hos olika havslevande ryggradslösa djur, t.ex. tagghudingar, havsanemoner och musslor, och vissa lever i rören hos andra havsborstmaskar. Ryggfjällsmaskar är skildkönade. Fortplantningen är känd hos ett fåtal arter, t.ex. bandfjällmask Harmothoe imbricata, men på grund av identifikationsproblem och möjliga felbestämningar bör informationen betraktas kritiskt. De flesta ryggfjällsmaskar har fritt simmande larver. Yngelvård förekommer bland annat hos flera arter i släktet Harmothoe. Ryggfjällsmaskar kan delas in i sådana som har kort, plattad kropp och sådana som är längre, cylindriska och smalare. De fullvuxna korta ryggfjällsmaskarna har 24-46 segment och varierar i längd från 15-90 mm, medan de fullvuxna långa ryggfjällsmaskarna har 58-100 segment och varierar i längd från 80-120 mm. Antalet ryggfjäll (fjäll på ryggsidan) är 11 par hos arterna i släktet Diplaconotum, 12 hos Lepidonotus, 15 par hos majoriteten, och fler än 15 par hos några få släkten. Ryggfjällsmaskar artbestäms framför allt med hjälp av karaktärer som rör huvudet och borsten samt antalet och utseendet hos ryggfjällen.
Artfaktablad (pdf)

Klass Polychaeta (havsborstmaskar), Ordning Phyllodocida, Familj Polynoidae Kinberg, 1856 - ryggfjällsmaskar Synonymer

Familjen Polynoidae omfattar totalt ca 130 släkten och mer än 700 kända arter, varav 28 finns i svenska vatten. Ryggfjällsmaskar är aktiva rovlevande havsborstmaskar som finns i alla marina miljöer från vattenytan ned till de största havsdjupen. De livnär sig av andra ryggradslösa djur, däribland havsborstmaskar, kräftdjur och tagghudingar, och de fångar sina byten genom att kränga ut det käkförsedda svalget. Flera arter är kommensala (dvs. inneboende) hos olika havslevande ryggradslösa djur, t.ex. tagghudingar, havsanemoner och musslor, och vissa lever i rören hos andra havsborstmaskar. Ryggfjällsmaskar är skildkönade. Fortplantningen är känd hos ett fåtal arter, t.ex. bandfjällmask Harmothoe imbricata, men på grund av identifikationsproblem och möjliga felbestämningar bör informationen betraktas kritiskt. De flesta ryggfjällsmaskar har fritt simmande larver. Yngelvård förekommer bland annat hos flera arter i släktet Harmothoe. Ryggfjällsmaskar kan delas in i sådana som har kort, plattad kropp och sådana som är längre, cylindriska och smalare. De fullvuxna korta ryggfjällsmaskarna har 24-46 segment och varierar i längd från 15-90 mm, medan de fullvuxna långa ryggfjällsmaskarna har 58-100 segment och varierar i längd från 80-120 mm. Antalet ryggfjäll (fjäll på ryggsidan) är 11 par hos arterna i släktet Diplaconotum, 12 hos Lepidonotus, 15 par hos majoriteten, och fler än 15 par hos några få släkten. Ryggfjällsmaskar artbestäms framför allt med hjälp av karaktärer som rör huvudet och borsten samt antalet och utseendet hos ryggfjällen.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Annelida - ringmaskar 
 • Klass
  Polychaeta - havsborstmaskar 
 • Underklass
  Aciculata  
 • Ordning
  Phyllodocida  
 • Underordning
  Aphroditiformia  
 • Familj
  PolynoidaeKinberg, 1856 - ryggfjällsmaskar

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ruth Barnich 2015 (bearbetad av Ragnar Hall, ArtDatabanken).

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Annelida - ringmaskar 
 • Klass
  Polychaeta - havsborstmaskar 
 • Underklass
  Aciculata  
 • Ordning
  Phyllodocida  
 • Underordning
  Aphroditiformia  
 • Familj
  Polynoidae - ryggfjällsmaskar
Mer information
Faktakällor

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ruth Barnich 2015 (bearbetad av Ragnar Hall, ArtDatabanken).