Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  rönnbärsmal

Organismgrupp Fjärilar, Malar m.fl. Argyresthia conjugella
Rönnbärsmal Fjärilar, Malar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En svagt glänsande mal vars framvinge har ett tydligt utåtböjt, mörkt tvärband som sällan når ända till framkanten. Fjärilen finns över hela Sverige, och larven är en ökänd skadegörare på äpplen under år då det är dåligt med rönnbär.

Vingspann 10–13,5 mm. Arten uppträder i olika former. Huvudet, första antennsegmentet och mellankroppen är vita, hos mörka exemplar ljusare eller mörkare beigefärgade. Vingtäckarna är vanligen svartbruna, men hos vissa former kan de vara ljusa. Framvingens inre halva är vanligen vit (med svag, gråbrun marmorering) längs bakkanten och svartbrun i de främre två tredjedelarna. Längs framkanten finns små fläckar som är omväxlande svarta och vita. Strax utanför mitten finns ett utåtböjt, svartaktigt tvärband som sällan når framkanten. Nära spetsen finns en gulvit eller vit framkantsfläck. Ofta har de mörka partierna en mer eller mindre tydlig nätteckning, som är mest påtaglig i spetsområdet. Hos nykläckta individer skiftar framvingens mörka färg i violett. Rönnbärsmalen uppträder med jämna mellanrum i massförekomster, och då är sannolikheten stor att man träffar på olika färgformer. Den sällsynta formen maculosa Tengström, 1874 är helt svart och vit och kan förväxlas med äkta malar inom släktet Nemapogon. En än mer sällsynt form är aerariella Stainton, 1871, som är enfärgat mörkbrun. Det finns flera arter som är snarlika rönnbärsmal. Grå slånknoppmal Argyresthia spinosella är mindre och har ett rakare tvärband som vanligtvis når vingens framkant. Hos häggknoppmal A. pulchella är framvingen mer kontrastrikt tecknad i svart och vitt, medan körsbärsmal A. pruniella är mindre, brunare och har ett rakt tvärband. Hagtornsknoppmal A. bonnetella är tydligt ljusare i den främre delen av framvingen. Alla andra liknande malar i släktet har brunare framvingar.

Den unga larven är gulvit, grå eller grågul för att senare bli skär eller köttröd och ungefär 7 mm lång. Huvudet, nackplåten och analplåten är mörkbruna.

Genitalier: Den V-formiga skleriten på ­hanens åttonde bukplåt är spetsvinklig och har smala skänklar, ibland med ”svullnader”. Mitt på vardera genitalklaffen finns en tät grupp kraftiga borst. På ­tegumen under socius finns en liten samling smala och mycket långa tornar. Honans signum har två rakt mot varandra stående, korta och breda horn, och vinkel­rätt mot dessa finns en rektangulär eller oval mittskiva som är kraftigt förlängd.
Utbredning
Observationer i Sverige för rönnbärsmal
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
Ekologi
Rönnbärsmal kan påträffas i de mest skilda miljöer, särskilt under år med massförekomster. Fjärilen flyger från slutet av maj till början av augusti. Honan lägger i juni grupper av omkring sex ovala, grågula ägg på omogna rönnbär Sorbus aucu­p­­­aria. Efter knappt två veckor kläcks äggen och larver­na borrar sig in i bären, där de huvudsakligen äter kärnorna. Den fullvuxna larven äter sig ut ur bäret – och skapar då ett runt, gulkantat hål – varefter den firar sig ned till marken och spinner en nätformig kokong någon centimeter under markytan.

Under år när tillgången på rönnbär inte är tillräcklig söker sig honorna in i trädgårdar, där äpplen blir ersättningsföda för larverna. Fjärilen kan då ses på stammar och grenar, där den sitter stilla om ­dagen i sin typiska, huvudstupa ställning i ungefär 45º vinkel mot underlaget. Äggen läggs på äppelkart som inte är solexponerade, i första hand intill flugan. Ur ingångshålet sipprar fruktsaft ut, vilken snart stelnar till en vit massa som lätt löses upp vid regn. Efter en tid bildas en svart skorpa kring hålet. Den unga larven äter strax under skalet, men senare borrar den sig in i äpplets inre, där den gör oregelbundna gångar. Den äter gärna kärnor, och i kärnhuset kan man finna exkrementer. Gången i fruktköttet är bara ca 1 mm bred, men äpplet påverkas ändå genom svagare tillväxt och blir illasmakande. Vanligast är att sena äppelsorter angrips, exempelvis Gravensteiner. Angreppet i äpplets fruktkött liknar angreppet av äpplevecklare Cydia pomonella, men hos denna art är larvgången minst 2 mm bred.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· aplar
· aplar
· rönn
· rönn
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Argyresthiidae (skottmalar), Släkte Argyresthia, Art Argyresthia conjugella Zeller, 1839 - rönnbärsmal Synonymer

Kategori Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
En svagt glänsande mal vars framvinge har ett tydligt utåtböjt, mörkt tvärband som sällan når ända till framkanten. Fjärilen finns över hela Sverige, och larven är en ökänd skadegörare på äpplen under år då det är dåligt med rönnbär.

