Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  ängsmyra

Organismgrupp Steklar, Myror Formica pratensis
Ängsmyra Steklar, Myror

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Arbetare: Längd 4,5–9,5 mm. Färgad som skogsmyror (Formica rufa-gruppen), men de mörka partierna på huvudet och mellankroppen är mörkare (ofta mer eller mindre svarta), och fläcken på mellankroppen är tydligare avgränsad. Pannan är något mattare än hos skogsmyrorna. Det finns riklig utstående behåring på antennerna, benen och kroppen (ungefär som hos hårig skogsmyra F. (F.) lugubris).

Drottning: Längd 9,5–11,5 mm. Färgad ungefär som arbetaren, men mellankroppens översida är mörk från framryggens bakkant till bakryggen. Behåringen varierar åtskilligt; hos vissa individer saknas utstående behåring på huvudets bakersta del, mellankroppen, petiolus och det mesta av bakkroppen (utom framsidan), hos andra är hela kroppen täckt av jämnt spridd och delvis lång behåring. Kroppen (särskilt bakkroppen) har på grund av den täta, tvärgående mikroskulpturen en mattare glans än hos skogsmyrorna (Formica rufa-gruppen).

Hane: Längd 9,5–11,5 mm. Liknar hanarna av skogsmyror (Formica rufa-gruppen). Lika kraftigt hårig som hårig skogsmyra F. (F.) lugubris, men med aningen mattare bakkropp.
Utbredning
Länsvis förekomst för ängsmyra Observationer i Sverige för ängsmyra
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Ängsmyra förekommer från norra Spanien och sydligaste England österut genom Europa (utom längst i söder), Mindre Asien och Centralasien till Manchuriet. I Norden sträcker sig dess utbredningsområde norrut till södra Norge, norra Sverige (längs kusten till Västerbotten) och mellersta Finland. I Danmark finns arten endast på Jylland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Livskraftig (LC). Global rödlistningskategori: LC/nt (1994).
Ekologi
Ängsmyra bygger små stackar av grovt material (t.ex. småkvistar) på torr, mer eller mindre öppen mark; gärna i skogskanter och buskmarker eller till och med i gles skog. Liksom hos skogsmyrorna (Formica rufa-gruppen) är stackens utseende präglat av läget i terrängen. Finns det inga skyddande träd eller buskar är den platt eller skålformig och omgiven av en vall av sand eller jord. I mer skyddade och något skuggiga lägen byggs en mer normal, kupolformig stack. Gångarna som leder till och från stacken är ofta smalare och distinktare än hos skogsmyror och ibland något nedsänkta i marken. Ett samhälle kan bestå av upp till ca 50 000 individer och ha en eller några få drottningar. Samhällena grundas hos svart slavmyra F. (S.) fusca och kanske också hos röd slavmyra F. (S.) rufibarbis. Avknoppning från befintliga bon kan också ske, att döma av de ansamlingar av stackar som man ibland hittar. Svärmningen äger rum från den tidiga morgonen till en bit in på eftermiddagen i juni–juli.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Buskmark
Buskmark
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Barrskog
Barrskog
Lövskog
Lövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp "Allätare" (omnivor)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Levande djur
Levande djur
· svart slavmyra
· svart slavmyra
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Hymenoptera (steklar), Familj Formicidae (myror), Släkte Formica (stormyror), Art Formica pratensis Retzius, 1783 - ängsmyra Synonymer Formica nigricans Emery, 1909, Formica cordieri Bondroit, 1918

Kategori Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)

Dokumentation De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Livskraftig (LC). Global rödlistningskategori: LC/nt (1994).
Global rödlistning LR/NT (1996)
Arbetare: Längd 4,5–9,5 mm. Färgad som skogsmyror (Formica rufa-gruppen), men de mörka partierna på huvudet och mellankroppen är mörkare (ofta mer eller mindre svarta), och fläcken på mellankroppen är tydligare avgränsad. Pannan är något mattare än hos skogsmyrorna. Det finns riklig utstående behåring på antennerna, benen och kroppen (ungefär som hos hårig skogsmyra F. (F.) lugubris).

