Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  trekantshaj

Organismgrupp Fiskar Oxynotus centrina
Trekantshaj Fiskar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Med sin höga främre ryggfena ser trekantshaj just trekantig ut från sidan, men namnet syftar ursprungligen på att den plana, breda buken och den skarpt avsatta ryggen även gör kroppen trekantigt i tvärsnitt.

Totallängd 150 cm, vanligen under 100 cm. Kroppen är hög och trekantig i tvärsnitt. Huvudet är markant lägre och påfallande litet i profil. Nosen är trubbig sedd underifrån, och munnen är påfallande liten med tjocka läppar. Ögonen är långsträckt ovala. Spruthålet är påfallande stort och öppnar sig som en lodrät springa. Gälspringorna är däremot relativt korta. De två taggförsedda ryggfenorna är breda, långa och trekantiga i profil. Den främre ryggfenans tagg lutar framåt. Analfena saknas. Stjärtfenan är kort och bred, med längre överlob än underlob. Kroppen är täckt av stora hudtänder, varav de ovanför ögat framför spruthålet är påfallande stora. Tänderna i överkäken är lansettformiga och sitter i 9-11 rader; underkäkständerna är bladformiga med upprätt spets och sitter tätt, i färre än 12 rader.
Färgen är grå eller gråbrun med mörkare fläckar på huvudet och längs sidorna av kroppen. Mörkare områden på huvudet åtskiljs av två ljusare horisontella linjer.
Spetsfenhaj Oxynotus paradoxus, som finns i Nordatlanten norrut till Brittiska öarna, är mer långsträckt och har runda spruthål.
Utbredning
Länsvis förekomst för trekantshaj Observationer i Sverige för trekantshaj
Svensk förekomst
Ej påträffad
Trekantshaj är ännu inte påträffad i Sverige. Den 26 oktober 1972 fångades ett exemplar i Skagerrak norr om Hanstholm i Danmark, och fångsten landades i Sverige. I övrigt är arten inte känd från nordiska vatten, och den finns normalt inte i Nordsjön. Den har sin utbredning i Medelhavet och angränsade delar av Atlanten söderut till Sydafrika. Norrut når den väster om Brittiska öarna upp till Cornwall och Skottland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Ej tillämplig (NA)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej tillämplig (NA)
 • 2005 Ej tillämplig (NA)
 • 2000 Ej bedömd (NE)
Trekanthajen är en atlantisk art med vidsträckt utbredning som sträcker sig norrut till de Brittiska öarna. Landad vid ett tillfälle i Sverige, fångad norr Hanstholm, fisken av allt att döma på danskt vatten. Inga belägg för förekomst på svenskt vatten. Arten klassas som Sårbar VU globalt.
Ekologi
Trekantshaj är en relativt ovanlig art som lever på kontinentalsockeln och dess övre sluttningar på 50-660 (vanligen mer än 100) meters djup. Födan utgörs bl.a. av havsborstmaskar. Både hanar och honor blir könsmogna när de är ca 50 centimeter långa. Arten är vivipar och föder 7-23 ungar som är mindre än 25 centimeter långa vid födseln.
Landskapstyper
Marin miljö
Marin miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Hav
Hav
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Chondrichthyes (broskfiskar), Ordning Squaliformes (pigghajartade hajar), Familj Oxynotidae (trekantshajar), Släkte Oxynotus, Art Oxynotus centrina (Linnaeus, 1758) - trekantshaj Synonymer Trekanthaj, havsvin, Gefleckte Meersau, Angular Roughshark, Squalus centrina Linnaeus, 1758

Kategori Ej tillämplig (NA)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej tillämplig (NA)
 • 2005 Ej tillämplig (NA)
 • 2000 Ej bedömd (NE)

Dokumentation Trekanthajen är en atlantisk art med vidsträckt utbredning som sträcker sig norrut till de Brittiska öarna. Landad vid ett tillfälle i Sverige, fångad norr Hanstholm, fisken av allt att döma på danskt vatten. Inga belägg för förekomst på svenskt vatten. Arten klassas som Sårbar VU globalt.
Med sin höga främre ryggfena ser trekantshaj just trekantig ut från sidan, men namnet syftar ursprungligen på att den plana, breda buken och den skarpt avsatta ryggen även gör kroppen trekantigt i tvärsnitt.

