Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Calliergonaceae

Familj - Calliergonaceae
 

 1. Ej bedömd NE
 2. 1 arter NA
 3. 16 arter LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. 1 arter NT
 6. Sårbar VU
 7. 1 arter EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Familjen omfattar sju släkten med 20-25 arter. De flesta arterna finns i den norra tempererade zonen och alla släkten är representerade i Sverige. Ibland räknas två av släktena, käppkrokmossor Hamatocaulis och skorpionmossor Scorpidium till en egen familj, Scorpidiaceae.
Många arter i familjen utmärker sig genom karakteristiska sekundära färger och särskilt blir många arter klart röda när växtplatsen är exponerad för sol. Ett stort antal ovanliga egenskaper förekommer hos vissa arter i familjen. Förutom den röda färgen kan nämnas de i basen mer eller mindre upprätta bladen som plötsligt böjer sig i den övre delen (käppkrokmossor, skorpionmossor), den allmänna förekomsten av rhizoidinitialceller i bladen, upprätta och släta inre honblad och frånvaro av parafyser kring honorganen hos de flesta arter. Skedmossor Calliergon, fattigkrokmossor Warnstorfia och nordkrokmossor Sarmentypnum har allsidigt förgrenade skott, vilket skiljer dessa från liknande arter i familjerna Calliergonaceae och Amblystegiaceae. Kapselskaften är släta och sporkapslarna är krökta eller sällan svagt krökta, cylindriska, med koniskt lock och välutvecklade tandkransar. Den yttre tandkransens tänder är som unga gula till brungula och vanligen till större delen nätmönstrade på nedre delen av utsidan. Den inre tandkransens tänder har inga eller smala längsgående perforeringar längs mitten. Sporerna mognar normalt under sommarhalvåret.
Alla medlemmar i familjen växer i våtmarker av olika slag, de flesta i kärr. Eftersom många arter ofta förekommer i stora mängder i våtmarker har dessa i äldre tider, liksom en del medlemmar i familjen Amblystegiaceae, ibland använts till drev i träbåtar.
Artfaktablad (pdf)

Klass Bryopsida (egentliga bladmossor), Ordning Hypnales, Familj Calliergonaceae (Kanda) Vanderp., Hedenäs, C.J.Cox & A.J.Shaw Synonymer Calliergonoideae Kanda, Calliergonaceae (Kanda) Vanderpoorten, Hedenäs, C.J.Cox & A.J.Shaw

Familjen omfattar sju släkten med 20-25 arter. De flesta arterna finns i den norra tempererade zonen och alla släkten är representerade i Sverige. Ibland räknas två av släktena, käppkrokmossor Hamatocaulis och skorpionmossor Scorpidium till en egen familj, Scorpidiaceae.
Många arter i familjen utmärker sig genom karakteristiska sekundära färger och särskilt blir många arter klart röda när växtplatsen är exponerad för sol. Ett stort antal ovanliga egenskaper förekommer hos vissa arter i familjen. Förutom den röda färgen kan nämnas de i basen mer eller mindre upprätta bladen som plötsligt böjer sig i den övre delen (käppkrokmossor, skorpionmossor), den allmänna förekomsten av rhizoidinitialceller i bladen, upprätta och släta inre honblad och frånvaro av parafyser kring honorganen hos de flesta arter. Skedmossor Calliergon, fattigkrokmossor Warnstorfia och nordkrokmossor Sarmentypnum har allsidigt förgrenade skott, vilket skiljer dessa från liknande arter i familjerna Calliergonaceae och Amblystegiaceae. Kapselskaften är släta och sporkapslarna är krökta eller sällan svagt krökta, cylindriska, med koniskt lock och välutvecklade tandkransar. Den yttre tandkransens tänder är som unga gula till brungula och vanligen till större delen nätmönstrade på nedre delen av utsidan. Den inre tandkransens tänder har inga eller smala längsgående perforeringar längs mitten. Sporerna mognar normalt under sommarhalvåret.
Alla medlemmar i familjen växer i våtmarker av olika slag, de flesta i kärr. Eftersom många arter ofta förekommer i stora mängder i våtmarker har dessa i äldre tider, liksom en del medlemmar i familjen Amblystegiaceae, ibland använts till drev i träbåtar.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Bryidae  
 • Överordning
  Hypnanae  
 • Ordning
  Hypnales  
 • Familj
  Calliergonaceae(Kanda) Vanderp., Hedenäs, C.J.Cox & A.J.Shaw
  Synonymer
  Calliergonoideae Kanda
  Calliergonaceae (Kanda) Vanderpoorten, Hedenäs, C.J.Cox & A.J.Shaw

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lars Hedenäs 2014

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Bryidae  
 • Överordning
  Hypnanae  
 • Ordning
  Hypnales  
 • Familj
  Calliergonaceae
  Synonymer
  Calliergonoideae Kanda
  Calliergonaceae (Kanda) Vanderpoorten, Hedenäs, C.J.Cox & A.J.Shaw
Mer information
Faktakällor

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lars Hedenäs 2014