Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  vingsnäckor

Organismgrupp Blötdjur Familj - Limacinidae
Vingsnäckor Blötdjur

 1. 3 arter NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Omfattar fem släkten, varav endast släktet Limacina är representerat i Sverige. De karakteriseras av stora simlober (parapodier) och välutvecklade skal som är vänstervridna (med skalöppningen på vänster sida, sett från sidan med spiran uppåt). Familjen innefattar några världens mest individrika snäckarter, som har en stor betydelse i näringskedjan i de marina ekosystemen.
Artfaktablad (pdf)

Klass Gastropoda (snäckor), Ordning Pteropoda, Familj Limacinidae Gray, 1840 - vingsnäckor Synonymer Spiratellidae Dall, 1921

Omfattar fem släkten, varav endast släktet Limacina är representerat i Sverige. De karakteriseras av stora simlober (parapodier) och välutvecklade skal som är vänstervridna (med skalöppningen på vänster sida, sett från sidan med spiran uppåt). Familjen innefattar några världens mest individrika snäckarter, som har en stor betydelse i näringskedjan i de marina ekosystemen.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Mollusca - blötdjur 
 • Klass
  Gastropoda - snäckor 
 • Underklass
  Heterobranchia  
 • Infraklass
  Euthyneura  
 • Ranglös
  Tectipleura  
 • Ordning
  Pteropoda  
 • Underordning
  Euthecosomata - fotsimsnäckor 
 • Överfamilj
  Limacinoidea  
 • Familj
  LimacinidaeGray, 1840 - vingsnäckor
  Synonymer
  Spiratellidae Dall, 1921

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Kennet Lundin & Klas Malmberg 2018.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Mollusca - blötdjur 
 • Klass
  Gastropoda - snäckor 
 • Underklass
  Heterobranchia  
 • Infraklass
  Euthyneura  
 • Ranglös
  Tectipleura  
 • Ordning
  Pteropoda  
 • Underordning
  Euthecosomata - fotsimsnäckor 
 • Överfamilj
  Limacinoidea  
 • Familj
  Limacinidae - vingsnäckor
  Synonymer
  Spiratellidae Dall, 1921
Mer information
Faktakällor

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Kennet Lundin & Klas Malmberg 2018.