Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  grå slånknoppmal

Organismgrupp Fjärilar, Malar m.fl. Argyresthia spinosella
Grå slånknoppmal Fjärilar, Malar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En ganska glänsande mal som liknar en liten och svagt tecknad rönnbärsmal. Grå slånknoppmal flyger kring slånbuskar och kan lokalt vara vanlig i sydöstra Sverige.

Vingspann 8,5–10,5 mm. ­Huvudet, första antennsegmentet och mellankroppen är vita, vingtäckarna rostbruna. Framvingens inre hälft är brun i de främre två tredjedelarna (ofta ljusare in mot vingbasen). Mitt på vingen finns ett svartbrunt tvärband, och vingens spetsparti är mörkgrått. Längs bakkanten löper en bred, vit strimma som avbryts av det mörka tvärbandet men sedan fortsätter ytterligare en bit utåt. Ibland övergår tvärbandet omärkligt i det mörka spetsområdet, och inte sällan är bandet avbrutet nära mitten. Framvingens yttre tredjedel är ytterst svagt till tydligt marmorerad med vita och brunsvarta fjäll, och ibland finns ett par vita strålar vid framkanten strax innanför spetsen. Arten är mindre än rönnbärsmal Argyresthia conjugella. Dessutom är framvingens mörka tvärband oftast bredare och rakare än hos denna art, och det når i regel ända fram till vingens framkant.

Larven är ljust grågrön med svart huvud och svart nackplåt.

Genitalier: Den V-formiga skleriten på hanens ­åttonde ryggplåt är spetsvinklig och har långa, smala skänklar. Vinculum har en nästan rak bakkant och spetsiga bakhörn. Honans signum har två utåt avsmalnande horn som sitter i trubbig vinkel mot varandra, och den hinnartade mittskivan är utdragen vinkelrätt mot hornen.
Utbredning
Observationer i Sverige för grå slånknoppmal
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Grå slånknoppmal förekommer i Göta­land och södra Svealand norrut till en linje ­Bohuslän–Uppland med ett isolerat fynd i Dalarna. I Danmark finns den i samtliga provinser. I Norge är arten bara påträffad vid Oslofjorden samt i Aust-Agder och Vest-Agder. I Finland är den rapporterad från den sydligaste delen kring Helsingfors och från Åland. Världsutbredningen omfattar större delen av Europa österut till Turkiet.

 
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
Ekologi
Grå slånknoppmal uppehåller sig kring slånbuskage. Fjärilen flyger från början av juni till slutet av juli. Ägget läggs på en knopp eller ett skott av slån Prunus spinosa. På våren kläcks ägget, och larven äter inne i skottet eller blomman. Inför förpuppningen firar larven sig ned till marken, där den förpuppas i en gles kokong.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· slån
· slån
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Argyresthiidae (skottmalar), Släkte Argyresthia, Art Argyresthia spinosella Stainton, 1849 - grå slånknoppmal Synonymer Erminea mendica Haworth, 1828, Argyresthia mendica (Haworth, 1828)

Kategori Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
En ganska glänsande mal som liknar en liten och svagt tecknad rönnbärsmal. Grå slånknoppmal flyger kring slånbuskar och kan lokalt vara vanlig i sydöstra Sverige.

Vingspann 8,5–10,5 mm. ­Huvudet, första antennsegmentet och mellankroppen är vita, vingtäckarna rostbruna. Framvingens inre hälft är brun i de främre två tredjedelarna (ofta ljusare in mot vingbasen). Mitt på vingen finns ett svartbrunt tvärband, och vingens spetsparti är mörkgrått. Längs bakkanten löper en bred, vit strimma som avbryts av det mörka tvärbandet men sedan fortsätter ytterligare en bit utåt. Ibland övergår tvärbandet omärkligt i det mörka spetsområdet, och inte sällan är bandet avbrutet nära mitten. Framvingens yttre tredjedel är ytterst svagt till tydligt marmorerad med vita och brunsvarta fjäll, och ibland finns ett par vita strålar vid framkanten strax innanför spetsen. Arten är mindre än rönnbärsmal Argyresthia conjugella. Dessutom är framvingens mörka tvärband oftast bredare och rakare än hos denna art, och det når i regel ända fram till vingens framkant.

Larven är ljust grågrön med svart huvud och svart nackplåt.

Genitalier: Den V-formiga skleriten på hanens ­åttonde ryggplåt är spetsvinklig och har långa, smala skänklar. Vinculum har en nästan rak bakkant och spetsiga bakhörn. Honans signum har två utåt avsmalnande horn som sitter i trubbig vinkel mot varandra, och den hinnartade mittskivan är utdragen vinkelrätt mot hornen.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Observationer i Sverige för grå slånknoppmal

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Grå slånknoppmal förekommer i Göta­land och södra Svealand norrut till en linje ­Bohuslän–Uppland med ett isolerat fynd i Dalarna. I Danmark finns den i samtliga provinser. I Norge är arten bara påträffad vid Oslofjorden samt i Aust-Agder och Vest-Agder. I Finland är den rapporterad från den sydligaste delen kring Helsingfors och från Åland. Världsutbredningen omfattar större delen av Europa österut till Turkiet.

 
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Yponomeutoidea  
 • Familj
  Argyresthiidae - skottmalar 
 • Släkte
  Argyresthia  
 • Undersläkte
  Argyresthia  
 • Art
  Argyresthia spinosellaStainton, 1849 - grå slånknoppmal
  Synonymer
  Erminea mendica Haworth, 1828
  Argyresthia mendica (Haworth, 1828)

Grå slånknoppmal uppehåller sig kring slånbuskage. Fjärilen flyger från början av juni till slutet av juli. Ägget läggs på en knopp eller ett skott av slån Prunus spinosa. På våren kläcks ägget, och larven äter inne i skottet eller blomman. Inför förpuppningen firar larven sig ned till marken, där den förpuppas i en gles kokong.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog, Jordbrukslandskap

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· slån - Prunus spinosa (Viktig)
Namngivning: Argyresthia spinosella Stainton, 1849. Zoo­logist 7, Appendix: ix, f. 7. Synonym: Erminea mendica ­Haworth, [1828] (felaktig tolkning och ogiltig namnändring av Tinea mendicella Hübner, 1796).

Etymologi: spinosellus = den lilla på slån; artepitetet för slån Prunus spinosa; syftar på värdväxt; diminutivsuffixet -ellus (lat.).

Uttal: [Argyréstia spinosélla]

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Å. Bengtsson 2011.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Yponomeutoidea  
 • Familj
  Argyresthiidae - skottmalar 
 • Släkte
  Argyresthia  
 • Undersläkte
  Argyresthia  
 • Art
  Argyresthia spinosella, Stainton, 1849 - grå slånknoppmal
  Synonymer
  Erminea mendica Haworth, 1828
  Argyresthia mendica (Haworth, 1828)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Å. Bengtsson 2011.