Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Fissidentaceae

Familj - Fissidentaceae
 

 1. Ej bedömd NE
 2. 8 arter NA
 3. 9 arter LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. 1 arter CR
 9. 1 arter RE
Kännetecken
Skotten är plattade och kraftigt kölade med en extra bladskiva på nervens undersida. Skottspetsarna har en tvåsidig toppcell. Bladen är arrangerade i två rader. Bladcellerna är runda till sexkantiga och lika breda som långa. Kapslarna är avlånga. Peristomet är enkelt och består av 16 tänder som är kluvna till mitten. Alla arter i Norden har ett välutvecklat peristom, förutom vattenfickmossa Fissidens fontanus som har ett reducerat peristom. Arterna växer på jord eller sten.
Artfaktablad (pdf)

Klass Bryopsida (egentliga bladmossor), Ordning Dicranales, Familj Fissidentaceae Schimp. Synonymer

Skotten är plattade och kraftigt kölade med en extra bladskiva på nervens undersida. Skottspetsarna har en tvåsidig toppcell. Bladen är arrangerade i två rader. Bladcellerna är runda till sexkantiga och lika breda som långa. Kapslarna är avlånga. Peristomet är enkelt och består av 16 tänder som är kluvna till mitten. Alla arter i Norden har ett välutvecklat peristom, förutom vattenfickmossa Fissidens fontanus som har ett reducerat peristom. Arterna växer på jord eller sten.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Dicranidae  
 • Ordning
  Dicranales  
 • Familj
  FissidentaceaeSchimp.

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tomas Hallingbäck 2006

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Dicranidae  
 • Ordning
  Dicranales  
 • Familj
  Fissidentaceae
Mer information
Faktakällor

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tomas Hallingbäck 2006