Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  guldknoppmal

Organismgrupp Fjärilar, Malar m.fl. Lampronia rupella
Guldknoppmal Fjärilar, Malar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Observationer i Sverige för guldknoppmal
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
Ekologi
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Fjäll
Fjäll
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Prodoxidae (knoppmalar), Släkte Lampronia, Art Lampronia rupella (Denis & Schiffermüller, 1775) - guldknoppmal Synonymer Tinea rupella Denis & Schiffermüller, 1775

Kategori Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Observationer i Sverige för guldknoppmal

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Adeloidea  
 • Familj
  Prodoxidae - knoppmalar 
 • Släkte
  Lampronia  
 • Art
  Lampronia rupella(Denis & Schiffermüller, 1775) - guldknoppmal
  Synonymer
  Tinea rupella Denis & Schiffermüller, 1775

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog, Jordbrukslandskap, Fjäll

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Adeloidea  
 • Familj
  Prodoxidae - knoppmalar 
 • Släkte
  Lampronia  
 • Art
  Lampronia rupella, (Denis & Schiffermüller, 1775) - guldknoppmal
  Synonymer
  Tinea rupella Denis & Schiffermüller, 1775
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.