Vingspann 10–13,5 mm. Arten uppträder i olika former. Huvudet, första antennsegmentet och mellankroppen är vita, hos mörka exemplar ljusare eller mörkare beigefärgade. Vingtäckarna är vanligen svartbruna, men hos vissa former kan de vara ljusa. Framvingens inre halva är vanligen vit (med svag, gråbrun marmorering) längs bakkanten och svartbrun i de främre två tredjedelarna. Längs framkanten finns små fläckar som är omväxlande svarta och vita. Strax utanför mitten finns ett utåtböjt, svartaktigt tvärband som sällan når framkanten. Nära spetsen finns en gulvit eller vit framkantsfläck. Ofta har de mörka partierna en mer eller mindre tydlig nätteckning, som är mest påtaglig i spetsområdet. Hos nykläckta individer skiftar framvingens mörka färg i violett. Rönnbärsmalen uppträder med jämna mellanrum i massförekomster, och då är sannolikheten stor att man träffar på olika färgformer. Den sällsynta formen maculosa Tengström, 1874 är helt svart och vit och kan förväxlas med äkta malar inom släktet Nemapogon. En än mer sällsynt form är aerariella Stainton, 1871, som är enfärgat mörkbrun. Det finns flera arter som är snarlika rönnbärsmal. Grå slånknoppmal Argyresthia spinosella är mindre och har ett rakare tvärband som vanligtvis når vingens framkant. Hos häggknoppmal A. pulchella är framvingen mer kontrastrikt tecknad i svart och vitt, medan körsbärsmal A. pruniella är mindre, brunare och har ett rakt tvärband. Hagtornsknoppmal A. bonnetella är tydligt ljusare i den främre delen av framvingen. Alla andra liknande malar i släktet har brunare framvingar.

Den unga larven är gulvit, grå eller grågul för att senare bli skär eller köttröd och ungefär 7 mm lång. Huvudet, nackplåten och analplåten är mörkbruna.

Genitalier: Den V-formiga skleriten på ­hanens åttonde bukplåt är spetsvinklig och har smala skänklar, ibland med ”svullnader”. Mitt på vardera genitalklaffen finns en tät grupp kraftiga borst. På ­tegumen under socius finns en liten samling smala och mycket långa tornar. Honans signum har två rakt mot varandra stående, korta och breda horn, och vinkel­rätt mot dessa finns en rektangulär eller oval mittskiva som är kraftigt förlängd.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Observationer i Sverige för rönnbärsmal

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Yponomeutoidea  
 • Familj
  Argyresthiidae - skottmalar 
 • Släkte
  Argyresthia  
 • Undersläkte
  Argyresthia  
 • Art
  Argyresthia conjugellaZeller, 1839 - rönnbärsmal

Rönnbärsmal kan påträffas i de mest skilda miljöer, särskilt under år med massförekomster. Fjärilen flyger från slutet av maj till början av augusti. Honan lägger i juni grupper av omkring sex ovala, grågula ägg på omogna rönnbär Sorbus aucu­p­­­aria. Efter knappt två veckor kläcks äggen och larver­na borrar sig in i bären, där de huvudsakligen äter kärnorna. Den fullvuxna larven äter sig ut ur bäret – och skapar då ett runt, gulkantat hål – varefter den firar sig ned till marken och spinner en nätformig kokong någon centimeter under markytan.

Under år när tillgången på rönnbär inte är tillräcklig söker sig honorna in i trädgårdar, där äpplen blir ersättningsföda för larverna. Fjärilen kan då ses på stammar och grenar, där den sitter stilla om ­dagen i sin typiska, huvudstupa ställning i ungefär 45º vinkel mot underlaget. Äggen läggs på äppelkart som inte är solexponerade, i första hand intill flugan. Ur ingångshålet sipprar fruktsaft ut, vilken snart stelnar till en vit massa som lätt löses upp vid regn. Efter en tid bildas en svart skorpa kring hålet. Den unga larven äter strax under skalet, men senare borrar den sig in i äpplets inre, där den gör oregelbundna gångar. Den äter gärna kärnor, och i kärnhuset kan man finna exkrementer. Gången i fruktköttet är bara ca 1 mm bred, men äpplet påverkas ändå genom svagare tillväxt och blir illasmakande. Vanligast är att sena äppelsorter angrips, exempelvis Gravensteiner. Angreppet i äpplets fruktkött liknar angreppet av äpplevecklare Cydia pomonella, men hos denna art är larvgången minst 2 mm bred.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog, Jordbrukslandskap

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· aplar - Malus (Viktig)
· rönn - Sorbus aucuparia (Viktig)
Rönnbärsmal förekommer allmänt i hela Norden utom i nordligaste Norge och på Island. Världsutbredningen omfattar hela Europa, Centralasien, östra Sibirien och Japan. Den infördes också oavsiktligt till British Columbia i sydvästra Kanada, där den upptäcktes 1897. Därefter har den spridit sig genom hela södra Kanada och östra USA ned till Florida.

 

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Yponomeutoidea  
 • Familj
  Argyresthiidae - skottmalar 
 • Släkte
  Argyresthia  
 • Undersläkte
  Argyresthia  
 • Art
  Argyresthia conjugella, Zeller, 1839 - rönnbärsmal
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.