Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  silvertorsk

Organismgrupp Fiskar Gadiculus argenteus
Silvertorsk Fiskar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En liten silverblank torskfisk med ögon som fyller upp nästan hela huvudet, uppåtriktad mun och haka utan skäggtöm.

Totallängd 15 cm, vanligtvis 13 cm. Kropp långsträckt och sammanpressad från sidorna; högst direkt bakom huvudet, därifrån jämnt avsmalnande mot stjärtspolen. Mun tvärt uppåtriktad, ögon påfallande stora med en diameter som överstiger noslängden. Utmärkande är också de stora, slemfyllda sidolinjeporerna på huvudet. Stjärtspolen är slank, och stjärtfenan har en svagt inskuren bakkant med tillspetsade lober. Rygg- och analfenorna är korta med rundade eller trubbiga spetsar. Första gälbågen har vanligen 16-21 gälräfständer. Fjällen är relativt stora och löst sittande.
Kroppssidorna är silverblanka med viss mörk pigmentering längs fenbaserna och på huvudet. Fenorna är opigmenterade och genomskinliga.
Medelhavssilvertorsk Gadiculus argenteus som förekommer i Medelhavet och angränsande Atlanten upp till Biscayabukten - och som ibland betraktas som samma art som silvertorsk - skiljer sig från silvertorsk bland annat genom att bakersta ryggfenan vanligen är kortare (11-16 istället för 15-17 fenstrålar), främre analfenan längre (15-18 i stället för 11-16 fenstrålar) och bakre analfenan kortare (12-16 i stället för 16-17 fenstrålar).
Fenstrålar och fjäll: D1 9-13, D2 10-16, D3 15-17, A1 11-16, A2 16-17, P 18-20, V 6. Fjäll längs sidan ca 60.
Utbredning
Länsvis förekomst för silvertorsk Observationer i Sverige för silvertorsk
Svensk förekomst
Regelbunden förekomst, ej reproducerande
I Sverige förekommer silvertorsk sparsamt i djupare delar av Skagerrak och norra Kattegatt. Arten har en begränsad utsjöutbredning i relativt djupa vatten från norra Norge söderut till Biscayabukten, där den ersätts av G. argenteus.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Ej tillämplig (NA)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej tillämplig (NA)
 • 2005 Ej tillämplig (NA)
 • 2000 Ej bedömd (NE)
Silvertorsk Gadiculus argenteus thori förekommer i Nordostatlanten. Utbredningsområdet sträcker sig från norra Biscaya till Island och Norge. Silvertorsk är en bottenfisk som uppehåller sig på tämligen stort djup (200-500 m) längs kontinentalbranten samt i en del större norska fjordar. Leken sker under våren väster om de Brittiska öarna och längs Norges kust norrut till Möre och Romsdal. Arten uppträder regelbundet i de djupare delarna av Skagerrak och den är funnen såväl i Oslofjorden som i djupa fjordar i Bohuslän, t.ex. vid Strömstad, i Kosterfjorden och i Gullmaren. Mycket tyder på att den blivit ovanligare längs svenska kusten under de senaste 25 åren.
Ekologi
Silvertorsk lever i stora stim i havsdjupens fria vatten på kanten till kontinentalsockeln. Arten förekommer ned till 1 000 meters djup men uppehåller sig vanligen på ett djup av 100-400 meter över mjuka bottnar. Den kan också gå in i djupa fjordar. Födan består av mindre kräftdjur, huvudsakligen lysräkor.
Lekperioden varierar mellan olika områden, från december i Medelhavet till april i de norra delarna av utbredningsområdet. Leken sker på djupt vatten, och ägg och larver är pelagiska. Livslängden kan uppgå till tre år.
Landskapstyper
Marin miljö
Marin miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Actinopterygii (strålfeniga fiskar), Ordning Gadiformes (torskartade fiskar), Familj Gadidae (torskfiskar), Släkte Gadiculus, Art Gadiculus argenteus Guichenot, 1850 - silvertorsk Synonymer Gadiculus thori Schmidt, 1913

Kategori Ej tillämplig (NA)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej tillämplig (NA)
 • 2005 Ej tillämplig (NA)
 • 2000 Ej bedömd (NE)

Dokumentation Silvertorsk Gadiculus argenteus thori förekommer i Nordostatlanten. Utbredningsområdet sträcker sig från norra Biscaya till Island och Norge. Silvertorsk är en bottenfisk som uppehåller sig på tämligen stort djup (200-500 m) längs kontinentalbranten samt i en del större norska fjordar. Leken sker under våren väster om de Brittiska öarna och längs Norges kust norrut till Möre och Romsdal. Arten uppträder regelbundet i de djupare delarna av Skagerrak och den är funnen såväl i Oslofjorden som i djupa fjordar i Bohuslän, t.ex. vid Strömstad, i Kosterfjorden och i Gullmaren. Mycket tyder på att den blivit ovanligare längs svenska kusten under de senaste 25 åren.
En liten silverblank torskfisk med ögon som fyller upp nästan hela huvudet, uppåtriktad mun och haka utan skäggtöm.

