Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  skolästfiskar

Organismgrupp Fiskar Familj - Macrouridae
Skolästfiskar Fiskar

 1. Ej bedömd NE
 2. 1 arter NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. 1 arter CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Skolästfiskar är en mycket artrik familj med fler än 350 arter som alla lever på djupt vatten (ned till drygt 6 000 meters djup), och familjen finns representerad i alla hav utom polarhaven. Genom att de har ett stort huvud, hög ryggfena och en bakåt kraftigt avsmalnande kropp påminner de i hög grad om broskfiskfamiljen havsmusfiskar (Chimaeridae), och grupperna lever uppenbarligen i samma miljöer. Skolästfiskar har, till skillnad från alla andra torskartade fiskar, två tagglika fenstrålar framtill i ryggfenan; den första mycket kort, den andra mycket lång och skarp. De flesta arterna har en välutvecklad simblåsa, men de extremt djuplevande arterna saknar simblåsa. Storleken varierar mellan 25 och 150 cm.
Man vet inte så mycket om skolästfiskarnas biologi, men de är uppenbarligen äggläggande och äter mest fiskar och större ryggradslösa djur, huvudsakligen nära bottnen. De simmar med hjälp av undulerande rörelser med stjärten.
Det finns många arter skolästfiskar i Atlanten utanför Europa, och nya arter upptäcks regelbundet i alla världshav. I Sverige är storfjällig skoläst Coryphaenoides rupestris relativt vanlig i Skagerrak. Vid två tillfällen har dessutom småfjällig skoläst Malacocephalus laevis påträffats där. Dessa två arter skiljs lättast genom att ryggfentaggen är sågtandad hos storfjällig skoläst, medan den är slät hos småfjällig skoläst.
Ekologi
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Actinopterygii (strålfeniga fiskar), Ordning Gadiformes (torskartade fiskar), Familj Macrouridae Bonaparte, 1831 - skolästfiskar Synonymer

Skolästfiskar är en mycket artrik familj med fler än 350 arter som alla lever på djupt vatten (ned till drygt 6 000 meters djup), och familjen finns representerad i alla hav utom polarhaven. Genom att de har ett stort huvud, hög ryggfena och en bakåt kraftigt avsmalnande kropp påminner de i hög grad om broskfiskfamiljen havsmusfiskar (Chimaeridae), och grupperna lever uppenbarligen i samma miljöer. Skolästfiskar har, till skillnad från alla andra torskartade fiskar, två tagglika fenstrålar framtill i ryggfenan; den första mycket kort, den andra mycket lång och skarp. De flesta arterna har en välutvecklad simblåsa, men de extremt djuplevande arterna saknar simblåsa. Storleken varierar mellan 25 och 150 cm.
Man vet inte så mycket om skolästfiskarnas biologi, men de är uppenbarligen äggläggande och äter mest fiskar och större ryggradslösa djur, huvudsakligen nära bottnen. De simmar med hjälp av undulerande rörelser med stjärten.
Det finns många arter skolästfiskar i Atlanten utanför Europa, och nya arter upptäcks regelbundet i alla världshav. I Sverige är storfjällig skoläst Coryphaenoides rupestris relativt vanlig i Skagerrak. Vid två tillfällen har dessutom småfjällig skoläst Malacocephalus laevis påträffats där. Dessa två arter skiljs lättast genom att ryggfentaggen är sågtandad hos storfjällig skoläst, medan den är slät hos småfjällig skoläst.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Chordata - ryggsträngsdjur 
 • Understam
  Craniata - kraniedjur 
 • Infrastam
  Vertebrata - ryggradsdjur 
 • Ranglös
  Gnathostomata - käkförsedda ryggradsdjur 
 • Ranglös
  Teleostomi  
 • Ranglös
  Osteichthyes  
 • Klass
  Actinopterygii - strålfeniga fiskar 
 • Underklass
  Neopterygii - neopterygier 
 • Avdelning
  Teleostei - egentliga benfiskar 
 • Underavdelning
  Euteleostei  
 • Infraavdelning
  Neoteleostei  
 • Överordning
  Paracanthopterygii  
 • Ordning
  Gadiformes - torskartade fiskar 
 • Familj
  MacrouridaeBonaparte, 1831 - skolästfiskar
Substrat/Föda:
Vatten (Viktig)

Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Strålfeniga fiskar. Actinopterygii. 2012. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Sven O. Kullander & Bo Delling 2012 (bearbetad av Tomas Carlberg och Ragnar Hall, ArtDatabanken).

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Chordata - ryggsträngsdjur 
 • Understam
  Craniata - kraniedjur 
 • Infrastam
  Vertebrata - ryggradsdjur 
 • Ranglös
  Gnathostomata - käkförsedda ryggradsdjur 
 • Ranglös
  Teleostomi  
 • Ranglös
  Osteichthyes  
 • Klass
  Actinopterygii - strålfeniga fiskar 
 • Underklass
  Neopterygii - neopterygier 
 • Avdelning
  Teleostei - egentliga benfiskar 
 • Underavdelning
  Euteleostei  
 • Infraavdelning
  Neoteleostei  
 • Överordning
  Paracanthopterygii  
 • Ordning
  Gadiformes - torskartade fiskar 
 • Familj
  Macrouridae - skolästfiskar
Mer information
Faktakällor

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Sven O. Kullander & Bo Delling 2012 (bearbetad av Tomas Carlberg och Ragnar Hall, ArtDatabanken).