Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  kompostmyra

Organismgrupp Steklar, Myror Hypoponera punctatissima
Kompostmyra Steklar, Myror

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En karakteristisk liten myra med långsträckt, nästan cylindrisk kropp, korta ben och en tydlig insnörning mellan första och andra bakkroppssegmentet. Ögonen är små (knappt synliga hos arbetare) och sitter nära käkfästena. Färgen är gulbrun till mörkbrun (hanen är ljusast och drottningen mörkast). Kroppen är glänsande. Den är fint och tätt punkterad och har en riklig, mer eller mindre åtliggande, kort behåring (enstaka längre utstående hår brukar också finnas). Antennerna har hos bägge könen 12 segment som blir successivt större utåt och bildar en tydlig klubba.

Arbetare: Längd 2,5–3 mm, och

Drottning: Längd 3–3,5 mm. Det finns dels individer som har vingar men ändå en förhållandevis slank mellankropp samt ett bredare huvud med tre punktögon, dels stora individer vilka ser ut som stora arbetare och endast skiljer sig från dem genom något större ögon.

Hane: Längd 2,5–3,5 mm. Liknar en ljus arbetare som saknar gadd men har yttre könsorgan. Dessutom är huvudet längre och antennskaftet något kortare. Vingar saknas helt.

Söderut, närmast i Tyskland, finns två arter som kan förväxlas med kompostmyra: HypoPonera schauinslandi (Emery, 1899) och Ponera coarctata (Latreille, 1802). Den förstnämnda är i alla avseenden utomordentligt lik kompostmyra, men den är något mindre och har något kortare antennskaft. Hos normala drottningar av H. schauinslandi är huvudbredden 0,54–0,62 mm och antennskaftets längd mindre än 0,49 mm. Motsvarande mått för kompostmyra är 0,60–0,72 mm respektive längre än 0,49 mm. H. schauinslandi är en tropisk art som i Mellaneuropa endast finns i permanent uppvärmda hus, framför allt växthus med tropiskt till subtropiskt klimat. Ponera coarctata, som är något större, har grövre punktering, och normala (vingade) hanar skiljs lättast från kompostmyra genom att honorna på undersidan av petiolus baktill har ett litet spetsigt utskott och framtill en liten, rund fönsterliknande bildning. Ponera coarctata lever i små samhällen i marken i otydligt avgränsade bon. Arten bör eftersökas på platser med gynnsamt mikroklimat som t.ex. sydvända, glesa skogsmarker.
Utbredning
Länsvis förekomst för kompostmyra Observationer i Sverige för kompostmyra
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Kompostmyra är funnen på vitt skilda platser i Norden, vilket antyder att den kan vara spridd över hela området utom i fjällen. Arten är säkerligen förbisedd med tanke på sitt levnadssätt och sin ringa storlek. Den har en närmast världsvid utbredning, från tropikerna till kalltempererade områden.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Livskraftig (LC).
Ekologi
Kompostmyra, som lever underjordiskt och uteslutande livnär sig av diverse smådjur, förekommer i varma och fuktiga miljöer. Inomhus är den framför allt påträffad i växthus men även i boningshus, där den lever i blomkrukor eller i sprickor i väggar och golv. Utomhus finns arten på platser som värms upp genom nedbrytning av organiskt material, t.ex. i komposthögar, soptippar, sågspånshögar och barkhögar i timmerupplag. På Island finns den vid varma källor. Flygande drottningar kan hittas under hela sommaren, ibland långt från för arten lämpliga miljöer, vilket tyder på god spridningsförmåga. Boet, som i regel är litet (något hundratal arbetare, några hanar och en till några få drottningar), finns i jorden eller i mer eller mindre förmultnat växtmaterial.
Landskapstyper
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Inomhusmiljöer
Inomhusmiljöer
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp "Allätare" (omnivor)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Hymenoptera (steklar), Familj Formicidae (myror), Släkte Hypoponera (småstingmyror), Art Hypoponera punctatissima (Roger, 1859) - kompostmyra Synonymer Ponera punctatissima Roger, 1859, stickmyra

Kategori Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)

Dokumentation De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Livskraftig (LC).
En karakteristisk liten myra med långsträckt, nästan cylindrisk kropp, korta ben och en tydlig insnörning mellan första och andra bakkroppssegmentet. Ögonen är små (knappt synliga hos arbetare) och sitter nära käkfästena. Färgen är gulbrun till mörkbrun (hanen är ljusast och drottningen mörkast). Kroppen är glänsande. Den är fint och tätt punkterad och har en riklig, mer eller mindre åtliggande, kort behåring (enstaka längre utstående hår brukar också finnas). Antennerna har hos bägge könen 12 segment som blir successivt större utåt och bildar en tydlig klubba.

