Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Hylocomiaceae

Familj - Hylocomiaceae
 

 1. Ej bedömd NE
 2. 2 arter NA
 3. 9 arter LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Familjen är vitt utbredd i tempererade till subarktiska områden och i tropiska bergstrakter, men möjligen är de tropiska arterna inte är så nära släkt med de andra. Idag förs ungefär 15 släkten och 65 arter till familjen.
Flera medlemmar i familjen Hylocomiaceae hör till våra absolut viktigaste mossor eftersom de dominerar bottenskiktet i både barrskog och flera typer av lövskog. I boreala barrskogar kan mossornas primärproduktion vara lika hög som den hos kärlväxterna, och i gamla skogar kan upp till 50 % av kvävetillförseln komma från kvävefixering av blågröna bakterier associerade med väggmossa Pleurozium schreberi, husmossa Hylocomium splendens och kammossa Ptilium crista-castrensis. Även om man vet att dessa mossors betydelse för kväve- och kolbalansen i boreala ekosystem är stor återstår dock mycket forskning för att förstå hur olika omvärldsfaktorer påverkar mossornas roll i dessa sammanhang.
Genom att många arter är vanliga har de i stor utsträckning använts för tätning mellan stockarna i timmerhus. Detta är naturligtvis bakgrunden till namnen väggmossa och husmossa. Det finns dock inget som tyder på att just dessa två arter fungerar bättre än andra för tätning och i de delar av landet där dessa är mindre vanliga har andra arter utnyttjats.
Våra arter är förhållandevis storvuxna, och flera arter har parafyllier. Bladformen och bladens krökning varierar, liksom bladcellernas längd och ornamentering, men de flesta arterna har en dubbel eller grenad och ofta förhållandevis lång bladnerv. Pleurokarpa mossor utvecklar ofta rhizoider längs hela stammen och grenar när dessa kommer i kontakt med underlaget. Primärt kan rhizoider även bildas utan kontakt med något underlag, och hos merparten av de pleurokarpa bladmossorna sker detta vid eller strax nedom bladnervens fäste. Hos Hylocomiaceae finns dessutom ofta bladvecksrhizoider vid grenspetsarna, i vinkeln mellan blad och stam (ej att förväxla med bladveckshår, se detta ord).
Alla arter är skildkönade och de inre honbladen är vanligen utböjda till tillbakaböjda. Kapselskaftet är slätt och den mer eller mindre horisontella sporkapseln är kraftigare böjd på ovansidan än på undersidan, samt har ett konformigt eller sprötförsett lock och välutbildade tandkransar. Den yttre tandkransen är vanligen orangebrun och i nedre delen är utsidan ofta helt eller delvis nätmönstrad, och inte tvärstrimmig som är vanligast bland pleurokarpa bladmossor. Sporkapslarna mognar under vintern eller början av våren.
Artfaktablad (pdf)

Klass Bryopsida (egentliga bladmossor), Ordning Hypnales, Familj Hylocomiaceae (Broth.) M.Fleisch. Synonymer Hylocomiaceae, Hylocomioideae Broth.

Familjen är vitt utbredd i tempererade till subarktiska områden och i tropiska bergstrakter, men möjligen är de tropiska arterna inte är så nära släkt med de andra. Idag förs ungefär 15 släkten och 65 arter till familjen.
Flera medlemmar i familjen Hylocomiaceae hör till våra absolut viktigaste mossor eftersom de dominerar bottenskiktet i både barrskog och flera typer av lövskog. I boreala barrskogar kan mossornas primärproduktion vara lika hög som den hos kärlväxterna, och i gamla skogar kan upp till 50 % av kvävetillförseln komma från kvävefixering av blågröna bakterier associerade med väggmossa Pleurozium schreberi, husmossa Hylocomium splendens och kammossa Ptilium crista-castrensis. Även om man vet att dessa mossors betydelse för kväve- och kolbalansen i boreala ekosystem är stor återstår dock mycket forskning för att förstå hur olika omvärldsfaktorer påverkar mossornas roll i dessa sammanhang.
Genom att många arter är vanliga har de i stor utsträckning använts för tätning mellan stockarna i timmerhus. Detta är naturligtvis bakgrunden till namnen väggmossa och husmossa. Det finns dock inget som tyder på att just dessa två arter fungerar bättre än andra för tätning och i de delar av landet där dessa är mindre vanliga har andra arter utnyttjats.
Våra arter är förhållandevis storvuxna, och flera arter har parafyllier. Bladformen och bladens krökning varierar, liksom bladcellernas längd och ornamentering, men de flesta arterna har en dubbel eller grenad och ofta förhållandevis lång bladnerv. Pleurokarpa mossor utvecklar ofta rhizoider längs hela stammen och grenar när dessa kommer i kontakt med underlaget. Primärt kan rhizoider även bildas utan kontakt med något underlag, och hos merparten av de pleurokarpa bladmossorna sker detta vid eller strax nedom bladnervens fäste. Hos Hylocomiaceae finns dessutom ofta bladvecksrhizoider vid grenspetsarna, i vinkeln mellan blad och stam (ej att förväxla med bladveckshår, se detta ord).
Alla arter är skildkönade och de inre honbladen är vanligen utböjda till tillbakaböjda. Kapselskaftet är slätt och den mer eller mindre horisontella sporkapseln är kraftigare böjd på ovansidan än på undersidan, samt har ett konformigt eller sprötförsett lock och välutbildade tandkransar. Den yttre tandkransen är vanligen orangebrun och i nedre delen är utsidan ofta helt eller delvis nätmönstrad, och inte tvärstrimmig som är vanligast bland pleurokarpa bladmossor. Sporkapslarna mognar under vintern eller början av våren.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Bryidae  
 • Överordning
  Hypnanae  
 • Ordning
  Hypnales  
 • Familj
  Hylocomiaceae(Broth.) M.Fleisch.
  Synonymer
  Hylocomiaceae
  Hylocomioideae Broth.

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lars Hedenäs 2014

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Bryidae  
 • Överordning
  Hypnanae  
 • Ordning
  Hypnales  
 • Familj
  Hylocomiaceae
  Synonymer
  Hylocomiaceae
  Hylocomioideae Broth.
Mer information
Faktakällor

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lars Hedenäs 2014