Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Palaemonoidea

Organismgrupp Kräftdjur Överfamilj - Palaemonoidea
  Kräftdjur

 1. Ej bedömd NE
 2. 4 arter NA
 3. 2 arter LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. 1 arter VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Överfamiljen Palaemonoidea omfattar fem familjer, av vilka en förekommer i svenska vatten:

Palaemonidae Rafinesque, 1815 – med ca 160 släkten, av vilka ett (eller möjligen två) förekommer i svenska vatten.

Jämfört med tidigare litteratur omfattar Palaemonoidea färre familjer idag. De tre familjerna Gnathophyllidae Dana, 1852, Hymenoceridae Ortmann, 1890 och Kakaducarididae Bruce, 1993 har synonymiserats med Palaemonidae och de ingående släktena förs nu in under denna familj (Grave m.fl. 2015). Ändringen bygger på såväl morfologiska som genetiska studier. Dessutom har den tidigare indelningen i underfamiljer (Palaemoninae Rafinesque, 1815 och Pontoniinae Kingsley, 1879) ändrats så att de ingående släkterna nu ligger direkt under Palaemonidae. Här kan det dock bli ändringar i framtiden eftersom det kvarstår många oklarheter i systematiken mellan olika släkten.

Överfamiljen Palaemonoidea kännetecknas av följande: Första antennens övre spröt har ett extra spröt. Tredje paret käkfötter har maximalt sex segment, gångbenen saknar yttergen och benfästesgäle, och om det finns epipoder är dessa små. Första och andra benparet har tydliga klosaxar, där fingrarna inte korsar varandra och täta hårsamlingar av långa borst/hår saknas. Första benparet är inte större och kraftigare än andra paret, och på andra benparet är carpus hel, dvs. osegmenterad. Överfamiljen omfattar både marina och limniska arter.

 
Artfaktablad (pdf)

Klass Malacostraca (storkräftor), Ordning Decapoda (tiofotade kräftdjur), Överfamilj Palaemonoidea Rafinesque, 1815 Synonymer

Överfamiljen Palaemonoidea omfattar fem familjer, av vilka en förekommer i svenska vatten:

Palaemonidae Rafinesque, 1815 – med ca 160 släkten, av vilka ett (eller möjligen två) förekommer i svenska vatten.

Jämfört med tidigare litteratur omfattar Palaemonoidea färre familjer idag. De tre familjerna Gnathophyllidae Dana, 1852, Hymenoceridae Ortmann, 1890 och Kakaducarididae Bruce, 1993 har synonymiserats med Palaemonidae och de ingående släktena förs nu in under denna familj (Grave m.fl. 2015). Ändringen bygger på såväl morfologiska som genetiska studier. Dessutom har den tidigare indelningen i underfamiljer (Palaemoninae Rafinesque, 1815 och Pontoniinae Kingsley, 1879) ändrats så att de ingående släkterna nu ligger direkt under Palaemonidae. Här kan det dock bli ändringar i framtiden eftersom det kvarstår många oklarheter i systematiken mellan olika släkten.

Överfamiljen Palaemonoidea kännetecknas av följande: Första antennens övre spröt har ett extra spröt. Tredje paret käkfötter har maximalt sex segment, gångbenen saknar yttergen och benfästesgäle, och om det finns epipoder är dessa små. Första och andra benparet har tydliga klosaxar, där fingrarna inte korsar varandra och täta hårsamlingar av långa borst/hår saknas. Första benparet är inte större och kraftigare än andra paret, och på andra benparet är carpus hel, dvs. osegmenterad. Överfamiljen omfattar både marina och limniska arter.

 
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Crustacea - kräftdjur 
 • Klass
  Malacostraca - storkräftor 
 • Underklass
  Eumalacostraca  
 • Överordning
  Eucarida  
 • Ordning
  Decapoda - tiofotade kräftdjur 
 • Underordning
  Pleocyemata  
 • Infraordning
  Caridea - egentliga räkor 
 • Överfamilj
  PalaemonoideaRafinesque, 1815

Litteratur: De Grave, S., Fransen, C.H.J.M. & Page, T.J. 2015. Let’s be pals again: major systematic changes in Palaemonidae (Crustacea: Decapoda). – PeerJ 3:e1167.

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Matz Berggren 2017 (bearbetad av Ragnar Hall, ArtDatabanken).

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Crustacea - kräftdjur 
 • Klass
  Malacostraca - storkräftor 
 • Underklass
  Eumalacostraca  
 • Överordning
  Eucarida  
 • Ordning
  Decapoda - tiofotade kräftdjur 
 • Underordning
  Pleocyemata  
 • Infraordning
  Caridea - egentliga räkor 
 • Överfamilj
  Palaemonoidea
Mer information
Faktakällor

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Matz Berggren 2017 (bearbetad av Ragnar Hall, ArtDatabanken).