Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  strandstenkrypare

Organismgrupp Mångfotingar Lithobius erythrocephalus
Strandstenkrypare Mångfotingar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Observationer i Sverige för strandstenkrypare
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Ej bedömd (NE)
Ekologi
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)

Klass Chilopoda (enkelfotingar), Ordning Lithobiomorpha (stenkrypare), Familj Lithobiidae (stenkrypare), Släkte Lithobius, Art Lithobius erythrocephalus C. L. Koch, 1847 - strandstenkrypare Synonymer rödhuvad stenkrypare

Kategori Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Ej bedömd (NE)

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Observationer i Sverige för strandstenkrypare

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Myriapoda - mångfotingar 
 • Klass
  Chilopoda - enkelfotingar 
 • Ordning
  Lithobiomorpha - stenkrypare 
 • Familj
  Lithobiidae - stenkrypare 
 • Släkte
  Lithobius  
 • Art
  Lithobius erythrocephalusC. L. Koch, 1847 - strandstenkrypare
  Synonymer
  rödhuvad stenkrypare

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Myriapoda - mångfotingar 
 • Klass
  Chilopoda - enkelfotingar 
 • Ordning
  Lithobiomorpha - stenkrypare 
 • Familj
  Lithobiidae - stenkrypare 
 • Släkte
  Lithobius  
 • Art
  Lithobius erythrocephalus, C. L. Koch, 1847 - strandstenkrypare
  Synonymer
  rödhuvad stenkrypare
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.