Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  bonit

Organismgrupp Fiskar Katsuwonus pelamis
Bonit Fiskar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Länsvis förekomst för bonit Observationer i Sverige för bonit
Svensk förekomst
Tillfällig förekomst (alt. kvarstående)
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Ej tillämplig (NA)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej tillämplig (NA)
 • 2005 Ej tillämplig (NA)
 • 2000 Ej bedömd (NE)
Bonit förekommer i tropiska och varmtempererade hav runt hela jorden. Sommartid uppträder arten i Medelhavet och utanför Iberiska halvön. Mycket sällsynt gäst i Nordsjön. Status i Sverige osäker.
Ekologi
Landskapstyper
Marin miljö
Marin miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Actinopterygii (strålfeniga fiskar), Ordning Perciformes (abborrartade fiskar), Familj Scombridae (makrillfiskar), Släkte Katsuwonus, Art Katsuwonus pelamis (Linnaeus, 1758) - bonit Synonymer Scomber pelamis Linnaeus, 1758, Katsuwonus pelamis

Kategori Ej tillämplig (NA)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej tillämplig (NA)
 • 2005 Ej tillämplig (NA)
 • 2000 Ej bedömd (NE)

Dokumentation Bonit förekommer i tropiska och varmtempererade hav runt hela jorden. Sommartid uppträder arten i Medelhavet och utanför Iberiska halvön. Mycket sällsynt gäst i Nordsjön. Status i Sverige osäker.

Svensk förekomst Tillfällig förekomst (alt. kvarstående)
Länsvis förekomst för bonit

Länsvis förekomst och status för bonit baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för bonit

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Chordata - ryggsträngsdjur 
 • Understam
  Craniata - kraniedjur 
 • Infrastam
  Vertebrata - ryggradsdjur 
 • Ranglös
  Gnathostomata - käkförsedda ryggradsdjur 
 • Ranglös
  Teleostomi  
 • Ranglös
  Osteichthyes  
 • Klass
  Actinopterygii - strålfeniga fiskar 
 • Underklass
  Neopterygii - neopterygier 
 • Avdelning
  Teleostei - egentliga benfiskar 
 • Underavdelning
  Euteleostei  
 • Infraavdelning
  Neoteleostei  
 • Överordning
  Acanthopterygii - taggfeniga fiskar 
 • Ordning
  Perciformes - abborrartade fiskar 
 • Underordning
  Scombroidei - makrillika fiskar 
 • Familj
  Scombridae - makrillfiskar 
 • Släkte
  Katsuwonus  
 • Art
  Katsuwonus pelamis(Linnaeus, 1758) - bonit
  Synonymer
  Scomber pelamis Linnaeus, 1758
  Katsuwonus pelamis

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Marin miljö

Substrat/Föda:
Vatten (Viktig)

Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Strålfeniga fiskar. Actinopterygii. 2012. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Sven O. Kullander & Bo Delling 2012 (bearbetad av Tomas Carlberg och Ragnar Hall, ArtDatabanken).

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Chordata - ryggsträngsdjur 
 • Understam
  Craniata - kraniedjur 
 • Infrastam
  Vertebrata - ryggradsdjur 
 • Ranglös
  Gnathostomata - käkförsedda ryggradsdjur 
 • Ranglös
  Teleostomi  
 • Ranglös
  Osteichthyes  
 • Klass
  Actinopterygii - strålfeniga fiskar 
 • Underklass
  Neopterygii - neopterygier 
 • Avdelning
  Teleostei - egentliga benfiskar 
 • Underavdelning
  Euteleostei  
 • Infraavdelning
  Neoteleostei  
 • Överordning
  Acanthopterygii - taggfeniga fiskar 
 • Ordning
  Perciformes - abborrartade fiskar 
 • Underordning
  Scombroidei - makrillika fiskar 
 • Familj
  Scombridae - makrillfiskar 
 • Släkte
  Katsuwonus  
 • Art
  Katsuwonus pelamis, (Linnaeus, 1758) - bonit
  Synonymer
  Scomber pelamis Linnaeus, 1758
  Katsuwonus pelamis
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Sven O. Kullander & Bo Delling 2012 (bearbetad av Tomas Carlberg och Ragnar Hall, ArtDatabanken).