Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  gul grusmossa

Organismgrupp Mossor Ditrichum cylindricum
Gul grusmossa Mossor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Arten bildar upp till 1 cm höga, glänsande, mörkt gröna till gulaktigt gröna tuvor. Stammen är spenslig. Bladen är från en oval bas smalt och långt tillspetsade. I skottspetsen har bladen stjälkomfattande bas, och de smalnar tvärt av i en lång, något utspärrad och tillbakaböjd bladspets. Nerven är bred och kort utlöpande i bladspetsen. Arten är skildkönad. Kapslar är mindre vanliga i söder och vanligare norrut. Kapseln är smalt cylindrisk och svagt böjd med tydligt avsatt hals. Kapselskaftet är 1-2 cm långt, spensligt och gulaktigt. Peristomet består av 16 djupt kluvna tänder. Sporerna är 11-14 µm i diameter, gulaktiga och släta, och de mognar på senhösten. Specialiserad vegetativ förökning förekommer rikligt i form av bruna, 70-100 µm breda groddkorn på rhizoiderna.
Gul grusmossa är den enda arten i släktet som har tydligt stjälkomfattande och utspärrade blad. Utan kapslar kan arten likna päronmossa Leptobryum pyriforme, men bladcellerna hos den senare har spetsiga ändar, medan de har trubbiga ändar hos grusmossorna.
Utbredning
Länsvis förekomst för gul grusmossa Observationer i Sverige för gul grusmossa
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten hör främst hemma i norra Sveriges skogsland och når i fjällen upp till lågalpin zon. Arten är mycket allmän i norra halvan av Sverige och tämligen allmän i södra halvan. Den är sällsynt i Danmark, vitt spridd i Norge (förutom på södra Vestlandet där den är ovanlig) och allmän i framförallt norra Finland. Den är också funnen på Island och Svalbard. Utbredningen i övriga Europa inkluderar de flesta bergsområden österut till Kaukasus. Arten har även uppgivits från Turkiet, nordöstra, östra och centrala Asien, Nya Zeeland, Nordamerika och Grönland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Livskraftig (LC).
Ekologi
Gul grusmossa växer på lerig eller sandig, bar jord i vägkanter, dikesskärningar, älvbrinkar, åkrar och andra bara, störda jordytor, såväl i skogsbygd som i odlingsbygd. Den växer ofta tillsammans med vågig sågmossa Atrichum undulatum, åkerbryum Bryum rubens och tranmossa Trematodon ambiguus.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Fjäll
Fjäll
Förekommer
Viktig
Biotoper
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Bryopsida (egentliga bladmossor), Ordning Dicranales, Familj Ditrichaceae, Släkte Ditrichum (grusmossor), Art Ditrichum cylindricum (Hedw.) Grout - gul grusmossa Synonymer Trichodon cylindricum, Trichodon cylindricus (Hedw.) Schimp.

Kategori Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Livskraftig (LC).
Arten bildar upp till 1 cm höga, glänsande, mörkt gröna till gulaktigt gröna tuvor. Stammen är spenslig. Bladen är från en oval bas smalt och långt tillspetsade. I skottspetsen har bladen stjälkomfattande bas, och de smalnar tvärt av i en lång, något utspärrad och tillbakaböjd bladspets. Nerven är bred och kort utlöpande i bladspetsen. Arten är skildkönad. Kapslar är mindre vanliga i söder och vanligare norrut. Kapseln är smalt cylindrisk och svagt böjd med tydligt avsatt hals. Kapselskaftet är 1-2 cm långt, spensligt och gulaktigt. Peristomet består av 16 djupt kluvna tänder. Sporerna är 11-14 µm i diameter, gulaktiga och släta, och de mognar på senhösten. Specialiserad vegetativ förökning förekommer rikligt i form av bruna, 70-100 µm breda groddkorn på rhizoiderna.
Gul grusmossa är den enda arten i släktet som har tydligt stjälkomfattande och utspärrade blad. Utan kapslar kan arten likna päronmossa Leptobryum pyriforme, men bladcellerna hos den senare har spetsiga ändar, medan de har trubbiga ändar hos grusmossorna.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för gul grusmossa

Länsvis förekomst och status för gul grusmossa baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för gul grusmossa

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten hör främst hemma i norra Sveriges skogsland och når i fjällen upp till lågalpin zon. Arten är mycket allmän i norra halvan av Sverige och tämligen allmän i södra halvan. Den är sällsynt i Danmark, vitt spridd i Norge (förutom på södra Vestlandet där den är ovanlig) och allmän i framförallt norra Finland. Den är också funnen på Island och Svalbard. Utbredningen i övriga Europa inkluderar de flesta bergsområden österut till Kaukasus. Arten har även uppgivits från Turkiet, nordöstra, östra och centrala Asien, Nya Zeeland, Nordamerika och Grönland.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Dicranidae  
 • Ordning
  Dicranales  
 • Familj
  Ditrichaceae  
 • Släkte
  Ditrichum - grusmossor 
 • Art
  Ditrichum cylindricum(Hedw.) Grout - gul grusmossa
  Synonymer
  Trichodon cylindricum
  Trichodon cylindricus (Hedw.) Schimp.

Gul grusmossa växer på lerig eller sandig, bar jord i vägkanter, dikesskärningar, älvbrinkar, åkrar och andra bara, störda jordytor, såväl i skogsbygd som i odlingsbygd. Den växer ofta tillsammans med vågig sågmossa Atrichum undulatum, åkerbryum Bryum rubens och tranmossa Trematodon ambiguus.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Fjäll

Biotoper som är viktiga för arten: Människoskapad miljö på land, Öppen fastmark, Blottad mark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)


Påverkan
 • Klimatförändringar (Viss negativ effekt)
 • Igenplantering (Viss negativ effekt)
Etymologi: cylindricus (lat.)/kylindrikos (gr.) = cylindrisk
Uttal: [Ditríkum sylíndrikum]

KEY FACTS Cylindric Ditrichum. Shoots 0.5-1 cm long, forming glossy, dark green to yellowish-green tufts. Leaves near the shoot apex abruptly tapering to a long, fine, somewhat squarrose apex. Capsules slightly curved, fairly common in the north, but infrequent in the southern parts. Seta 1-2 cm, slender, yellow. Spores 11-14 µm, yellow, smooth, mature in late autumn. - Grows on bare clay or sand along roadsides, ditches and river banks, in arable fields and other disturbed patches, in both woodland and agricultural areas. A fairly common species, reaching the low-alpine zone in the Scandes mountains.

Hallingbäck, T. 2006. Ditrichum cylindricum gul grusmossa s. 249. I: Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. [AJ 6-23], Bladmossor. Sköldmossor - blåmossor : Bryophyta : Buxbaumia - Leucobryum. Artdatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tomas Hallingbäck 2006

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Dicranidae  
 • Ordning
  Dicranales  
 • Familj
  Ditrichaceae  
 • Släkte
  Ditrichum - grusmossor 
 • Art
  Ditrichum cylindricum, (Hedw.) Grout - gul grusmossa
  Synonymer
  Trichodon cylindricum
  Trichodon cylindricus (Hedw.) Schimp.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tomas Hallingbäck 2006