Totallängd 15 cm, vanligtvis 13 cm. Kropp långsträckt och sammanpressad från sidorna; högst direkt bakom huvudet, därifrån jämnt avsmalnande mot stjärtspolen. Mun tvärt uppåtriktad, ögon påfallande stora med en diameter som överstiger noslängden. Utmärkande är också de stora, slemfyllda sidolinjeporerna på huvudet. Stjärtspolen är slank, och stjärtfenan har en svagt inskuren bakkant med tillspetsade lober. Rygg- och analfenorna är korta med rundade eller trubbiga spetsar. Första gälbågen har vanligen 16-21 gälräfständer. Fjällen är relativt stora och löst sittande.
Kroppssidorna är silverblanka med viss mörk pigmentering längs fenbaserna och på huvudet. Fenorna är opigmenterade och genomskinliga.
Medelhavssilvertorsk Gadiculus argenteus som förekommer i Medelhavet och angränsande Atlanten upp till Biscayabukten - och som ibland betraktas som samma art som silvertorsk - skiljer sig från silvertorsk bland annat genom att bakersta ryggfenan vanligen är kortare (11-16 istället för 15-17 fenstrålar), främre analfenan längre (15-18 i stället för 11-16 fenstrålar) och bakre analfenan kortare (12-16 i stället för 16-17 fenstrålar).
Fenstrålar och fjäll: D1 9-13, D2 10-16, D3 15-17, A1 11-16, A2 16-17, P 18-20, V 6. Fjäll längs sidan ca 60.

Svensk förekomst Regelbunden förekomst, ej reproducerande
Länsvis förekomst för silvertorsk

Länsvis förekomst och status för silvertorsk baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för silvertorsk

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige förekommer silvertorsk sparsamt i djupare delar av Skagerrak och norra Kattegatt. Arten har en begränsad utsjöutbredning i relativt djupa vatten från norra Norge söderut till Biscayabukten, där den ersätts av G. argenteus.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Chordata - ryggsträngsdjur 
 • Understam
  Craniata - kraniedjur 
 • Infrastam
  Vertebrata - ryggradsdjur 
 • Ranglös
  Gnathostomata - käkförsedda ryggradsdjur 
 • Ranglös
  Teleostomi  
 • Ranglös
  Osteichthyes  
 • Klass
  Actinopterygii - strålfeniga fiskar 
 • Underklass
  Neopterygii - neopterygier 
 • Avdelning
  Teleostei - egentliga benfiskar 
 • Underavdelning
  Euteleostei  
 • Infraavdelning
  Neoteleostei  
 • Överordning
  Paracanthopterygii  
 • Ordning
  Gadiformes - torskartade fiskar 
 • Familj
  Gadidae - torskfiskar 
 • Släkte
  Gadiculus  
 • Art
  Gadiculus argenteusGuichenot, 1850 - silvertorsk
  Synonymer
  Gadiculus thori Schmidt, 1913

Silvertorsk lever i stora stim i havsdjupens fria vatten på kanten till kontinentalsockeln. Arten förekommer ned till 1 000 meters djup men uppehåller sig vanligen på ett djup av 100-400 meter över mjuka bottnar. Den kan också gå in i djupa fjordar. Födan består av mindre kräftdjur, huvudsakligen lysräkor.
Lekperioden varierar mellan olika områden, från december i Medelhavet till april i de norra delarna av utbredningsområdet. Leken sker på djupt vatten, och ägg och larver är pelagiska. Livslängden kan uppgå till tre år.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Marin miljö

Substrat/Föda:
Vatten (Viktig)
Namngivning: Gadiculus thori Schmidt, 1914. Mindeskrift for Japetus Steenstrup 14: 7. Svensk synonym: nordlig silvertorsk.
Etymologi: thori = efter det danska forskningsfartyget Thor.
Uttal: [Gadíkulus tóri]

Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Strålfeniga fiskar. Actinopterygii. 2012. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Sven O. Kullander & Bo Delling 2012 (bearbetad av Tomas Carlberg och Ragnar Hall, ArtDatabanken).

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Chordata - ryggsträngsdjur 
 • Understam
  Craniata - kraniedjur 
 • Infrastam
  Vertebrata - ryggradsdjur 
 • Ranglös
  Gnathostomata - käkförsedda ryggradsdjur 
 • Ranglös
  Teleostomi  
 • Ranglös
  Osteichthyes  
 • Klass
  Actinopterygii - strålfeniga fiskar 
 • Underklass
  Neopterygii - neopterygier 
 • Avdelning
  Teleostei - egentliga benfiskar 
 • Underavdelning
  Euteleostei  
 • Infraavdelning
  Neoteleostei  
 • Överordning
  Paracanthopterygii  
 • Ordning
  Gadiformes - torskartade fiskar 
 • Familj
  Gadidae - torskfiskar 
 • Släkte
  Gadiculus  
 • Art
  Gadiculus argenteus, Guichenot, 1850 - silvertorsk
  Synonymer
  Gadiculus thori Schmidt, 1913
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Sven O. Kullander & Bo Delling 2012 (bearbetad av Tomas Carlberg och Ragnar Hall, ArtDatabanken).