Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  nässelplattpiga

Organismgrupp Skalbaggar, Cucujoidea (glansbaggar, nyckelpigor m.fl.) Ceratomegilla notata
Nässelplattpiga Skalbaggar, Cucujoidea (glansbaggar, nyckelpigor m.fl.)

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Observationer i Sverige för nässelplattpiga
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Ej tillämplig (NA)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej tillämplig (NA)
Ekologi
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
· bladlöss
· bladlöss
Har betydelse
Viktig

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Coccinellidae (nyckelpigor), Släkte Ceratomegilla, Art Ceratomegilla notata (Laicharting, 1781) - nässelplattpiga Synonymer Hippodamia notata (Laicharting, 1781), Coccinella notata Laicharting, 1781, Semiadalia notata (Laicharting, 1781), Ceratomegilla notata (Laicharting, 1781)

Kategori Ej tillämplig (NA)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej tillämplig (NA)

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Observationer i Sverige för nässelplattpiga

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cucujoidea  
 • Familj
  Coccinellidae - nyckelpigor 
 • Underfamilj
  Coccinellinae  
 • Tribus
  Coccinellini  
 • Släkte
  Ceratomegilla  
 • Art
  Ceratomegilla notata(Laicharting, 1781) - nässelplattpiga
  Synonymer
  Hippodamia notata (Laicharting, 1781)
  Coccinella notata Laicharting, 1781
  Semiadalia notata (Laicharting, 1781)
  Ceratomegilla notata (Laicharting, 1781)

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
· bladlöss - Aphidoidea (Viktig)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cucujoidea  
 • Familj
  Coccinellidae - nyckelpigor 
 • Underfamilj
  Coccinellinae  
 • Tribus
  Coccinellini  
 • Släkte
  Ceratomegilla  
 • Art
  Ceratomegilla notata, (Laicharting, 1781) - nässelplattpiga
  Synonymer
  Hippodamia notata (Laicharting, 1781)
  Coccinella notata Laicharting, 1781
  Semiadalia notata (Laicharting, 1781)
  Ceratomegilla notata (Laicharting, 1781)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.