Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  lövskogskäkmal

Organismgrupp Fjärilar, Malar m.fl. Micropterix tunbergella
Lövskogskäkmal Fjärilar, Malar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En käkmal som kännetecknas av att framvingen är tecknad i bronsgult och purpurrött, en teckning som bara syns tydligt i en viss vinkel. Flyger i lövskog under maj och juni.

Vingspann 8–10 mm. Huvudet är gyllen- till rostgult. Mellankroppen är mörkt purpurbrun. Framvingen är glänsande i mörkt bronsgult med purpurröd teckning. Vid framkanten finns två korta avhuggna tvärband vid ungefär en tredejedel och två tredjedelar från basen, och i mitten av framvingen går ett mer ­eller mindre välutvecklat x- eller y-formigt tvärband från fram- till bakkanten. Teckningen kan variera något. Bakvingarna är brunaktiga, ljusare vid basen och utåt med purpurglans. 

Genitalier: Hanen har långa, nästan jämnbreda och rätvinkligt böjda genitalklaffar. På tegumens undersida finns två pariga utskott, det främre paret har längs kanten ca tio spatellika borst i en rad och ytterst en ansamling av klubblika borst. Hos honan är utriculus regelbundet spolformig.

 
Utbredning
Observationer i Sverige för lövskogskäkmal
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Lövskogskäkmal har i Sverige påträffats i de flesta landskap norrut till Värmland och Uppland. Arten förekommer i hela Danmark utom på västra Jylland. I Norge finns den i de södra och västra delarna samt på en plats i Möre och Romsdal. Arten har ännu inte rapporterats från Finland. Utanför Norden förekommer den i större delen av Europa med undantag av Iberiska halvön.

 
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
Ekologi
Lövskogskäkmal påträffas vanligen i lövskog, gärna i bokskogar. Fjärilen flyger på dagen från maj till juni och ses ofta sittande på trädstammar eller i blommor. Ibland kan fjärilen svärma kring trädtoppar där den kan dras till de pollenrika blommorna av ekar Quercus?spp. och lönnar Acer?spp. Fjärilen dras även till ljus om natten. Larv- och puppstadierna är okända.

 
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Micropterigidae (käkmalar), Släkte Micropterix, Art Micropterix tunbergella (Fabricius, 1787) - lövskogskäkmal Synonymer lövskogskäkfjäril, Micropterix thunbergella (Fabricius, 1787), Tinea tunbergella Fabricius, 1787

Kategori Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
En käkmal som kännetecknas av att framvingen är tecknad i bronsgult och purpurrött, en teckning som bara syns tydligt i en viss vinkel. Flyger i lövskog under maj och juni.

Vingspann 8–10 mm. Huvudet är gyllen- till rostgult. Mellankroppen är mörkt purpurbrun. Framvingen är glänsande i mörkt bronsgult med purpurröd teckning. Vid framkanten finns två korta avhuggna tvärband vid ungefär en tredejedel och två tredjedelar från basen, och i mitten av framvingen går ett mer ­eller mindre välutvecklat x- eller y-formigt tvärband från fram- till bakkanten. Teckningen kan variera något. Bakvingarna är brunaktiga, ljusare vid basen och utåt med purpurglans. 

Genitalier: Hanen har långa, nästan jämnbreda och rätvinkligt böjda genitalklaffar. På tegumens undersida finns två pariga utskott, det främre paret har längs kanten ca tio spatellika borst i en rad och ytterst en ansamling av klubblika borst. Hos honan är utriculus regelbundet spolformig.

 

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Observationer i Sverige för lövskogskäkmal

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Lövskogskäkmal har i Sverige påträffats i de flesta landskap norrut till Värmland och Uppland. Arten förekommer i hela Danmark utom på västra Jylland. I Norge finns den i de södra och västra delarna samt på en plats i Möre och Romsdal. Arten har ännu inte rapporterats från Finland. Utanför Norden förekommer den i större delen av Europa med undantag av Iberiska halvön.

 
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Micropterigoidea  
 • Familj
  Micropterigidae - käkmalar 
 • Släkte
  Micropterix  
 • Art
  Micropterix tunbergella(Fabricius, 1787) - lövskogskäkmal
  Synonymer
  lövskogskäkfjäril
  Micropterix thunbergella (Fabricius, 1787)
  Tinea tunbergella Fabricius, 1787

Lövskogskäkmal påträffas vanligen i lövskog, gärna i bokskogar. Fjärilen flyger på dagen från maj till juni och ses ofta sittande på trädstammar eller i blommor. Ibland kan fjärilen svärma kring trädtoppar där den kan dras till de pollenrika blommorna av ekar Quercus?spp. och lönnar Acer?spp. Fjärilen dras även till ljus om natten. Larv- och puppstadierna är okända.

 

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog, Jordbrukslandskap

Namngivning: Micropterix tunbergella (Fabricius, 1787). Originalbeskrivning: Tinea tunbergella. Ent. Syst. 3 (2): 326. Artens namn ofta felaktigt stavat M.?thunbergella. Svensk synonym: lövskogskäkfjäril. 

Etymologi: tunbergella = efter Carl Peter Thunberg 

(1743–1828), en av Linnés lärjungar; diminutivsuffixet -ellus (lat.).

Uttal: [Mikrópterix tunbergélla]

 

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Å. Bengtsson & Göran Palmqvist 2008

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Micropterigoidea  
 • Familj
  Micropterigidae - käkmalar 
 • Släkte
  Micropterix  
 • Art
  Micropterix tunbergella, (Fabricius, 1787) - lövskogskäkmal
  Synonymer
  lövskogskäkfjäril
  Micropterix thunbergella (Fabricius, 1787)
  Tinea tunbergella Fabricius, 1787
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Å. Bengtsson & Göran Palmqvist 2008