Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  fläckpagell

Organismgrupp Fiskar Pagellus bogaraveo
Fläckpagell Fiskar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Fläckpagellens färgteckning är påfallande rödaktig. Den svarta skulderfläcken och de knöliga tänderna baktill i käkarna är ytterligare kännetecken. Den är en sällsynt gäst i svenska vatten.

Totallängd 70 cm. Kropp avlång med rundad rygg- och bukkontur. Huvud väl avrundat med stora ögon, kort nos och liten mun med lika långa käkar. Framtill har vardera käken en enkel rad av ungefär lika stora, koniska tänder, men baktill längs käkkanterna ersätts de av två eller tre rader kraftiga knöltänder. På pannan finns rikligt med fria neuromaster (grupper av sinnesceller i sidolinjesystemet som kan registrera rörelser). Ett fjällfritt band med fria neuromaster sträcker sig dessutom upp från gällocket till pannan och omger en grupp fjäll ovanför vardera gällocket.
Ryggfenan är bred och relativt kort med taggstrålar i främre delen och mjukstrålar i bakre delen. Analfenan är kort och har rak bakkant. Bröstfenorna är relativt långa (de övre fenstrålarna är längst) och når nästan bakåt till analfenans början. Bukfenorna sitter under bröstfenbaserna. Stjärtfenan är inskuren och har spetsiga lober. Fjällen är måttligt stora och svagt tandade längs bakkanten. Sidolinjen löper i en jämn båge från skuldergördeln till mitten av stjärtfenbasen.
Sidorna är röda med guldglans, ryggen brunaktig och fenorna olika djupt röda. Insidan av munnen är orangeröd. Mer än 20 cm långa individer har dessutom en svart fläck av ungefär samma storlek som ögat över främre delen av sidolinjen.
Fenstrålar och fjäll: D XII-XIII.11-13, A III.11-12, P 14-15, V I.5. Fjäll längs sidan 65-74.
Utbredning
Länsvis förekomst för fläckpagell Observationer i Sverige för fläckpagell
Svensk förekomst
Tillfällig förekomst (alt. kvarstående)
Fläckpagell förekommer sällsynt men regelbundet i Skagerrak, ännu något mer sällan inåt Kattegatt och i Öresund. Den totala utbredningen innefattar östra Atlantkusten från södra Norge till Senegal samt västra Medelhavet.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Ej tillämplig (NA)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej tillämplig (NA)
 • 2005 Ej tillämplig (NA)
 • 2000 Ej bedömd (NE)
Sydfisk, sällsynt norr om Engelska kanalen och Irland.
Ekologi
Fläckpagell är en marin art som uppehåller sig nära bottnen ned till 700 meters djup. De vuxna håller sig företrädesvis nära kontinentalbranterna medan yngre individer uppehåller sig närmare kusten, där också leken sker. Fläckpagell lever i större eller mindre stim och livnär sig framför allt av småfiskar, kräftdjur, tagghudingar och andra smådjur. Lektiden varierar med platsen; den inträffar på sensommaren i Nordsjöområdet, på vintern och våren vid Afrika och i Medelhavet. Arten är en protandrisk hermafrodit (dvs. först hane och sedan hona). En hona kan producera upp till en halv miljon ägg. Lekmognaden infaller efter 4-5 år, och livslängden kan uppgå till 15 år.
Landskapstyper
Marin miljö
Marin miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Actinopterygii (strålfeniga fiskar), Ordning Perciformes (abborrartade fiskar), Familj Sparidae (havsrudefiskar), Släkte Pagellus, Art Pagellus bogaraveo (Brünnich, 1768) - fläckpagell Synonymer Sparus bogaraveo Brünnich, 1768

Kategori Ej tillämplig (NA)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej tillämplig (NA)
 • 2005 Ej tillämplig (NA)
 • 2000 Ej bedömd (NE)

Dokumentation Sydfisk, sällsynt norr om Engelska kanalen och Irland.
Global rödlistning NT (2014)
Fläckpagellens färgteckning är påfallande rödaktig. Den svarta skulderfläcken och de knöliga tänderna baktill i käkarna är ytterligare kännetecken. Den är en sällsynt gäst i svenska vatten.

