Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Microbotryaceae

Organismgrupp Basidiesvampar Familj - Microbotryaceae
  Basidiesvampar

 1. 22 arter NE
 2. 8 arter NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig

Klass Microbotryomycetes, Ordning Microbotryales, Familj Microbotryaceae R.T.Moore Synonymer

 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Pucciniomycotina  
 • Klass
  Microbotryomycetes  
 • Ordning
  Microbotryales  
 • Familj
  MicrobotryaceaeR.T.Moore

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Pucciniomycotina  
 • Klass
  Microbotryomycetes  
 • Ordning
  Microbotryales  
 • Familj
  Microbotryaceae
Mer information
Faktakällor

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.