Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  bandsalper

Organismgrupp Manteldjur Familj - Salpidae
Bandsalper Manteldjur

 1. Ej bedömd NE
 2. 1 arter NA
 3. 1 arter LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Familjen Salpidae omfattar 14 släkten och totalt ca 45 arter med representanter i alla världens hav. Av dessa är det endast en art i släktet Salpa som har påträffats i svenska vatten. Kroppen är ungefär tunnformig (som hos familjen Doliolidae) eller mer långsträckt och cylindrisk, och det finns en inströmningsöppning framtill och en utströmningsöppning baktill. Muskelbanden i den omgivande manteln är oftast inte slutna på buksidan. Till skillnad från familjen Doliolidae har arterna i familjen Salpidae ingen tydlig gälkorg med gälspringor. Istället finns ett längsgående så kallat gälrör mitt i djuret. Runt om detta bildar svalget och atriet ett öppet hålrum. Endostylen producerar ett finmaskigt slemnät, vilket med hjälp av flimmerslingorna och rygglisten placeras som en trattformig påse precis bakom munnen. Slemnätetet med vidhäftande näringspartiklar förs upp över gälröret, rullas upp vid rygglisten och förs in i matsmältningskanalen.
Artfaktablad (pdf)

Ordning Thaliacea (salper), Familj Salpidae Franstedt, 1885 - bandsalper Synonymer

Familjen Salpidae omfattar 14 släkten och totalt ca 45 arter med representanter i alla världens hav. Av dessa är det endast en art i släktet Salpa som har påträffats i svenska vatten. Kroppen är ungefär tunnformig (som hos familjen Doliolidae) eller mer långsträckt och cylindrisk, och det finns en inströmningsöppning framtill och en utströmningsöppning baktill. Muskelbanden i den omgivande manteln är oftast inte slutna på buksidan. Till skillnad från familjen Doliolidae har arterna i familjen Salpidae ingen tydlig gälkorg med gälspringor. Istället finns ett längsgående så kallat gälrör mitt i djuret. Runt om detta bildar svalget och atriet ett öppet hålrum. Endostylen producerar ett finmaskigt slemnät, vilket med hjälp av flimmerslingorna och rygglisten placeras som en trattformig påse precis bakom munnen. Slemnätetet med vidhäftande näringspartiklar förs upp över gälröret, rullas upp vid rygglisten och förs in i matsmältningskanalen.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Chordata - ryggsträngsdjur 
 • Understam
  Tunicata - manteldjur 
 • Ordning
  Thaliacea - salper 
 • Underordning
  Salpida  
 • Familj
  SalpidaeFranstedt, 1885 - bandsalper

Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Lansettfiskar-broskfiskar. Branchiostomatidae-Chondrichthyes. 2011. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Thomas Stach & Hans G. Hansson 2011 (bearbetad av Ragnar Hall, ArtDatabanken).

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Chordata - ryggsträngsdjur 
 • Understam
  Tunicata - manteldjur 
 • Ordning
  Thaliacea - salper 
 • Underordning
  Salpida  
 • Familj
  Salpidae - bandsalper
Mer information
Faktakällor

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Thomas Stach & Hans G. Hansson 2011 (bearbetad av Ragnar Hall, ArtDatabanken).