Totallängd 70 cm. Kropp avlång med rundad rygg- och bukkontur. Huvud väl avrundat med stora ögon, kort nos och liten mun med lika långa käkar. Framtill har vardera käken en enkel rad av ungefär lika stora, koniska tänder, men baktill längs käkkanterna ersätts de av två eller tre rader kraftiga knöltänder. På pannan finns rikligt med fria neuromaster (grupper av sinnesceller i sidolinjesystemet som kan registrera rörelser). Ett fjällfritt band med fria neuromaster sträcker sig dessutom upp från gällocket till pannan och omger en grupp fjäll ovanför vardera gällocket.
Ryggfenan är bred och relativt kort med taggstrålar i främre delen och mjukstrålar i bakre delen. Analfenan är kort och har rak bakkant. Bröstfenorna är relativt långa (de övre fenstrålarna är längst) och når nästan bakåt till analfenans början. Bukfenorna sitter under bröstfenbaserna. Stjärtfenan är inskuren och har spetsiga lober. Fjällen är måttligt stora och svagt tandade längs bakkanten. Sidolinjen löper i en jämn båge från skuldergördeln till mitten av stjärtfenbasen.
Sidorna är röda med guldglans, ryggen brunaktig och fenorna olika djupt röda. Insidan av munnen är orangeröd. Mer än 20 cm långa individer har dessutom en svart fläck av ungefär samma storlek som ögat över främre delen av sidolinjen.
Fenstrålar och fjäll: D XII-XIII.11-13, A III.11-12, P 14-15, V I.5. Fjäll längs sidan 65-74.

Svensk förekomst Tillfällig förekomst (alt. kvarstående)
Länsvis förekomst för fläckpagell

Länsvis förekomst och status för fläckpagell baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för fläckpagell

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Fläckpagell förekommer sällsynt men regelbundet i Skagerrak, ännu något mer sällan inåt Kattegatt och i Öresund. Den totala utbredningen innefattar östra Atlantkusten från södra Norge till Senegal samt västra Medelhavet.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Chordata - ryggsträngsdjur 
 • Understam
  Craniata - kraniedjur 
 • Infrastam
  Vertebrata - ryggradsdjur 
 • Ranglös
  Gnathostomata - käkförsedda ryggradsdjur 
 • Ranglös
  Teleostomi  
 • Ranglös
  Osteichthyes  
 • Klass
  Actinopterygii - strålfeniga fiskar 
 • Underklass
  Neopterygii - neopterygier 
 • Avdelning
  Teleostei - egentliga benfiskar 
 • Underavdelning
  Euteleostei  
 • Infraavdelning
  Neoteleostei  
 • Överordning
  Acanthopterygii - taggfeniga fiskar 
 • Ordning
  Perciformes - abborrartade fiskar 
 • Underordning
  Percoidei - abborrlika fiskar 
 • Familj
  Sparidae - havsrudefiskar 
 • Släkte
  Pagellus  
 • Art
  Pagellus bogaraveo(Brünnich, 1768) - fläckpagell
  Synonymer
  Sparus bogaraveo Brünnich, 1768

Fläckpagell är en marin art som uppehåller sig nära bottnen ned till 700 meters djup. De vuxna håller sig företrädesvis nära kontinentalbranterna medan yngre individer uppehåller sig närmare kusten, där också leken sker. Fläckpagell lever i större eller mindre stim och livnär sig framför allt av småfiskar, kräftdjur, tagghudingar och andra smådjur. Lektiden varierar med platsen; den inträffar på sensommaren i Nordsjöområdet, på vintern och våren vid Afrika och i Medelhavet. Arten är en protandrisk hermafrodit (dvs. först hane och sedan hona). En hona kan producera upp till en halv miljon ägg. Lekmognaden infaller efter 4-5 år, och livslängden kan uppgå till 15 år.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Marin miljö

Substrat/Föda:
Vatten (Viktig)
Namngivning: Pagellus bogaraveo (Brünnich, 1768). Originalbeskrivning: Sparus bogaraveo. Ichthyologia Massiliensis: 49.
Etymologi: bogaraveo = latiniserad form av det lokala namnet på arten i Marseille, vilket av Brünnich uppfattades som bogue-raveo.
Uttal: [Pagéllus bogaraveo]

Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Strålfeniga fiskar. Actinopterygii. 2012. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Sven O. Kullander & Bo Delling 2012 (bearbetad av Tomas Carlberg och Ragnar Hall, ArtDatabanken).

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Chordata - ryggsträngsdjur 
 • Understam
  Craniata - kraniedjur 
 • Infrastam
  Vertebrata - ryggradsdjur 
 • Ranglös
  Gnathostomata - käkförsedda ryggradsdjur 
 • Ranglös
  Teleostomi  
 • Ranglös
  Osteichthyes  
 • Klass
  Actinopterygii - strålfeniga fiskar 
 • Underklass
  Neopterygii - neopterygier 
 • Avdelning
  Teleostei - egentliga benfiskar 
 • Underavdelning
  Euteleostei  
 • Infraavdelning
  Neoteleostei  
 • Överordning
  Acanthopterygii - taggfeniga fiskar 
 • Ordning
  Perciformes - abborrartade fiskar 
 • Underordning
  Percoidei - abborrlika fiskar 
 • Familj
  Sparidae - havsrudefiskar 
 • Släkte
  Pagellus  
 • Art
  Pagellus bogaraveo, (Brünnich, 1768) - fläckpagell
  Synonymer
  Sparus bogaraveo Brünnich, 1768
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Sven O. Kullander & Bo Delling 2012 (bearbetad av Tomas Carlberg och Ragnar Hall, ArtDatabanken).