Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Bacillariaceae

Organismgrupp Alger Familj - Bacillariaceae
  Alger

 1. 156 arter NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig

Klass Bacillariophyceae, Ordning Bacillariales, Familj Bacillariaceae Ehrenb. Synonymer

 • Rike
  Chromista - kromister 
 • Underrike
  Harosa  
 • Infrarike
  Halvaria  
 • Överstam
  Heterokonta  
 • Stam
  Bacillariophyta - kiselalger 
 • Klass
  Bacillariophyceae  
 • Underklass
  Bacillariophycidae  
 • Ordning
  Bacillariales  
 • Familj
  BacillariaceaeEhrenb.

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Namn och släktskap
 • Rike
  Chromista - kromister 
 • Underrike
  Harosa  
 • Infrarike
  Halvaria  
 • Överstam
  Heterokonta  
 • Stam
  Bacillariophyta - kiselalger 
 • Klass
  Bacillariophyceae  
 • Underklass
  Bacillariophycidae  
 • Ordning
  Bacillariales  
 • Familj
  Bacillariaceae
Mer information
Faktakällor

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.