Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  husmasknattsländor

Organismgrupp Sländor, Nattsländor Familj - Limnephilidae
Husmasknattsländor Sländor, Nattsländor

 1. 1 arter NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. 75 arter LC
 4. 2 arter DD
 5. 1 arter NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Ekologi
Landskapstyper
Sötvatten
Sötvatten
Förekommer
Viktig

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Trichoptera (nattsländor), Familj Limnephilidae Kolenati, 1848 - husmasknattsländor Synonymer

 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Trichoptera - nattsländor 
 • Överfamilj
  Limnephiloidea  
 • Familj
  LimnephilidaeKolenati, 1848 - husmasknattsländor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Sötvatten

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Trichoptera - nattsländor 
 • Överfamilj
  Limnephiloidea  
 • Familj
  Limnephilidae - husmasknattsländor
Mer information
Faktakällor

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.