Drottning: Längd 9,5–11,5 mm. Färgad ungefär som arbetaren, men mellankroppens översida är mörk från framryggens bakkant till bakryggen. Behåringen varierar åtskilligt; hos vissa individer saknas utstående behåring på huvudets bakersta del, mellankroppen, petiolus och det mesta av bakkroppen (utom framsidan), hos andra är hela kroppen täckt av jämnt spridd och delvis lång behåring. Kroppen (särskilt bakkroppen) har på grund av den täta, tvärgående mikroskulpturen en mattare glans än hos skogsmyrorna (Formica rufa-gruppen).

Hane: Längd 9,5–11,5 mm. Liknar hanarna av skogsmyror (Formica rufa-gruppen). Lika kraftigt hårig som hårig skogsmyra F. (F.) lugubris, men med aningen mattare bakkropp.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för ängsmyra

Länsvis förekomst och status för ängsmyra baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för ängsmyra

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Ängsmyra förekommer från norra Spanien och sydligaste England österut genom Europa (utom längst i söder), Mindre Asien och Centralasien till Manchuriet. I Norden sträcker sig dess utbredningsområde norrut till södra Norge, norra Sverige (längs kusten till Västerbotten) och mellersta Finland. I Danmark finns arten endast på Jylland.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hymenoptera - steklar 
 • Underordning
  Apocrita - midjesteklar 
 • Infraordning
  Aculeata - gaddsteklar 
 • Överfamilj
  Vespoidea - getingar, myror mm 
 • Familj
  Formicidae - myror 
 • Underfamilj
  Formicinae - bitmyror 
 • Tribus
  Formicini  
 • Släkte
  Formica - stormyror 
 • Undersläkte
  Formica (Formica) - stackmyror 
 • Art
  Formica pratensisRetzius, 1783 - ängsmyra
  Synonymer
  Formica nigricans Emery, 1909
  Formica cordieri Bondroit, 1918

Ängsmyra bygger små stackar av grovt material (t.ex. småkvistar) på torr, mer eller mindre öppen mark; gärna i skogskanter och buskmarker eller till och med i gles skog. Liksom hos skogsmyrorna (Formica rufa-gruppen) är stackens utseende präglat av läget i terrängen. Finns det inga skyddande träd eller buskar är den platt eller skålformig och omgiven av en vall av sand eller jord. I mer skyddade och något skuggiga lägen byggs en mer normal, kupolformig stack. Gångarna som leder till och från stacken är ofta smalare och distinktare än hos skogsmyror och ibland något nedsänkta i marken. Ett samhälle kan bestå av upp till ca 50 000 individer och ha en eller några få drottningar. Samhällena grundas hos svart slavmyra F. (S.) fusca och kanske också hos röd slavmyra F. (S.) rufibarbis. Avknoppning från befintliga bon kan också ske, att döma av de ansamlingar av stackar som man ibland hittar. Svärmningen äger rum från den tidiga morgonen till en bit in på eftermiddagen i juni–juli.

Ekologisk grupp: "Allätare" (omnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Öppen fastmark

Biotoper där arten kan förekomma: Buskmark, Löv-/barrblandskog, Barrskog, Lövskog

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Levande djur (Viktig)
· svart slavmyra - Formica fusca (Viktig)
Etymologi: pratensis = som finns på ängar, av pratum (lat.) = äng; suffixet -ensis (lat.).

Uttal: [Formíka praténsis].

Douwes, P. 2012. Formica pratensis ängsmyra, s. 178–179. – I: Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Steklar: Myror–getingar. Hymenoptera: Formicidae–Vespidae. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Per Douwes 2012.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hymenoptera - steklar 
 • Underordning
  Apocrita - midjesteklar 
 • Infraordning
  Aculeata - gaddsteklar 
 • Överfamilj
  Vespoidea - getingar, myror mm 
 • Familj
  Formicidae - myror 
 • Underfamilj
  Formicinae - bitmyror 
 • Tribus
  Formicini  
 • Släkte
  Formica - stormyror 
 • Undersläkte
  Formica (Formica) - stackmyror 
 • Art
  Formica pratensis, Retzius, 1783 - ängsmyra
  Synonymer
  Formica nigricans Emery, 1909
  Formica cordieri Bondroit, 1918
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Per Douwes 2012.