Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Potamophylax rotundipennis

Organismgrupp Sländor, Nattsländor Potamophylax rotundipennis
  Sländor, Nattsländor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Länsvis förekomst för Potamophylax rotundipennis Observationer i Sverige för Potamophylax rotundipennis
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Funnen i Stampenbäcken i Skåne under perioden 1969-72. I Danmark är arten känd från ett 20-tal vattendrag på såväl Själland, Fyn och Jylland. I Europa finns arten i ett band från Ural till Brittiska öarna med de sydligaste fynden i Rumänien och Kroatien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
Funnen i Stampenbäcken i Skåne under perioden 1969-72. Lever i små vattendrag med sandigt substrat. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Lever i små vattendrag med sandigt substrat. I Danmark påträffas larver från slutet av oktober till maj och vuxna djur flyger från juni till augusti.
Landskapstyper
Sötvatten
Sötvatten
Våtmark
Våtmark
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Vattendrag
Vattendrag
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Vattenmassa
Vattenmassa
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor, Växtätare (herbivor), "Allätare" (omnivor)
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Trichoptera (nattsländor), Familj Limnephilidae (husmasknattsländor), Släkte Potamophylax, Art Potamophylax rotundipennis (Brauer, 1857) Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Funnen i Stampenbäcken i Skåne under perioden 1969-72. Lever i små vattendrag med sandigt substrat. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Potamophylax rotundipennis

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Potamophylax rotundipennis

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Funnen i Stampenbäcken i Skåne under perioden 1969-72. I Danmark är arten känd från ett 20-tal vattendrag på såväl Själland, Fyn och Jylland. I Europa finns arten i ett band från Ural till Brittiska öarna med de sydligaste fynden i Rumänien och Kroatien.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Trichoptera - nattsländor 
 • Överfamilj
  Limnephiloidea  
 • Familj
  Limnephilidae - husmasknattsländor 
 • Underfamilj
  Limnephilinae  
 • Tribus
  Stenophylacini  
 • Släkte
  Potamophylax  
 • Art
  Potamophylax rotundipennis(Brauer, 1857)

Lever i små vattendrag med sandigt substrat. I Danmark påträffas larver från slutet av oktober till maj och vuxna djur flyger från juni till augusti.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor, Växtätare (herbivor), "Allätare" (omnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Sötvatten

Landskapstyper där arten kan förekomma: Våtmark, Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Vattendrag, Sötvattensstrand, Vattenmassa

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Vatten (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Inga kända hot

Påverkan
 • Vattengrumling (Stor negativ effekt)
 • Vattenreglering (Viss negativ effekt)
Att återinventera den ovan nämnda Stampenbäcken.
Faktabladet kommer att kompletteras under 2012.

Wallace, I.D., Wallace, B. & Philipson, G.N. 2003. A key to the Case-bearing Caddis Larvae of Britain and

Ireland. Freshw. Biol. Ass. No.61. 259pp.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Bjelke

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Trichoptera - nattsländor 
 • Överfamilj
  Limnephiloidea  
 • Familj
  Limnephilidae - husmasknattsländor 
 • Underfamilj
  Limnephilinae  
 • Tribus
  Stenophylacini  
 • Släkte
  Potamophylax  
 • Art
  Potamophylax rotundipennis, (Brauer, 1857)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Bjelke