Arbetare: Längd 2,5–3 mm, och

Drottning: Längd 3–3,5 mm. Det finns dels individer som har vingar men ändå en förhållandevis slank mellankropp samt ett bredare huvud med tre punktögon, dels stora individer vilka ser ut som stora arbetare och endast skiljer sig från dem genom något större ögon.

Hane: Längd 2,5–3,5 mm. Liknar en ljus arbetare som saknar gadd men har yttre könsorgan. Dessutom är huvudet längre och antennskaftet något kortare. Vingar saknas helt.

Söderut, närmast i Tyskland, finns två arter som kan förväxlas med kompostmyra: HypoPonera schauinslandi (Emery, 1899) och Ponera coarctata (Latreille, 1802). Den förstnämnda är i alla avseenden utomordentligt lik kompostmyra, men den är något mindre och har något kortare antennskaft. Hos normala drottningar av H. schauinslandi är huvudbredden 0,54–0,62 mm och antennskaftets längd mindre än 0,49 mm. Motsvarande mått för kompostmyra är 0,60–0,72 mm respektive längre än 0,49 mm. H. schauinslandi är en tropisk art som i Mellaneuropa endast finns i permanent uppvärmda hus, framför allt växthus med tropiskt till subtropiskt klimat. Ponera coarctata, som är något större, har grövre punktering, och normala (vingade) hanar skiljs lättast från kompostmyra genom att honorna på undersidan av petiolus baktill har ett litet spetsigt utskott och framtill en liten, rund fönsterliknande bildning. Ponera coarctata lever i små samhällen i marken i otydligt avgränsade bon. Arten bör eftersökas på platser med gynnsamt mikroklimat som t.ex. sydvända, glesa skogsmarker.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för kompostmyra

Länsvis förekomst och status för kompostmyra baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för kompostmyra

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Kompostmyra är funnen på vitt skilda platser i Norden, vilket antyder att den kan vara spridd över hela området utom i fjällen. Arten är säkerligen förbisedd med tanke på sitt levnadssätt och sin ringa storlek. Den har en närmast världsvid utbredning, från tropikerna till kalltempererade områden.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hymenoptera - steklar 
 • Underordning
  Apocrita - midjesteklar 
 • Infraordning
  Aculeata - gaddsteklar 
 • Överfamilj
  Vespoidea - getingar, myror mm 
 • Familj
  Formicidae - myror 
 • Underfamilj
  Ponerinae - stingmyror 
 • Släkte
  Hypoponera - småstingmyror 
 • Art
  Hypoponera punctatissima(Roger, 1859) - kompostmyra
  Synonymer
  Ponera punctatissima Roger, 1859
  stickmyra

Kompostmyra, som lever underjordiskt och uteslutande livnär sig av diverse smådjur, förekommer i varma och fuktiga miljöer. Inomhus är den framför allt påträffad i växthus men även i boningshus, där den lever i blomkrukor eller i sprickor i väggar och golv. Utomhus finns arten på platser som värms upp genom nedbrytning av organiskt material, t.ex. i komposthögar, soptippar, sågspånshögar och barkhögar i timmerupplag. På Island finns den vid varma källor. Flygande drottningar kan hittas under hela sommaren, ibland långt från för arten lämpliga miljöer, vilket tyder på god spridningsförmåga. Boet, som i regel är litet (något hundratal arbetare, några hanar och en till några få drottningar), finns i jorden eller i mer eller mindre förmultnat växtmaterial.

Ekologisk grupp: "Allätare" (omnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Människoskapad miljö på land, Inomhusmiljöer

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Organogena jordar/sediment (Viktig)
Etymologi: punctatissimus = mycket fint punkterad, superlativ av punctatus (lat.), försedd med punkter el. prickar; punctum (lat.) = punkt; suffixet -issimus (lat.).

Uttal: [Hypoponéra punktatíssima].

Douwes, P. 1995. Sveriges myror. Ent. Tidskr. 116(3):83–99.

Douwes, P. 2012. Hypoponera punctatissima kompostmyra, s. 59. – I: Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Steklar: Myror–getingar. Hymenoptera: Formicidae–Vespidae. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Per Douwes 2012.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hymenoptera - steklar 
 • Underordning
  Apocrita - midjesteklar 
 • Infraordning
  Aculeata - gaddsteklar 
 • Överfamilj
  Vespoidea - getingar, myror mm 
 • Familj
  Formicidae - myror 
 • Underfamilj
  Ponerinae - stingmyror 
 • Släkte
  Hypoponera - småstingmyror 
 • Art
  Hypoponera punctatissima, (Roger, 1859) - kompostmyra
  Synonymer
  Ponera punctatissima Roger, 1859
  stickmyra
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Per Douwes 2012.