Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  plyschmossa

Organismgrupp Mossor Ditrichum flexicaule
Plyschmossa Mossor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Arten bildar upp till 10 cm höga, mjuka, täta, brun- eller gulaktigt gröna tuvor. Skotten är spensliga och ger i torka ett karakteristiskt krusigt intryck. Stammen har nedtill en tät, rödbrun filt av rotludd. Bladen är 3-5 mm långa och från en oval bas långsmalt tillspetsade. Nerven är bred, oskarpt avgränsad och utlöpande i bladets släta spets. Bladcellerna är relativt tjockväggiga och ovala till rundat rektangulära. Arten är skildkönad och kapslar är ovanliga. Kapseln är smalt elliptisk, rödbrun, slät och upprätt. Peristomet har trådsmala tänder. Kapselskaftet är 1,5-3 cm långt, rött och upptill gulaktigt. Sporerna är 8-12 µm i diameter, gulaktiga, släta och mognar på sommaren. Vegetativ förökning förekommer i form av skottspetsar som lätt lossnar.
Plyschmossa kan likna arter i släktet planmossor Distichium, men de senare har platta skott, är samkönade och har ofta rikligt med kapslar. Storvuxna skott av plyschmossa kan vara svåra att skilja från den närstående arten jättegrusmossa Ditrichum gracile, men den senare har 4-10 mm långa blad och tydligt tandad bladspets, och den växer i glesare tuvor med bara sparsamt med rotludd.
Utbredning
Länsvis förekomst för plyschmossa Observationer i Sverige för plyschmossa
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är allmän i kalkområden i hela Sverige. I fjällen når den troligen ända upp till högalpin zon, men en del fynduppgifter från fjällen rör sannolikt jättegrusmossa Ditrichum gracile. Arten är spridd i Danmark och allmän i kalktrakter i Norge, Finland och på Island. Den är också känd från Färöarna och Svalbard. Utbredningen i övriga Europa inkluderar de flesta bergsområdena från Irland österut till Kaukasus. Arten har även uppgivits från Turkiet, norra Asien, Kina, Nordamerika och Grönland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Livskraftig (LC).
Ekologi
Plyschmossa växer på kalkhaltiga bergväggar och hällar täckta av ett tunt jordlager. Den föredrar solexponerade och torra ställen men kan även växa i klippspringor och på halvskuggiga klippavsatser i bergbranter. Arten förekommer ofta tillsammans med kalkkammossa Ctenidium molluscum, planmossa Distichium capillaceum, kalklockmossa Homalothecium lutescens samt arter i släktena klockmossor Encalypta och kalkmossor Tortella.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Fjäll
Fjäll
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Berg/hårdbotten
Berg/hårdbotten
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Bryopsida (egentliga bladmossor), Ordning Dicranales, Familj Ditrichaceae, Släkte Ditrichum (grusmossor), Art Ditrichum flexicaule (Schwägr.) Hampe - plyschmossa Synonymer plyschgrusmossa

Kategori Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Livskraftig (LC).
Arten bildar upp till 10 cm höga, mjuka, täta, brun- eller gulaktigt gröna tuvor. Skotten är spensliga och ger i torka ett karakteristiskt krusigt intryck. Stammen har nedtill en tät, rödbrun filt av rotludd. Bladen är 3-5 mm långa och från en oval bas långsmalt tillspetsade. Nerven är bred, oskarpt avgränsad och utlöpande i bladets släta spets. Bladcellerna är relativt tjockväggiga och ovala till rundat rektangulära. Arten är skildkönad och kapslar är ovanliga. Kapseln är smalt elliptisk, rödbrun, slät och upprätt. Peristomet har trådsmala tänder. Kapselskaftet är 1,5-3 cm långt, rött och upptill gulaktigt. Sporerna är 8-12 µm i diameter, gulaktiga, släta och mognar på sommaren. Vegetativ förökning förekommer i form av skottspetsar som lätt lossnar.
Plyschmossa kan likna arter i släktet planmossor Distichium, men de senare har platta skott, är samkönade och har ofta rikligt med kapslar. Storvuxna skott av plyschmossa kan vara svåra att skilja från den närstående arten jättegrusmossa Ditrichum gracile, men den senare har 4-10 mm långa blad och tydligt tandad bladspets, och den växer i glesare tuvor med bara sparsamt med rotludd.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för plyschmossa

Länsvis förekomst och status för plyschmossa baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för plyschmossa

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är allmän i kalkområden i hela Sverige. I fjällen når den troligen ända upp till högalpin zon, men en del fynduppgifter från fjällen rör sannolikt jättegrusmossa Ditrichum gracile. Arten är spridd i Danmark och allmän i kalktrakter i Norge, Finland och på Island. Den är också känd från Färöarna och Svalbard. Utbredningen i övriga Europa inkluderar de flesta bergsområdena från Irland österut till Kaukasus. Arten har även uppgivits från Turkiet, norra Asien, Kina, Nordamerika och Grönland.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Dicranidae  
 • Ordning
  Dicranales  
 • Familj
  Ditrichaceae  
 • Släkte
  Ditrichum - grusmossor 
 • Art
  Ditrichum flexicaule(Schwägr.) Hampe - plyschmossa
  Synonymer
  plyschgrusmossa

Plyschmossa växer på kalkhaltiga bergväggar och hällar täckta av ett tunt jordlager. Den föredrar solexponerade och torra ställen men kan även växa i klippspringor och på halvskuggiga klippavsatser i bergbranter. Arten förekommer ofta tillsammans med kalkkammossa Ctenidium molluscum, planmossa Distichium capillaceum, kalklockmossa Homalothecium lutescens samt arter i släktena klockmossor Encalypta och kalkmossor Tortella.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Fjäll

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog, Öppna gräsmarker, Öppen fastmark, Blottad mark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Har betydelse)
Berg/hårdbotten (Viktig)


Påverkan
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
Etymologi: flexicaulis = med krökt stjälk; flexus (lat.) = böjd, krökt; caulis (lat.) = stjälk.
Uttal: [Ditríkum flexikáule]

KEY FACTS Bendy Ditrichum. Shoots up to 10 cm long, forming soft, dense, brownish- to yellowish-green tufts. Lower part of stem with dense, reddish-brown tomentum. Capsules rare, erect. Seta 1.5-3 cm, red basally, yellow in the upper part. Spores 8-12 µm, yellow, smooth, mature in summer. Vegetative propagation by caducous shoot apices, often found lying on tops of tufts. - Grows on calcareous cliffs and flatrocks covered with a thin layer of soil. Normally found in open, dry habitats, but occasionally also on half shaded cliff ledges and in ravines. Common in calcareous areas, reaching the high-alpine zone in the Scandes mountains.

Hallingbäck, T. 2006. Ditrichum flexicaule plyschmossa s. 250. I: Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. [AJ 6-23], Bladmossor. Sköldmossor - blåmossor : Bryophyta : Buxbaumia - Leucobryum. Artdatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tomas Hallingbäck 2006

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Dicranidae  
 • Ordning
  Dicranales  
 • Familj
  Ditrichaceae  
 • Släkte
  Ditrichum - grusmossor 
 • Art
  Ditrichum flexicaule, (Schwägr.) Hampe - plyschmossa
  Synonymer
  plyschgrusmossa
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tomas Hallingbäck 2006