Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  häggknoppmal

Organismgrupp Fjärilar, Malar m.fl. Argyresthia pulchella
Häggknoppmal Fjärilar, Malar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En kontrastrik mal vars framvinge är svartaktig med en rent vit bakkant i inre halvan. Fjärilen flyger under sensommaren och början av hösten i framför allt mellersta delen av Sverige, och larven lever i häggknoppar.

Vingspann 10–12 mm. Huvudet, första antennsegmentet och mellankroppen är vita, vingtäckarna bruna. Den svartaktiga framvingen liknar den hos rönnbärsmal Argyresthia conjugella, men bakkanten är rent vit ut till den mörka bakkantsfläcken, och därutanför endast något ljusare än övriga vingen. En eller två vita framkantsfläckar finns nära vingspetsen.

Genitalier: Den V-formiga skleriten på hanens åttonde ryggplåt är stor med långa och mycket smala skänklar. Vinculums bakhörn är fingerlikt utdragna. På juxta finns fem långa, grova borst. Honans signum saknar egentlig mittplatta, och hornen är smala och böjda på mitten.
Utbredning
Observationer i Sverige för häggknoppmal
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Häggknoppmal förekommer i mellersta Sverige och längs Norrlandskusten, men den saknas i Danmark. I Norge är den känd från den södra tredjedelen samt från Nord-Tröndelag och Nordland. I Finland finns den i södra halvan samt norrut längs kusten till Norra Österbotten, där utbredningen ­ansluter till den svenska i Tornedalen. Den är också funnen i Enare lappmark. Världsutbredningen i ­övrigt omfattar endast Baltikum, västra Ryssland samt Mellaneuropa söderut till Alperna.

 
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
Ekologi
Häggknoppmal förekommer i skogsbryn, längs vägar och åkerkanter där det växer hägg. Fjärilen påträffas från mitten av juli till långt in i september. Larven är inte beskriven men lever med all sannolikhet på hägg Prunus padus, eftersom fjärilen alltid påträffas sittande på stammarna eller i lövverket av detta träd. Troligen äter larven inuti knoppar och skott under våren och försommaren. På kontinenten uppges den leva på hassel och rönn, men man har inte funnit några indikationer på att den gör det i Norden.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· blodtopp
· blodtopp
· hägg
· hägg
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Argyresthiidae (skottmalar), Släkte Argyresthia, Art Argyresthia pulchella Zeller, 1846 - häggknoppmal Synonymer

Kategori Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
En kontrastrik mal vars framvinge är svartaktig med en rent vit bakkant i inre halvan. Fjärilen flyger under sensommaren och början av hösten i framför allt mellersta delen av Sverige, och larven lever i häggknoppar.

Vingspann 10–12 mm. Huvudet, första antennsegmentet och mellankroppen är vita, vingtäckarna bruna. Den svartaktiga framvingen liknar den hos rönnbärsmal Argyresthia conjugella, men bakkanten är rent vit ut till den mörka bakkantsfläcken, och därutanför endast något ljusare än övriga vingen. En eller två vita framkantsfläckar finns nära vingspetsen.

Genitalier: Den V-formiga skleriten på hanens åttonde ryggplåt är stor med långa och mycket smala skänklar. Vinculums bakhörn är fingerlikt utdragna. På juxta finns fem långa, grova borst. Honans signum saknar egentlig mittplatta, och hornen är smala och böjda på mitten.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Observationer i Sverige för häggknoppmal

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Häggknoppmal förekommer i mellersta Sverige och längs Norrlandskusten, men den saknas i Danmark. I Norge är den känd från den södra tredjedelen samt från Nord-Tröndelag och Nordland. I Finland finns den i södra halvan samt norrut längs kusten till Norra Österbotten, där utbredningen ­ansluter till den svenska i Tornedalen. Den är också funnen i Enare lappmark. Världsutbredningen i ­övrigt omfattar endast Baltikum, västra Ryssland samt Mellaneuropa söderut till Alperna.

 
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Yponomeutoidea  
 • Familj
  Argyresthiidae - skottmalar 
 • Släkte
  Argyresthia  
 • Undersläkte
  Argyresthia  
 • Art
  Argyresthia pulchellaZeller, 1846 - häggknoppmal

Häggknoppmal förekommer i skogsbryn, längs vägar och åkerkanter där det växer hägg. Fjärilen påträffas från mitten av juli till långt in i september. Larven är inte beskriven men lever med all sannolikhet på hägg Prunus padus, eftersom fjärilen alltid påträffas sittande på stammarna eller i lövverket av detta träd. Troligen äter larven inuti knoppar och skott under våren och försommaren. På kontinenten uppges den leva på hassel och rönn, men man har inte funnit några indikationer på att den gör det i Norden.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog, Jordbrukslandskap

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· blodtopp - Sanguisorba officinalis (Viktig)
· hägg - Prunus padus (Viktig)
Namngivning: Argyresthia pulchella Lienig & Zeller, 1846. Isis, Leipzig 1846: 293.

Etymologi: pulchellus = den lilla vackra; pulcher (lat.) = vacker; syftar på framvingens kontrastrika färger; diminutivsuffixet -ellus (lat.).

Uttal: [Argyréstia pulkélla]

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Yponomeutoidea  
 • Familj
  Argyresthiidae - skottmalar 
 • Släkte
  Argyresthia  
 • Undersläkte
  Argyresthia  
 • Art
  Argyresthia pulchella, Zeller, 1846 - häggknoppmal
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.