Totallängd 150 cm, vanligen under 100 cm. Kroppen är hög och trekantig i tvärsnitt. Huvudet är markant lägre och påfallande litet i profil. Nosen är trubbig sedd underifrån, och munnen är påfallande liten med tjocka läppar. Ögonen är långsträckt ovala. Spruthålet är påfallande stort och öppnar sig som en lodrät springa. Gälspringorna är däremot relativt korta. De två taggförsedda ryggfenorna är breda, långa och trekantiga i profil. Den främre ryggfenans tagg lutar framåt. Analfena saknas. Stjärtfenan är kort och bred, med längre överlob än underlob. Kroppen är täckt av stora hudtänder, varav de ovanför ögat framför spruthålet är påfallande stora. Tänderna i överkäken är lansettformiga och sitter i 9-11 rader; underkäkständerna är bladformiga med upprätt spets och sitter tätt, i färre än 12 rader.
Färgen är grå eller gråbrun med mörkare fläckar på huvudet och längs sidorna av kroppen. Mörkare områden på huvudet åtskiljs av två ljusare horisontella linjer.
Spetsfenhaj Oxynotus paradoxus, som finns i Nordatlanten norrut till Brittiska öarna, är mer långsträckt och har runda spruthål.

Svensk förekomst Ej påträffad
Länsvis förekomst för trekantshaj

Länsvis förekomst och status för trekantshaj baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för trekantshaj

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Trekantshaj är ännu inte påträffad i Sverige. Den 26 oktober 1972 fångades ett exemplar i Skagerrak norr om Hanstholm i Danmark, och fångsten landades i Sverige. I övrigt är arten inte känd från nordiska vatten, och den finns normalt inte i Nordsjön. Den har sin utbredning i Medelhavet och angränsade delar av Atlanten söderut till Sydafrika. Norrut når den väster om Brittiska öarna upp till Cornwall och Skottland.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Chordata - ryggsträngsdjur 
 • Understam
  Craniata - kraniedjur 
 • Infrastam
  Vertebrata - ryggradsdjur 
 • Ranglös
  Gnathostomata - käkförsedda ryggradsdjur 
 • Ranglös
  Chondrichthyomorphi  
 • Klass
  Chondrichthyes - broskfiskar 
 • Underklass
  Elasmobranchii - hajartade fiskar 
 • Infraklass
  Euselachii  
 • Avdelning
  Neoselachii - hajar och rockor 
 • Underavdelning
  Selachii - hajar 
 • Överordning
  Squalomorphi  
 • Ordning
  Squaliformes - pigghajartade hajar 
 • Familj
  Oxynotidae - trekantshajar 
 • Släkte
  Oxynotus  
 • Art
  Oxynotus centrina(Linnaeus, 1758) - trekantshaj
  Synonymer
  Trekanthaj
  havsvin
  Gefleckte Meersau
  Angular Roughshark
  Squalus centrina Linnaeus, 1758

Trekantshaj är en relativt ovanlig art som lever på kontinentalsockeln och dess övre sluttningar på 50-660 (vanligen mer än 100) meters djup. Födan utgörs bl.a. av havsborstmaskar. Både hanar och honor blir könsmogna när de är ca 50 centimeter långa. Arten är vivipar och föder 7-23 ungar som är mindre än 25 centimeter långa vid födseln.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Marin miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Hav

Substrat/Föda:
Vatten (Viktig)
Namngivning: Oxynotus centrina (Linnaeus, 1758). Originalbeskrivning: Squalus centrina. Systema Naturae, 10:e upplagan, 1: 233.
Etymologi: centrina av kentrinas, antikens grekiska namn på en taggförsedd haj i Medelhavet, men av Linné övertaget från den latinska formen Centrina hos medeltida författare; kentron (gr.) = tagg; suffixet -ina (gr.).
Uttal: [Oxynótus séntrina]

Namn på andra språk Engelska: Angular Roughshark.

Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Lansettfiskar-broskfiskar. Branchiostomatidae-Chondrichthyes. 2011. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Sven O. Kullander & Bo Delling 2011.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Chordata - ryggsträngsdjur 
 • Understam
  Craniata - kraniedjur 
 • Infrastam
  Vertebrata - ryggradsdjur 
 • Ranglös
  Gnathostomata - käkförsedda ryggradsdjur 
 • Ranglös
  Chondrichthyomorphi  
 • Klass
  Chondrichthyes - broskfiskar 
 • Underklass
  Elasmobranchii - hajartade fiskar 
 • Infraklass
  Euselachii  
 • Avdelning
  Neoselachii - hajar och rockor 
 • Underavdelning
  Selachii - hajar 
 • Överordning
  Squalomorphi  
 • Ordning
  Squaliformes - pigghajartade hajar 
 • Familj
  Oxynotidae - trekantshajar 
 • Släkte
  Oxynotus  
 • Art
  Oxynotus centrina, (Linnaeus, 1758) - trekantshaj
  Synonymer
  Trekanthaj
  havsvin
  Gefleckte Meersau
  Angular Roughshark
  Squalus centrina Linnaeus, 1758
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Sven O. Kullander & Bo Delling 2011.