Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  dunmal

Organismgrupp Fjärilar, Malar m.fl. Tinea dubiella
Dunmal Fjärilar, Malar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Länsvis förekomst för dunmal Observationer i Sverige för dunmal
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
Dunmal är bara känd från två lokaler i vårt land, Stora Köpinge i Skåne (1967) och Öland (1976). Arten bör i vårt land endast kunna utvecklas i något uppvärmda uthus såsom duvslag, hönshus (äldre typ), o.d. Den kan också utvecklas i fågelbon inne i lador och ladugårdar. Arten befinner sig säkert på sin nordgräns här och dess förekomst gynnas av milda vintrar. Larven lever i en cylindrisk eller spolformad säck av det material larven livnär sig på (ull, fjädrar, päls, o.d.). Arten tillhör den grupp malar som är svåra att spåra upp. Inga direkta hot föreligger mot arten annat än att mindre och "ostädade" lantbruk försvinner i den allmänna jordbruksrationaliseringen. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Landskapstyper
Urban miljö
Urban miljö
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Inomhusmiljöer
Inomhusmiljöer
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Efterlämningar av djur
Efterlämningar av djur
· djur
· djur
· rödmyror
· rödmyror
Har betydelse
Viktig

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Tineidae (äkta malar), Släkte Tinea, Art Tinea dubiella Stainton, 1859 - dunmal Synonymer Tinea turicencis Müller-Rutz, 1920, mörk pälsmal

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)

Dokumentation Dunmal är bara känd från två lokaler i vårt land, Stora Köpinge i Skåne (1967) och Öland (1976). Arten bör i vårt land endast kunna utvecklas i något uppvärmda uthus såsom duvslag, hönshus (äldre typ), o.d. Den kan också utvecklas i fågelbon inne i lador och ladugårdar. Arten befinner sig säkert på sin nordgräns här och dess förekomst gynnas av milda vintrar. Larven lever i en cylindrisk eller spolformad säck av det material larven livnär sig på (ull, fjädrar, päls, o.d.). Arten tillhör den grupp malar som är svåra att spåra upp. Inga direkta hot föreligger mot arten annat än att mindre och "ostädade" lantbruk försvinner i den allmänna jordbruksrationaliseringen. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för dunmal

Länsvis förekomst och status för dunmal baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för dunmal

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Tineoidea  
 • Familj
  Tineidae - äkta malar 
 • Underfamilj
  Tineinae  
 • Släkte
  Tinea  
 • Art
  Tinea dubiellaStainton, 1859 - dunmal
  Synonymer
  Tinea turicencis Müller-Rutz, 1920
  mörk pälsmal

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Urban miljö

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Inomhusmiljöer

Substrat/Föda:
Efterlämningar av djur (Viktig)
· djur - Animalia (Viktig)
· rödmyror - Myrmica (Har betydelse)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Tineoidea  
 • Familj
  Tineidae - äkta malar 
 • Underfamilj
  Tineinae  
 • Släkte
  Tinea  
 • Art
  Tinea dubiella, Stainton, 1859 - dunmal
  Synonymer
  Tinea turicencis Müller-Rutz, 1920
  mörk pälsmal
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.